augustus 2011

Hoe kwamen nieuwe FN-FAL Wapens bij de 'Rebellen' in Libie?

Wordt vandaag dezelfde fout herhaald?

Door een groeiend aantal mensen wordt de wereld van vandaag ervaren als een steeds maar  problematischer wordende plaats voor de mensheid, in de eerste plaats door diegenen die er rechtstreeks

Rellen in Engeland: een “self-fulfilling prophecy”

De rellen die in Londen en in andere Britse steden woeden doen de roep steeds luider klinken van de middenklasse voor meer bescherming door de overheid.

Leningen: wie financiert ze eigenlijk?

Een pertinente vraag!

Waar komt het geld vandaan dat banken u lenen?