NATO

9/11 terug in het nieuws

Twee recente berichten brengen 9/11 terug in de media: niet alleen in het VS-Congres wordt 9/11 heropend maar ook in het Federaal Gerecht wordt een vroegere rechtzaak rond 9/11 herzien.

Geënsceneerde provocaties voor NATO-Syrië oorlog?

De zogezegde brutale moord op de Amerikaanse persfotograaf James Wright Foley heeft in de Westerse publieke opinie een golf van ergernis en agressie teweeggebracht.

Russisch hulpkonvooi geblokkeerd

Situatie in oost-Oekraïne:

‘Humanitaire bezorgdheid’ als oorlogsprovocatie

De Westerse propagandamachine schildert in de Oekraïne-crisis Rusland constant af als de ‘aggressor’ niettegenstaande het duidelijk is dat het door de NATO geleide regime in Kiev openlijk maneuvree

Obama in de Bozar: leugens, arrogantie & hypocrisie

Obama’s 26 maart speech in de Brusselse Bozar voor de ‘Europese jeugd’ was een opeenstapeling van leugens, halve waarheden, flagrante hiaten, hypocrisie en arrogantie.

Regering schuldig aan ‘hulp aan terroristen’?

Volgens Minister Binnenlandse Zaken Milquet, in een persbriefing van 5-12-2013, zijn er naar schatting tussen de 100 en 150 Belgen in Syrië aan het strijden met de jihadi-rebellen tegen de regering

Stationeert de NATO 3 000 terroristen in de EU?

Het is belangrijk om weten dat NATO-landen praktisch altijd ‘derde partijen’ gebruiken om overal ter wereld aanslagen uit te voeren in hun plaats.

Volgende regieme-verandering: Turkijë?

Turkijë wankelt onder de recente schandalen aan de top van de regerende AKP-partij (Partij voor Rechtvaardigheid en Ontwikkeling) onder leiding van Premier Recep Erdogan.

Syrië-strijders: bedreiging voor Europa

Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, Joëlle Milquet en Manuel Valls, Frans Minister van Binnenlandse Zaken gaven op 5 december 2013 een gezamelijke persconferentie over het thema van

Peter Bouckaert en ‘mensenrechten’ ?

Onderzoeksjournalist Seymour Hersh, die reeds in 2007 waarschuwde voor de plannen van de VS (NATO), Israel en Saoedi-Arabië om al-Qaïda te gebruiken om de Syrische regering omver te werpen heeft een a