2015-Aanslagen in Parijs: de Wapens.

Volgens de officiële versie waren de aanslagen in Januari gesponserd door al-Qaïda en die in November door ISIL (DAESH). De autoriteiten hebben toegegeven dat de Charlie-Hebdo aanslag en de aanslag tegen de supermarkt aan de Porte de Vincennes gecoördineerd waren

.

 Amedy Coulibaly’s Kalashnikov afkomstig van

Crvena Zastava, ex-Joegoslavië

Volgens Reuters kwamen wapens die gebruikt werden in de aanslagen van 13 november en die later bij politieraids in beslag genomen werden, van een vroeger Joegoslavisch staatsarsenaal Crvena Zastava in Kragujevac in Servië,. bron

Volgens het Kroatische dagblad Slobodna Dalmacija kwamen de wapens die gebruikt werden in de Januari aanslag tegen de supermarkt en andere die gebruikt werden in de November aanslagen van de Servische fabrikant Crverna Zastava en werden naar Frankrijk gebracht door dezelfde dealer, Claude Hermant. Nog volgens deze krant zou Hermant ook wapens verkocht hebben in Brussel via een Koerdische kennis die daar relaties had met ‘extremistische Islamisten’ en is het dus mogelijk dat een deel van de in de November-aanslagen gebruikte wapens via dat kanaal tot daar zijn geraakt. bron

Claude Hermant’s verleden 

In 1998 ontdekte Réseau Voltaire de verrassende activiteiten van de veiligheidsdienst van het Front National, het ‘Département Protection Sécurité’ (DPS). Deze eenheid had een lijst samengesteld van persoonlijkheden en had hun woningen geobserveerd – blijkbaar waren een kleine groep individuen binnen de DPS bepaalde ongeoorloofde activiteiten aan het voorbereiden. Na een lange periode van gecompliceerde onderhandelingen kwam er een Parlementaire Onderzoekscommissie om deze feiten te onderzoeken. bron

Claude Hermant

Elementen ter beschikking gesteld van de Assemblé Nationale, specifiek betreffende de dubbele missie van de leden van de DPS – voor het Front National in Frankrijk en voor het organiseren van staatsgrepen in Afrika – werden snel gebokkeerd door de Secret-Défense. Deze informatie echter veroorzaakte een crisis en verdeeldheid binnen het Front National zodat uiteindelijk niemand beschikbaar was om de aantijgingen te beantwoorden. Twee jaar later in 2001 gaf Claude Hermant, lid van de DPS, aan het Franse dagblad Libération het bestaan toe van de ‘Service Action’-struktuur binnen de DPS. bron

In 1972 werd het ‘Front National pour l’Unité Française’ in het geheim opgericht door Jacques Foccart die dan verantwoordelijk was voor ‘Affaires Africaines et Malgaches’ op het Elysée, op vraag van President Georges Pompidou. Het FN werd vanaf het begin geleid door Jean-Marie Le Pen die een grote rol gespeeld had in het aan de macht komen van Charles de Gaulle in 1958 vooraleer zich tegen hem te keren, en door François Duprat die werkte met Bob Denard in steun van Moïse Tsjombe in Katanga.

In 1984 werd aangetoond dat François Mitterand en Guy Penne, die Jacques Foccart opvolgde in het Elysée, geheime Republikeinse fondsen hadden gebruikt om de electorale campagne van het Front National in de Europese verkiezingen te finacieren. De conclusie is dat het FN niet zo zeer een politieke partij was en altijd geweest is, met het verlangen om macht uit te oefenen, maar een noodzakelijke struktuur voor het Elysée die het in de eerste plaats gebruikte om personaliteiten van extreem rechts te controleren en dan in het nationaal politiek landschap te introduceren.

De DPS werd geleid door Bernard Coucelles die ook de lijfwacht was van Mitterand’s maitresse Anne Pingeot en door Gérard Le Vert. De DPS omvatte een geheime groep van een zestig man die allemaal gelinkt waren aan de geheime diensten en die, overal waar nodig, gemobiliseerd werden om geheime missies uit te voeren, hoofdzakelijk in Afrika. Dit is de groep waartoe Claude Hermant behoorde. De ware leiding van de DPS was niet het FN maar het ministerie van Defentie met de DPSD wiens missie het was om het leger te beschermen.

Wie organiseerde de 2015-aanslagen in Parijs?

Wanneer Claude Hermant in januari 2015 in de gevangenis zat voor wapenhandel beschreef hij zichzelf als een informant voor de Douane en de Gendarmerie. Desgevraagd door de magistraat voor details over de wapens die hij verkocht had speelde hij de Secret-Defense kaart. De adviesraad voor Secret-Defense en de Minister Binnenlandse Zaken, Bernard Cazeneuve opteerden in zijn voordeel. bron

Kortom, Hermant behoort tot een struktuur die onder cover van de Security Unit voor het FN on-officieel belast was door het Elysée met overzeese geheime missies. Vandaag wordt hij voor freelance werk betaald door Douane en de Gendarmerie zonder officieel statuut. Volgens Slobodna Dalmacija kocht hij in Servië grote hoeveelheden afgedankte wapens die hij dan zelf terug opknapte en dat waren de wapens die gebruikt werden in de aanslagen van januari en november. De Kraotisch krant spreekt ook van de resultaten van een microscopische analyse van een vuurwapen dat voor zover door niemand wordt vermeld. Zijn handel wordt gedekt door de Secret-Défense, niettegenstaande die illegaal is.

Volgens McClatchy waren de gebroeders Kouachi gelinkt aan de Franse geheime diensten. bron  Claude Hermant werd opgesloten op beslissing van rechters van Rijsel, Stanislas Sandraps en Richard Foltzer die zijn wapenhandel onderzochten en niet door de Parijse rechters die de aanslagen onderzochten, Christophe Tessier, Nathalie Poux en Laurence Le Vert. Mevrouw Le Vert is de nicht van de hogergenoemde Gerard Le Vert, de ex-baas van Claude Hermant in de DPS.

Tot besluit: ofwel werkte Hermant aan het infiltreren van terreurcellen die de aanslagen pleegden zonder dat hun acties voorkomen werden of anders namen zijn huidige opdrachtgevers zelf deel aan de organisatie van de aanslagen. Maar het moet nog steeds uitgemaakt worden waarom en in wiens naam Claude Hermant’s oversten handelden zoals ze deden.