Tactieken ter verzwakking, manipulatie en vernietiging van de wereldbevolking

42 replies [Last post]
Marc.Vg
Offline
Last seen: 1 year 11 weeks ago
Joined: 04/25/2010

Tactieken ter verzwakking, manipulatie en vernietiging van de wereldbevolking
door Désirée L. Röver, medisch research journalist 2009

“Er kan een enorme hoeveelheid intelligentie worden geïnvesteerd in onwetendheid wanneer de behoefte aan illusie groot is.” Saul Bellow, ‘To Jerusalem and Back’, 1976

Deze bij lange na niet een volledige lijst geeft weer op welke punten de macht achter de macht
actief inspanningen doet om de wereldbevolking te beïnvloeden op zowel lichamelijk, emotioneel
als ook op spiritueel gebied.
Westerse ’geneeskunde’

✴vaccins

• verzwakte, gedode en/of gemanipuleerde ziekteverwekkers
- kinkhoesttoxine wordt gebruikt om bij laboratoriumdieren (lees ook: mensen) hersenontstekingen
te veroorzaken
- kinkhoesttoxine schakelt het immuunsysteem uit (witte bloedcellen),
- tetanus toxine versnelt de replicatie van virussen
- als vector (voertuig) gebruikte virussen (w.o. rabies, leidend tot hyper-agressie en hyperseksualiteit)
- virale onderdelen verkregen via recombinante DNA-techniek;
- virus gelijkende partikels (VLPs): uit insecten- en gistcellen genetisch gemanipuleerde virus
imitaties

• giftige toevoegingen, hulpstoffen en verontreinigingen:
- kwik, aluminium, antibiotica, squaleen, formaldehyde, en allerlei andere chemicaliën en/of
hormonen en /of dierlijke proteïnen (zoals hCG en gp120), die giftig zijn voor organen, hersenen
en voortplanting
- onbekende hoeveelheden DNA /RNA van menselijke en dierlijke oorsprong
- onbekende hoeveelheden dierlijke eiwitten, virussen en bacteriën afkomstig van de gebruikte
cultuurbodems, menselijke cellen (van geaborteerde baby’s)

• nanochips
- opsporingsmiddel,
- mogelijkheid tot beïnvloeding van gedachten, gedrag, en lichamelijke functies

✴chemotherapie

- het fenomeen chemotherapie stamt rechtstreeks af van het IG-Farben zenuwgas uit WO-I dat in 1942
werd gebruikt in een experiment op lymfekanker door dr. James Ewing, directeur van wat nu het
Memorial Sloan-Kettering Cancer Center (MSKCC) is, wereldhoofdkwartier voor de reguliere
‘behandeling’ van kanker!
- chemotherapiecytostatica, ofwel celdodende middelen, zijn in feite superantibiotica.
- cytostatica vernietigen het p53 gen, het vermogen van het lichaam tot apoptose, de geprogrammeerde
celdood waarmee het lichaam kankercellen kan opruimen. Vandaar ook de mythe van de ‘5 jaar
overleving’; dat is de tijd die de na ‘behandeling’ achtergebleven kankercellen nodig hebben om
zodanig voort te woekeren dat ze weer (als tumor) zichtbaar worden. De artsen doen dan gewoonlijk
voorkomen of het dan om een geheel nieuw ziektegeval gaat. Een gewijzigd dieet kan deze nieuwe
woekeringen ontmoedigen.

✴ bestraling

- het fenomeen bestraling begon met radiumbehandelingen in het tegenwoordige Memorial Sloan-
Kettering Cancer Center (MSKCC). James Douglas, die in zijn kopermijn uraniniet had ontdekt,
schenkt rond 1910 100.000 dollar aan dit toenmalige Memorial Hospital, op voorwaarde dat dit
ziekenhuis een kankerziekenhuis wordt, dat zijn lijfarts James Ewing directeur wordt, en dat radium de
standaardbehandeling...
- bestraling vernietigt het p53 gen (apoptose), waardoor kankerpatiënten na hun behandelingen met mes,
straal en chemo, nieuwe kankercellen niet meer te lijf kunnen met apoptose, ofwel de
geprogrammeerde celdood.

✴amalgaamvullingen

- deze vormen een 24/7 ’time-released’ kwikdosering. De kwiktrillingen uit de binnenkort verplichte
spaarlampen versterken dit effect. Kwik kan grote schade in de hersenen aanrichten, denk ook aan het
stapeleffect vanuit andere bronnen, onder meer aan het kwik uit (griep)vaccins.

