De ‘moord’ op Kaddafi: welke boodschap?

Dat soort beelden begint ons zelfs vertrouwd voor te komen. We hebben ze reeds eerder gezien – de likwidatie van Bin Laden - de parallellen met Saddam Houssein- ook het woordgebruik: rattenhol, afvoerpijp, riolering, spinnenhol..... Het lijkt de moeite om de beelden van dichterbij te bekijken en de vraag te stellen: wat is de boodschap hier?

Ze moesten vernederd en ontmenselijkt worden!

Het gevangennemen:

- Saddam: De Amerikanen bombarderen en nemen hem gevangen in een hol

- Kaddafi: de Nato bombardeert Sirte en Kaddafi eindigt in een rioolpijp

(Een andere uitgelekte versie: Natotroepen nemen hem gevangen, ondervragen en martelen hem en leveren hem over aan de rebellen. Saddam werd door de VS-troepen gevangen genomen, verhoort, gemarteld en overgeleverd aan Shiïtische milities.)

Het lijkt aannemelijk dat Hillary Clinton bij haar blitsbezoek aan Lybië het bevel gaf om Kaddafi te vermoorden. Twee dagen later werd hij gelynchd. Hem werd geen schijnproces gegund zoals Saddam. Wellicht waren de geheimen te groot, was er doortastender opgetreden noodzakelijk en moest hij onmiddellijk worden vermoord.

Beelden van naakte lichamen, afgerukte kleren, vernietigen van waardigheid, zijn ook een gemeenschappelijk thema. Lichaamsdelen, ogen, monden.... alles moet onderzocht.

Een ander gemeenschappelijk kenmerk zijn de insulten – met een ‘Islam’-smaakje. Shiïten roepen: “Allah Akbar – naar de hel” voor Saddam. Rebellen roepen: “Allah Akbar – naar de hel” voor Kaddafi.

En dan is er natuurlijk het feestelijk dansen rond de lijken – het poseren voor de foto’s – het opeisen van de lichamen als troffeeën – het verdagen van een rechtmatige begrafenis.

Oppervlakkig kun je stellen dat dit normale reacties zijn van een bevolking die zolang onderdrukt was en er zit iets van waarheid in maar het is ver van de waarheid in een vollediger beeld. Dit is een hapklare brok voor de eigen consumptie – om een goed geweten te bezorgen – dat de ‘humanitaire imperialistische redder’ zijn werk gedaan heeft in naam van de ‘vrijheid en waardigheid’.

Het beeld is veel ruimer dan deze slogans en clichées die als dierbaar voorgesteld worden om soevereine landen te vernietigen en duizenden mensen te vermoorden. Het beeld is niet alleen dat van Saddam en Kaddafi op zich. Het beeld komt van elders in de kleine details die gemist, overkeken en geweigerd worden te erkennen. Saddam en Kaddafi, met al hun fouten, deelden hetzelfde lot – niet omdat ze dictators waren maar omdat ze NEEN zegden. Af en toe zegden ze eens JA, JA, maar hun lange termijnplan was NEEN en dat was geweten. Dus daarom moesten ze weg. Zij waren geen Mubaraks of Ben Ali’s die gemakkelijk te vervangen waren door bendes die macht beloofd worden. Saddam en Kaddafi moesten geweldadig vermoord worden omdat ze het geweld van het Westen goed kenden en het wisten te bespelen en terug te vechten. Op hun eigen manier waren zij weerstanders. Zij wisten het en het Westen wist het. Daarom moesten ze niet alleen gelyncht maar ook vernederd worden, veracht, gevonden, verborgen in een rioolbuis, een rattenhol.

Maar het verhaal stopt daar niet want het plan is veel duivelser dan het demoniseren en verachten van soevereine leiders. Het symbolisme en de boodschap zijn te flagrant om ontkend te kunnen worden. Naast het rattenhol, waar soevereine leiders verondersteld worden te schuilen om aan dodelijke air-raids – het vuur uit de hemel – de toorn van de ‘blanke god’- te ontsnappen, stuurt de ‘blanke god’ uit de heldere hemel zijn ‘engel’ Hillary Clinton met de opdracht te doden. “We kwamen, we zagen en hij stierf“ gilde ze schaterlachend. Maar omdat de ‘blanke god’ zijn handen niet besmeurt doet hij het anders: hij maakt de weg vrij.

Hij maakt niet alleen de weg vrij om soevereine leiders, die zich niet houden aan zijn bijbel te vermoorden maar ook om de vele Sodoma’s en Gomora’s te vernietigen met de bedoeling om zijn bestaan te rechtvaardigen.

En om het beeld – de donder en bliksems uit de hemel – de superioriteit van zijn jets tegen kleine landen- te vervolledigen en vooraleer het doek valt, schudt hij nog een ultieme krachttoer uit zijn mouw: de verminkte lijken worden voor de jakhalzen en de hyena’s gegooid die tot hun laatste adem feestvieren - op de verzen van de Koran.

Hiermee hopend meerdere vogels met één kogel af te schieten:

- elimineren van al wie verzet pleegt

- hen vernederen en overleveren aan de milities en rebellen die toevallig de lof zingen van Allah

- het voorbereiden van meer bloedvergieten door sectarisch geweld Lybië is hetzelfde lot beschoren als Irak.

En om de ‘blanke handen’ niet vuil te maken wordt het werkt uitbesteed aan ‘bruine mannen’ , er zorg voor dragend dat de pornofilm viraal door miljoenen mensen bekeken wordt met deze ene boodschap: “Kijk naar deze bebaarde mannen, moslims en kijk naar deze wreedheid, deze barbaarsheid – dit is hun god - dit is hun religie – dit is hun Allah”

En dit is de ultieme boodschap die gebracht wordt omdat de enige echte ‘blanke god’ geen medewerkers accepteert en geen partners erkent. Hij is inderdaad de god van de hel.