politiek

Iets over Islam en socialisme

‘Technocratie’ het antwoord?

Zand in een sputterende perceptie-machine?

 Het veto van Rusland en China tegen de plannen om het regime in Syrië omver te werpen op bazis van frauduleuze aanklachten (

De wortels van de politieke crisis van de Westerse cultuur.

Sinds de aanslagen van 9/11 heerst er een crisistoestand. Met die aanslagen hebben Westerse schaduw-machten de Westerse wereld aangevallen.

Occupy Euro top 23 Oktober 2011 Stop the MES = COUP d'Etat !


Een brandend actuele documentaire :

MONOPOLIEKAPITALISME – DE ULTIEME KONCENTRATIE VAN MACHT

HET MONOPOLIEKAPITALISME – DE ULTIEME KONCENTRATIE VAN MACHT

Wordt vandaag dezelfde fout herhaald?

Door een groeiend aantal mensen wordt de wereld van vandaag ervaren als een steeds maar  problematischer wordende plaats voor de mensheid, in de eerste plaats door diegenen die er rechtstreeks

Rellen in Engeland: een “self-fulfilling prophecy”

De rellen die in Londen en in andere Britse steden woeden doen de roep steeds luider klinken van de middenklasse voor meer bescherming door de overheid.

VN-gezant Falk zwaar onder vuur wegens twijfels aan 9/11

De Verenigde Staten willen bij monde van ambassadrice bij de VN Susan Rice dat de speciale VN-gezant Richard Falk wordt ontslagen.