Foto evacuatie metrostation Maalbeek ?

De Nederlandse Volkskrant publiceerde online een afbeelding met de titel: ‘Hulpdiensten evacueren gewonde mensen buiten metrostation Maalbeek’. http://www.volkskrant.nl/foto/aanslagen-brussel~p4267884/3684704/

En hier is de bewuste foto volledig:

De vraag is: ‘Is dit een foto van een reële evacuatie van slachtoffers toegeschreven aan een aanslag in het metrostation Maalbeek op 22/03/2016 ?’

Hieronder is een situatie-plan van de omgeving van het metrostation Maalbeek met aanduidingen van de in volgend artikel behandelde elementen.

 Situatieplan

- Metrostation Maalbeek met de verschillende toegangen aan Wetstraat en Jozef II straat

- Situering van de evacuatie-foto en lokalisering van de foto-opname aan de kruising van Steenweg op Etterbeek / Livingstone-laan met de Jozef II straat

1.  Toegangen metrostation Maalbeek

Eerst de beelden van de metro-toegangen.

Er zijn twee toegangen tot het metrostation Maalbeek die uitgeven, één aan elke kant van de Wetstraat, en één toegang die uitgeeft op de Jozef II straat.

  

Toegang 1 Wetstraat  algemeen beeld (L) en metrotoegang (R)

  

Toegang 2 Wetstraat  algemeen beeld (L) en afsluit-rolhek metrotoegang (R)

  

Toegang 3 Jozef II straat (Google Streetvieuw) algemeen zicht (L) + metrotoegang (R)

Wat opvalt is dat de omgeving van de 3 toegangen telkens grondig verschilt van de omgeving die afgebeeld is op de evacuatie-foto. Ondermeer ontbreken de bomen, de grasperken, een groene middenberm...

2. Lokaliseren van de evacuatie-afbeelding

Bij nazicht ter plaatse blijkt de exacte lokatie van de evacuatie-foto zich te bevinden ter hoogte van de kruising van de Steenweg op Etterbeek / Livingstone-laan met de Jozef II straat, in de nabije omgeving van de Wetstraat en het metrostation Maalbeek. De bomen-configuratie, de grasperken, de groene middenberm...blijken perfekt te matchen met de evacuatie-afbeelding.

Het gebouw waar volgens de foto de evacuatie plaats vindt is het EU-CAP gebouw (Common Agricultural Policy) langs de, ten opzichte van de Wetstraat, lagergelegen Steenweg op Etterbeek. (De Steenweg op Etterbeek loopt onder de Wetstraat door).

EU-kantoorgebouw CAP vanuit Livingstone-laan (Google streetvieuw)

    

EU-kantootgebouw CAP met viaduct Wetstraat links

Detail van EU-CAP kantoorgebouw ter hoogte van de gesuggereerde evacuatie-lokati

De evacuatie-foto geeft aan dat er uit het EU-CAP gebouw geëvacueerd wordt langs de kant van de Steenweg op Etterbeek ter hoogte van de bestrating tussen de twee grasperken.

Gevel-detail van het EU-CAP kantoorgebouw – gesuggereerde evacuatie-uitgang

De gevel (op de evacuatie-foto niet zichtbaar) ter hoogte van de op de foto gesuggereerde evacuatie bestaat uit raamgehelen die qua functie en uitzicht integraal deel uitmaken van het EU-CAP gebouw zonder enige relatie met de metro (en zeker geen publieke metrotoegang). Er bevindt zich op die lokatie een secundaire toegangsdeur zonder herkenbaarheid als dusdanig. De hoofdtoegang van het EU-CAP gebouw is duidelijk herkenbaar gesitueerd aan de hoger gelegen Wetstraat.

Daar er geen relatie is tussen het EU-kantoorgebouw en het metronet zou de enige reden om een dergelijke evacuatie-operatie op te zetten erin bestaan dat er zich in het kantoorgebouw zelf een zwaar incident zou voordoen met een groot aantal slachtoffers. Daar maken de media in ieder geval geen melding van  noch de respectievelijk verantwoordelijke overheden van de politie, brandweer en medische interventie-eenheden, noch hun woordvoerders die ontegensprekelijk gebriefd zouden zijn over dergelijke activiteiten van de betreffende korpsen.

Wat doet vermoeden dat deze hele evacuatie-operatie in een oefening-scenario kadert voor de hulpverleningsdiensten waarbij opgenomen beeldmateriaal dan kan gebruikt worden als zijnde van reële interventies.  

Hoofdtoegang EU-CAP kantoorgebouw, herkenbaar gesitueerd aan de Wetstraat

3.  Lokaliseren van opname van evacuatie-foto

Op de straathoek van de Jozf II straat en de Livingstone-laan tegenover het EU-kantoorgebouw bevindt zicht een hoog flatgebouw met een penthouse.

  

Flatgebouw met penthouse tegenover EU-CAP gebouw             Penthouse met terras - detail

De opname-hoek is dusdanig dat de gevel van het EU-kantoorgbouw langs de kant van de Steenweg op Etterbeek juist niet zichtbaar is. Dit gegeven geeft een uiterste lijn van de opname-hoek die in combinatie met de in de linker benedenhoek van de evacuatie-foto zichtbare dakrand van een onderliggende verdieping kan doen vermoeden dat het beeld opgenomen is vanop het terras van het penthouse de foto genomen

Recapitulatie  

Er is op 22 maart 2016 grote media-aandacht voor een grootschalige evacuatie van slachtoffers via een kleine zijtoegang van een EU-kantoorgebouw door een uitgebreid hulpteam van politie, brandweer en medische diensten.

Er zijn geen meldingen in de media van een incident in het EU-kantoorgebouw met een groot aantal slachtoffers. Nietegenstaande het betreffende gebouw geen gematerialiseerde verbinding heeft met het metronetwerk melden de media over de evacuatie als zou die gebeuren ten gevolge van een terroristische aanslag in het metrostation Maalbeek.

Ook de verantwoordelijke overheden en de politie, brandweer en medische hulpdiensten, die werken in opdracht van en voor het publiek, de belastingbetaler, maken geen enkele melding van een incident in het EU-gebouw dat een dergelijke grote evacuatie-operatie via een obscure niet-gemarkeerde zijtoegang in plaats van via de hoofdtoegang, van het gebouw zou noodzaken.

De meest voor de hand liggende verklaring voor de flagrante anomalie met deze evacuatie-operatie is dat ze als een psychologische operatie opgezet is waarbij de media, in collusie met de verantwoordelijken voor de planning en uitvoering van de operatie, de publieke opinie massaal misleiden.

Er zijn op zijn minst aanwijzingen dat de hele evacuatie-operatie aan de Steenweg op Etterbeek in scene gezet is, hetzij op 22 maart 2016 zelf of op een ander vroeger tijdstip.

Misschien dat de nieuwe, nog te installeren parlementaire onderzoekscommissie ook hier haar licht kan laten over schijnen en de ware toedracht van deze anomalie kan achterhalen.