Beweegt er iets in Brussel?

 Zondag iets voor twaalf uur verdreven picknickers de auto's van de drukke verkeersas dwars door het hart van Brussel. Uiteindelijk zochten meer dan 2000 actievoerders een plaatsje op de boulevard langs de Beurs in het epicentrum van ons land, in het hart van de Europese hoofdstad, om ‘ongehoorzaam’ te picknicken. Omdat het gezellig is, maar vooral omdat ze het beu zijn dat de straten in Brussel in de 21ste eeuw nog altijd op maat van de auto zijn bedacht. De leefbaarheid van Brussel staat op het spel..

De bezetting van de Anspachlaan is een idee van de filosoof Philippe Van Parijs.

Boos, woedend zelfs kan ik worden als ik aan mijn stad denk. Zeker wanneer ik zie hoe andere steden, in België en in het buitenland, er wél in slagen hun openbare ruimte onder handen te nemen. Ze leggen de centrale plekken in de stad opnieuw aan, zorgen ervoor dat het aangenaam is om er te flaneren, om elkaar te ontmoeten. Je kunt er de frisse lucht opsnuiven op een bank of op een terrasje. In vergelijking met andere steden doet Brussel het op dit vlak bedroevend slecht. En al is er een lichte vooruitgang, hij is te bescheiden en loopt tergend traag”, had hij geschreven in ‘le Soir’.

Wij troffen er zondagnamiddag Philippe Van Parijs, aan wie we bereidwillig enkele vragen konden stellen rond dit project van ‘stadspark’.

JV:  Kent u het Project dat door BRAL (Brusselse Raad voor Leefmilieu) voor deze plek voorgesteld wordt?

Philippe  Van Parijs:Nee. In 2004 waren er al studies uitgevoerd en was er al een gemeentelijk mobiliteits plan en geld beschikbaar om het centrum verkeersarm te maken.

Deze plannen worden maar niet uitgevoerd.

JV:  Sedert 2008 horen we vooral over de ‘overheidsschulden’ op alle niveau’s, lokaal, regionaal, nationaal....met alle gevolgen vandien:  drastische besparingen, economische crisis, massale werkloosheid.....  Heeft u een idee wat dit project, dat met nieuwe schuld betaald wordt, zal gaan kosten?

Philippe  Van Parijs:Ik denk dat je op basis van de studies de veranderingen kan  invoeren zonder veel kosten.

JV:  Heeft u stilgestaan bij wat voor soort  publieke  ruimte ? We zien dat de ‘indignees’ in Brussel overal uit de publieke ruimte verdreven worden.

We zien tegenwoordig ook steeds meer bewakingscameras opduiken en soms zelfs ..snoozers....... zoals aan de hallepoort om mensen weg te jagen ......en is de publieke ruimte vaak een plaats waar van alles verboden is.

Philippe  Van Parijs: - nee

JV: Heeft u er weet van dat hier een tram onderdoor rijdt ? Dat betekent  wanneer er bovenop die ondertunneling een park wordt aangelegd, dit  park soms helemaal zal moeten worden opgebroken om de waterdichtheid te onderhouden van deze  tunnels? We herinneren ons de afbraak, ‘en stoemelings’ in 2008 van het Pechère-park (aangelegd in 1975) van het Rijksadministratief Centrum omdat de  waterdichtheid van de onderliggende parking aan herstelling toe was.

Philippe  Van Parijs: - nee

  

 Beelden voegere Pechère-park  (RAC)

JV:  Wij  zijn het hier met 2000 mensen eens dat de straat hier autovrij zou mogen worden maar is dat wel representatief voor een  democratie? Is  het niet democratischer  om dit toch aan heel de Brusselse bevolking > 100 000 voor te leggen via een stemming  dmv  een gemeentelijk referendum? Dit zal  de mensen   betrekken bij het projekt  zodat ook de plaats beter onderhouden wordt nadien?

 Philippe  Van Parijs: - Natuurlijk is  betrekken van de mensen belangrijk. Maar ik ben niet voor een volksraadpleging. Mensen buiten de stad kunnen daarin niet stemmen  en het gaat alle Europeanen aan, toeristen en mensen uit de rand van de stad. De hoofdstad van Europa moet aangenaam zijn. Brussel is slordig  en loopt achter. Buitenlanders,  Fransen,  Duitsers  kan je niet raadplegen . Soms is het beter dat mensen  met visie op de toekomst dit in handen nemen, dat politici daarover beslissen, op basis van de studies en  onder druk van een  groep zoals deze van 3000 mensen  die hier zitten te picknicken bijvoorbeeld.

JV:- Vertrouwt  U dan op experts en hebt U misschien schrik voor het Nimby effect?

Philippe  Van Parijs:- nee , Je kan op basis van de bestaande  studies bekijken wat het beste is en zonder kosten de veranderingen invoeren. De Nimby kwestie houdt geen rekening met inwoners van de rand. Politici met visie op de toekomst zijn soms beter geschikt om zoiets te regelen.

bedankt voor het gesprek...