juli 2012

Syrië en informatie.

Oorlogspropaganda van ‘Vredesactie, Broederlijk Delen, Pax Christi’?

Reeds maanden is het de wens van de regeringen van de N