wacbelgium

Operatie NATO Game Over

Zand in een sputterende perceptie-machine?

 Het veto van Rusland en China tegen de plannen om het regime in Syrië omver te werpen op bazis van frauduleuze aanklachten (

Protesteren is geen misdaad, het is een recht!

De Grondwet waarborgt de vrije meningsuiting; je mening kan je uiten door actie, betoging, sit-in, dragen van een bordje, uitdelen van een pamflet, scanderen van een slogan enz.

Er hangt iets in de lucht......

Er hangt iets in de lucht......een frisse wind van ‘INTEGRITEIT, LIEFDE en MEDELEVEN’. Het is zo sterk dat het ons een bewustzijns-revolutie zal brengen.

MONOPOLIEKAPITALISME – DE ULTIEME KONCENTRATIE VAN MACHT

HET MONOPOLIEKAPITALISME – DE ULTIEME KONCENTRATIE VAN MACHT

Hoe kwamen nieuwe FN-FAL Wapens bij de 'Rebellen' in Libie?

Infodagen Gentse Feesten

Waarom de Invasie van Lybië?

De voortzetting van het Westers Imperialisme

EU dinies benefits of natural health care

Alliance for Natural Health International started legal proceedings against the European Directive on Traditional Herbal Medicinal Products (THMPD) (EC Directive 2004/24/EC).