✴fluoride

- kankerverwekkend stapelgif dat dieren tam, en mensen niet alleen dom (het IQ neemt af met 10-15
punten), maar ook volgzaam en onvruchtbaar maakt. Te vinden in tandpasta, prozac, en met teflon
(perfluorooctanoic acids, PFOAs) bekleed kookgerei;
- fluoride sluit 72 bekende jodium pathways, met als resultaat hypothyroïdie en totale geheugenuitval.
De functie van het fluorproduct prozac is dan ook: mind-control!

✴medicijnen

- in het algemeen veroorzaken medicijnen de onttrekking aan het lichaam van belangrijke mineralen,
vitaminen en spoorelementen (‘Drug-indued Nutrient Depletion Handbook’)
- hersenvernietiging door o.m. ritalin, antidepressiva, anti-epileptica, antipsychotica, etc.
- bloeddrukverlagende middelen wissen het korte geheugen.

✴aluminium

- behalve in vaccins en deodorants zit in de infuuszakken en -leidingen voor infuusvloeistoffen
aluminium verwerkt. Langdurig gebruik leidt tot vergiftigingen (bv. nierdialyse).

✴bloedtransfusie

- dit bloed wordt op maar enkele ziekteverekkers getest (bv. niet op borreliose).

✴biologische oorlogvoering

- programma’s met daarin speciale vervaardiging van ziekteverwekkers:
- aids, Ebola, Marburg, Mycoplasma fermentans incognitus (Mfi, aanwezig in vele vaccins), antrax,
rabies, vogelgriep, Lyme borreliose, etc.

✴reguliere adviezen

- instanties als de Gezondheidsraad, het RIVM, de Inspectie Volksgezondheid, het College Beoordeling
Geneesmiddelen, het Voedingscentrum, de universiteit van Wageningen, TNO, e.d. zijn alle
gegrondvest in hetzelfde wetenschappelijk geaccepteerd paradigma van het lineair reductionisme.
Hun adviezen zijn daardoor niet vanzelfsprekend levensconform. Integendeel:
- vaccineren (=opmaat naar o.m. (wiegen)dood, allergieën, auto-immuunziekten, kanker);
- antibiotica
- het vermijden van de zon (levert een tekort aan vitamine D: botontkalking, depressie,
immuunsuppressie);
- zonnebrandmiddelen (veroorzaken melanomen);
- Voedingscentrum-adviezen zoals het gebruik van margarine (levert gevaarlijke harde vetten en
transvetzuren), en het ontkennen van de gevaren van E-nummers (bv. aspartaam en MSG).
Moderne ’voeding’

✴water

- drinkwater is in vele landen opzettelijk vervuild met fluoride (voor effecten, zie boven).
- In het Nederlandse kraanwater is in tientallen nanogrammen de aanwezigheid aangetoond van de
medicijnen top-20. Het is overigens niet de substantiële giftigheid van deze farmaca die belastend is
voor het lichaam, het is de elektromagnetische informatie van deze schadelijke farmaceutische stoffen
die communiceert met de cellen van het lichaam (Ludwig, Benveniste).
- irrigatie wordt doelbewust weggeleid van landbouwgebieden (bv. in Californië), met als gevolg
voedselschaarste.

✴genetisch gemanipuleerde voedingsgewassen

- maken pesticidenfabriekjes van de darmflora van de consument (dieren en mensen);
- besmetting en verwoesting van natuurlijke voedingsgewassen.

✴pesticiden

- hormoon nabootsing (oestrogeen); grote gevolgen voor het milieu

✴melamine is een goedkope bron van eiwitten,

- toegevoegd aan babyvoeding, had in China en elders de dood van vele baby’s tot gevolg
- als onderdeel van goedkope Chinese chocola bracht het bij Amerikaanse consumenten zeer ernstige
nierproblemen teweeg.

✴giftige E-nummers:

• voedseltoevoegingen
- MSG (E-621), hersengif, ook wel monosodiumglutamaat, ajinomoto, of Ve-tsin genoemd;
- aspartaam / neotaam zijn neurotoxische zoetstoffen (E-951, tegenwoordig ook als aminosweet).
Aspartaam verandert ook het hersengolfpatroon, waardoor de hersenen gevoelig worden voor
entrainment (mind control);

✴fluorideverbindingen

• (niet-afwasbaar) op voedingsproducten, verplicht gesteld door de Codex Alimentarius;

✴bestraling van voedsel

- deze eis van de Codex Alimentarius doet virussen muteren;

✴giftige verpakkingen

• aluminium (ADHD) in blikjes en bv. Capri-Sonne

• bisfenol A, een plastic weekmaker die het hormoon oestrogeen imiteert (baby zuigflessen,
frisdrankflessen, voering van voedselblikken).
Milieu

✴elektrosmog en straling van mobiele telefoons tot UMTS-masten

- leiden onder meer tot DNA-breuk.

