juni 2013

Chantage voor ‘veiligheid’ ? update 1/07

Over de laatste weken is 'klokkenluider’ Edward Snowden niet uit het nieuws weg te slaan. Hij wordt door velen als een held onthaald, ook door velen in de zogezegde ‘alternatieve’ media.

‘Orwellian Newspeak’

Vandaag leven we meer en meer in het dystopia van Orwell’s Oceania. Osama bin Laden speelt de rol die Emmanuel Goldstein toebedeeld kreeg in ‘1984’.

Kan de materiële cultuur de wereld redden?

In deWereldMorgen verscheen een artikel getiteld: ‘Kan de stad de wereld redden?’: Eric Corijns intellectuele zoektocht in beeld.