Achter de IAEA-inspecties in Iran

In de media wordt het falen van de missie van het  Internationaal Atoomagentschap (IAEA)-inspectieteam, dat  onder leiding staat van de belg Herman Nackaerts, om toelating te krijgen om een militaire site te bezoeken geinterpreteerd als een smoes om de onthulling te vermijden van evidentie voor het werken aan nucleaire wapens.

De verklaring van het IAEA van 22 febr vermeldt het feit dat de missie naar Teheran de toegang tot de Parchin-site werd ontzegd, waarna alle mainstreammedia zich reppen om de weigering door Iran van een IAEA-bezoek aan Parchin  als ‘blokkering’ en bewijs van ‘weerstand’ aan internationales druk voor zijn nucleair programma te interpreteren.

Parchin is een militaire bazis die Iran in 2005 door de IAEA-experten liet inspecteren. Het het rapport van de toenmalige IAEA-chef Mohamed el-Baradei stelde dat geen nucleaire activiteiten uitgevoerd werden op de site.

De IAEA-ambtenaren eisen nu dat ze onbeperkte toegang moet gegeven worden onder een bijkomend protocol. Onder dit protocol eist de UN-nucleaire toezichthouder dat Iran de IAEA-inspecteurs een nieuw bezoek aan de Parchin militaire bazis toestaan om de ‘ambiguïteit’ op te klaren. Iran heeft zo’n vraag verworpen omdat het een bedreiging vormt voor zijn legale nationale veiligheidsbelangen.

Het IAEA-agentschap had gehoopt Iraanse toestemming te krijgen om ‘wetenschappers die verdacht worden te werken op de zogezegde wapenprogramma’s’ en om ‘dokumenten te inspecteren gelieerd met nucleaire wapens’.

De wetenschappers die het agentschap vraagt om te zien zijn publiek gekende ambtenaren van Iran’s militaire onderzoeks-instellingen. Zelfs nog voor Israel begon Iraanse wetenschappers te vermoorden had Iran duidelijk gemaakt dat het de IAEA geen fysieke toegang zou geven tot individuele wetenschappers.

De normale inspecties van Iran’s nucleaire installaties verlopen continu op bazis van de protocols van het het Non-proliferatie-verdrag (NPT). De vraag van het nucleair agentschap om de Parchin-site te bezoeken is verschillend van de normale inspecties en in tegenspraak met het IAEA-statuut. Deze vraag van de IAEA vereist dus een overeenkomst over een kader dat met de overwegingen van beide partijen rekening houdt.

Iran heeft voorwaarden voor de inspectie van zijn militaire sites waarmee zal moeten rekening gehouden worden in het kader van een onderlinge overeenkomst.

De ‘zogezegde’ weigering van Iran om de Parchin militaire bazis te bezoeken is enkel een propaganda-middel in de handen van het Westen om hun publiek te doen geloven dat wanneer Iran geen toelating geeft om de site te bezoeken er wel illegale activiteiten moeten plaats vinden.