✴chemtrails (global dimming) zijn blijvende en uitwaaierende vliegtuigsporen;

• deze zijn onder meer geladen met giftige metalen, pesticiden, ziekteverwekkers (mycoplasma) en
nanochips.

• Sommige stoffen in chemtrails kunnen een trigger zijn die voor, tijdens of na een vaccinatiecampagne
bepaalde speciale effecten oproepen, zoals het afremmen of oproepen van een immuunrespons.

• gebrek aan zonlicht ontstaat door gechemtrailde wolkendekken. Dit tekort zet zowel de landbouw
onder druk – en daarmee de voedselvoorraad – als ook het menselijk lichaam: in fysieke zin door een
gebrek aan vitamine D, en psychisch en emotioneel door depressie.

✴nanochips

• kunnen in het lichaam worden gevormd vanuit gemanipuleerde substanties uit chemtrails, en het
lichaam tot ontvanger maken voor specifieke elektromagnetische frequenties die met opzet worden
gestuurd vanuit satellieten of door het UMTS-web. Deze frequenties veranderen de
hersengolfpatronen, zodat de slachtoffers zich ineens depressief, emotioneel, agressief, of suïcidaal
kunnen voelen. Ultieme vorm van mind-control en controle van de massa...Big Brother!

✴bijensterfte

• de voedselvoorraad komt in gevaar wanneer de bijen, verantwoordelijk voor het bevruchten van onze
voedingsgewassen, sterven door een samenspel van factoren – chemicaliën, straling, etc.
Chemie

✴giftige chemicaliën

• gifstoffen in cosmetica, deodorants (aluminium), zonnebrandmiddelen, crèmes, shampoo’s, en andere
producten die gemakkelijk door de huid dringen.

• formaldehyde wordt gebruikt om slechte kwaliteit katoenen kledingstukken uit China meer volume te
geven en strijkvrij te maken. Formaldehyde (een vloeistof om lijken te prepareren) geeft bij
concentraties van 20 ppm (parts per million) irritaties in ogen, huid, en neus, naast
ademhalingsproblemen, astma en kanker. In de EU is de ‘veiligheids’marge van formaldehyde voor
kinderkleding gesteld op 30 ppm. In Chinese kleding vonden wetenschappers concentraties van 230 tot
18.000 ppm! Wetenschappers die voor het Nieuw-Zeelandse TV3-programma ‘Target’ kleding en
dekens uit China op formaldehyde testten, vonden niveaus tot meer dan 900 maal de toegestane limiet.

• dimethylfumaraat, of DMF, voorkomt schimmelgroei op lederen producten in vochtige klimaten. De
stof, wederom aanwezig op importgoederen uit China (schoenen en leren fauteuils en banken),
veroorzaakt huiduitslag en ademhalingsproblemen. Het verbod op de stof dat geldt voor in Europa
geproduceerde goederen, moet nu worden uitgebreid tot importproducten. Sommige mensen hebben al
na het 5 minuten dragen van schoenen, behandeld met DMF, heftige allergische reacties, zoals
opzwellende voeten en huiduitslag.

• naast pH-niveaus die buiten de waarden tussen 4 en 7,5 huidbeschadigingen geven, spelen ook
verfstoffen in kleding en textiel een rol. Deze gifstoffen zitten ook in dure merkkleding en zijn niet,
zoals formaldehyde, min of meer uit te wassen. Europa heeft 22 kankerverwekkende aromatische
amine kleurstoffen verboden, maar Target Investigations vond dat deze gevaarlijke stoffen voorkomen
in 10% van de kleding uit China. http://doctorsaredangerous.com/articles/poisoninkid.htm
Mind-control

✴subliminale boodschappen

• in films en televisie-uitzendingen. Dit zijn beelden die te snel voorbijkomen voor het bewuste oog,
maar door het onderbewustzijn wel degelijk worden opgenomen. In Frankrijk worden geen
Amerikaanse films op de televisie uitgezonden omdat de overheid de Amerikaanse subliminale
boodschappen niet wenst. Zonder twijfel krijgen Fransen hun portie wel binnen: in de vorm van
boodschappen met de Franse slag!
• Het thema van films wordt als instrument gebruikt om een bepaalde maatschappelijk kader op gang te
brengen, geaccepteerd te krijgen, etc. Zo programmeert de miljoenenproductie Avatar vooral de
kinderen naar een wereldreligie, gericht op verering van Moeder Aarde.

✴RFID-chips

• niet alleen in kleding, goederen, maar ook in huisdieren (zodat de mensen vast aan aan het idee
wennen). Met behulp van massale vaccinaties ter ere van een gecreëerde (griep)pandemie worden
binnenkort de mensen gechipped. Hello, Big Brother...

