augustus 2014

MH-17: De Cover-up / update 29 nov 2014

Complete media-stilte over MH-17!!!

Geënsceneerde provocaties voor NATO-Syrië oorlog?

De zogezegde brutale moord op de Amerikaanse persfotograaf James Wright Foley heeft in de Westerse publieke opinie een golf van ergernis en agressie teweeggebracht.

Russisch hulpkonvooi geblokkeerd

Situatie in oost-Oekraïne:

De ‘Woolwich’ hoax ontrafeld / belangrijke update 1 aug 2015

Belangrijke Update  1 augustus 2015

‘Humanitaire bezorgdheid’ als oorlogsprovocatie

De Westerse propagandamachine schildert in de Oekraïne-crisis Rusland constant af als de ‘aggressor’ niettegenstaande het duidelijk is dat het door de NATO geleide regime in Kiev openlijk maneuvree

Israel de ‘unilaterale aggressor’?

Met het hernemen van de vijandelijkheden tussen Israel en Palestina is het belangrijk de grotere agenda in het oog te houden waarbinnen het huidige geweld zich afspeelt en de vaste agenda voor hege

Bart De Wever’s anti-semitisme’ campagne

Bart De Wever voert op aandringen van de Israelische Knesset