Bilderberg 2014 – Kopenhagen 29/05-01/06

Elk jaar komen s’werelds meest invloedrijken en machtigen achter gesloten deuren bijeen zonder dat de massamedia er aandacht aan besteden. De laatste jaren wordt een deelnemerslijst en een lijst met onderwerpen die besproken worden aan de pers meegedeeld. Van bij zijn ontstaan in 1954, nu 60 jaar geleden, speelt de  Bilderberggroep een centrale rol in het zetten van de wereldagenda. In 2009 pochte toenmalig voorzitter Etienne Davignoner nog mee dat Bilderberg de Euro hielp creëren door eerst de politieke agenda voor een eenheidsmunt te introduceren in het begin van jaren 90. In 2010 verklaart voormalig Secreatris-Generaal van de NATO Willy Claes in een ‘damage control’-intervieuwdat de Bilderbergers wel degelijk het beleid bepalen. De destabilisatie van Syrië in 2011, de door Goldman-Sachs geleide vernietiging van de wereldeconomie in 2008 werden allemaal gepland door de Bilderbergers.

De opkomst van de alternatieve internetmedia hebben de geheimhouding rond de jaarlijkse Bilderbergbijeenkomst doorbroken waardoor de bevolking nu een glimp krijgt van wat de meesters van de wereld voor hen in petto hebben. En de wereld vecht terug.

Volgens journalist Daniel Estulinis Bilderberg’s grootste zorg de opkomst van Iran, Rusland en China. Het gascontract tussen Rusland en China – en de succesrijke verdediging van Syrië door Rusland en Iran tegen de NATO-agressie hebben vragen doen rijzen of het Westen zijn werelddominantie nog kan verderzetten.

Rusland kondigt de oprichting aan van een nieuwe Euraziatische Economische Unie terwijl China oproept voor een Aziatische Veiligheidsalliantie die Iran en Rusland zou omvatten. Dit suggereert dat de wereld aan het ontsnappen is aan de controle van de Bilderbergers.

De andere zorg van de Bilderbergers is, volgens Estulin, de opkomst van een anti-Europees sentiment in Europa. Het proces van steeds meer machtsconcentratie in Brussel ergert zoveel kiezers. De Bilderbergers liggen aan de basis van de Europese centralisatie van macht die nu door veel Europeanen als ‘tiranny’ zien en stemmen voor nationalistische partijen. Maar de Bilderbergers willen de vijzen aanschroeven door nog meer economische controle. Zo is er de door Bilderberger Karel De Gught gepromote EU-VS vrije handelsovereenkomst, de TTIP, die niet alleen een job killer zal zijn maar het sluitstuk vormt in het proces van centralisatie en concentratie van de macht. Zie hieren hier. Er is ook de Belasting-Unie waarbij iedere EU-lidstaat zijn nationale belastings- en budgetpolitiek uit handen geeft en overdraagt aan het Europees centraal regime in Brussel. Het succes van nationalistische partijen en de recente Europese verkiezingen betekent een directe uitdaging aan de lange termijn visie van een EU-VS alliantie die uitmondt in de Nieuwe Wereldorde.

Estulin’s bron zegt dat de Bilderbergers dit thema reeds voor de verkiezingen op de agenda plaatsten. Hij zegt dat de elite verontrust is dat een nationaal gedreven en verdeeld Europa weerbarstig zou zijn om de globalisatie als verworvenheid te aanvaarden. Deze vernietiging van de nationale soevereiniteit is verondersteld het model te zijn voor de hele wereld. Als de EU sputtert en sterft, sterft ook de droom van de Amerikaans-Europese Nieuwe Wereldorde.

De Bilderbergers zijn ook bezorgd over de terugslag van de Snowden-revelaties over de NSA-spionnage. Ze vrezen dat vooral de Europeanen privacy-bescherming zullen vragen die de NSA’s  ‘total information awareness’ zou verhinderen. De NSA is het alziende oog van de Nieuwe Wereldorde. De Bilderbergers bespraken strategiën om de verdedigers van privacy-rechten te verslaan en om verder te werken aan een wereld waarin alles en iedereen onder totale, permanente controle staat.

Een van meest verontrustende en onheilspellende onderwerpen op de agenda dit jaar was een forum over criticisme van Obama’s buitenlandse politiek. Critici van de VS-president beschuldigen er hem van dat hij het Amerikaans overzees leiderschap verraadt door het falen om de Amerikaanse belangen in Syrië en laatst nog in Oekraïne te verdedigen. De neoconservatieve architecten van 9/11 en de 9/11-oorlogen zijn ontgoocheld omdat Obama Syrië niet bombardeerde, Iran niet aanviel en niet ten oorlog trok tegen Rusland voor de Krim.

Nu weten we dank zij mensen als Daniel Estulin en zijn bronnen wat de punten zijn die de Bilderbergers dit jaar bespraken, maar we weten niet welke beslissingen er werden genomen.

Zullen de Bilderbergers opteren om hun excessieve aggressiviteit te verminderen of zullen zij kiezen voor de neoconservatieven die dan een nieuwe 9/11-stijl ‘false flag’ aanslag opzetten om de volgende ronde van bloedige verovering te lanceren?

De neoconservatieven hebben op 11 september 2001 nog gemakkelijk de wereld kunnen belazeren. Toen behoorde de term ‘false flag’ amper tot het vocabularium. Vandaan is het besef van een ‘false flag’-actie heel hoog. Telkens een spectaculaire ‘terreur’-actie plaats vindt – zij het de Boston Marathon bomaanslag, de Sandy Hook schietpartijofde gifgasaanval in al-Ghoutta in Syrië – de eerste vraag voor veel mensen is: zou dit een andere ‘false flag’ kunnen zijn?

Vooral dank zij de onafhankelijke media is de term ‘false flag’ gepopulariseerd geworden en zijn miljoenen mensen op de hoogte van ‘Operatie Gladio’, van de ‘USS Liberty’, van ‘Operatie Northwoods’, de ‘Madrid-trein-bomaanslagen’, de ‘Londen-Metro-bomaanslagen’.......

Als de Bilderbergers opteren voor nog een grote ‘false flag’ zullen ze het internet moeten uitschakelen. Dat zou betekenen: een ‘cyber-9/11’. Heeft de Bilderberggroep dit jaar in het geheim het licht op groen gezet voor een grootschalige cyber-9/11?