✴ bloeddrukverlagende middelen

• wissen het korte termijn geheugen

✴aspartaam en MSG

• deze kunstmatige chemische verbindingen zijn giftig voor de hersenen, zij vernietigen neuronale
connecties,

• helpen de hersenen in een staat van entrainment te brengen: gevoelig voor elektromagnetische
boodschappen van buitenaf.

✴New Age

• Deze beweging, aangestuurd door onder meer het Tavistock Institute in Groot-Brittannië, is de opmaat
naar de nieuwe wereldreligie, bedoeld in de Georgia Guide Stones.
De Gaia theorie van de door Maurice Strong en Mikhael Gorbachev geënterde milieubeweging
behoort daar eveneens toe.

✴Muziektoon A van 432 HZ naar 440 Hz

• De verandering van deze muziektoon A van oorspronkelijk 432 Hz naar 440 Hz heeft niet alleen veel
zangers hun stembanden gekost, maar deze subtiele verhoging ligt naast de natuurlijke trilling en
grondtoon van het universum. Dit heeft grote gevolgen voor het welbevinden van dier en mens op
energetisch en fijnstoffelijk niveau. http://www.goto2012.nl/

✴(Pop)muziek

• Populaire muzikanten en zangers zijn al vanaf WO-II gebruikt als instrument om de maatschappij te
vormen. Veel van de artiesten zijn MK-ULTRA mind control slaven (Trance-formation of America,
Kathy O’Brien). Popmuziek wordt al vanaf rond 1960 gecontroleerd en aangestuurd door onder meer
het Tavistock Institute. Er is dan ook niets spontaans aan de opkomst van de Beatles of de Rolling
Stones: hun druggebruik en maatschappelijk verzet horen bij het doelbewust plan, beschreven in de
Silent Weapons for a Quiet War. Van deze popmuziek zijn de teksten en harmonieën ook geen van alle
toevallig. Was er bij de populaire muziek in de jaren na WO-II nog sprake van muzikaliteit en
zangkunst, die elementen werden steeds meer onbelangrijk, tot we anno 2009 bonkende herrie hebben
die ingaat tegen iedere natuurlijke vorm van harmonie en ritme. Mooi voorbeeld van de verborgen
boodschappen in de muziek van de jaren rond 1970 zijn de tekstregels van The Sound of Silence van
Paul Simon. Deze zijn onbegrijpelijke onzin... totdat men daarop de codesleutel toepast: de tekst is een
letterlijke beschrijving van de Silent Sound Spread Spectrum technologie, ofwel S-quad.

✴S-quad

• Dit is een subliminale techniek die – via elektromagnetische frequenties in FM-radio- of digitale
televisiesignalen – een individu boodschappen kan laten horen in diens hoofd, niet via de oren. Dat
kunnen opdrachten zijn, of waarschuwingen. Deze techniek is in verband gebracht met de
schietpartijen op Amerikaanse scholen, waarbij de daders zeiden ’opdracht te hebben gekregen’ van
een stem in hun hoofd. In 1991 is S-quad gebruikt tijdens de Golfoorlog, waardoor de soldaten van
Saddam Hoessein, deel van het best getrainde en uitgeruste leger ter wereld, zich onder invloed van
deze boodschappen zonder slag of stoot overgaven. S-quad is in ook gebruik bij grote winkelketens
tegen winkeldiefstal, en op universiteitscampussen (wanneer was de laatste studentenopstand?).

• Wie de beelden bekijkt van de inauguratie van de illegale Amerikaanse president Obama, alias Barry
Soetoro, ziet duidelijk hoe S-quad ook daarbij is toegepast. Actievoerende tegenstanders zijn bij deze
gebeurtenis niet te zien: deze waren onschadelijk gemaakt door diarree veroorzakende
elektromagnetische frequenties. http://educate-yourself.org/cn/soundsofsilence11dec08.shtml

✴ Religie

• De Illuminati hebben ruim aangekondigd het Christendom en alle andere religies te willen vervangen
voor één wereldreligie van de heidense Gaia-aanbidding. Ofwel: Moeder Aarde als de nieuwe God...
Een van de instrumenten om dat in korte tijd bij veel mensen binnen te brengen, dient bijvoorbeeld de
film Avatar.

daveabdellah
Offline
Last seen: 6 years 8 weeks ago
Joined: 11/02/2010
Illuminati's Depopulation

Illuminati's Depopulation Plan Exposed by Japans Princess Nakamaru and Italian Prince Zagami

http://beforeitsnews.com/story/508/099/Illuminatis_Depopulation_Plan_Exposed_by_Japans_Princess_Nakamaru_and_Italian_Prince_Zagami.html

daveabdellah
Offline
Last seen: 6 years 8 weeks ago
Joined: 11/02/2010
The extermination