Geënsceneerde provocaties voor NATO-Syrië oorlog?

De zogezegde brutale moord op de Amerikaanse persfotograaf James Wright Foley heeft in de Westerse publieke opinie een golf van ergernis en agressie teweeggebracht. Die golf heeft twee objectieven. Één van die objectieven ervan is de ‘mogelijkheid tot ontkennen’ te creëren voor het Westen dat de Islamitische Staat in Syrië en Levant (ISIL) of zoals die nu het IS- ‘kalifaat’ genoemd wordt, een eigen creatie is van de Wetserse geheime diensten en NATO. Zie Wie of wat is ISIL en zijn kalifaat eigenlijk ? En het tweede objectief is het creëren van een pretext om een nieuwe militaire interventie in de regio te rechtvaardigen. 

kaart Syrië

Terwijl in de media tot nu toe de nadruk gelegd werd op ISIL in Irak, wordt er nog steeds een andere oorlog gevoerd over de grens met Syrië. Syrische troepen gaan door met het verdrijven van de door NATO-gesteunde terroristen en het herstellen van orde in steden en dorpen die door oorlog verwoest werden. De bolwerken van ISIL in de Raqqah-regio zijn tot nu toe ontsnapt aan de Syrische troepen die prioriteit gaven aan meer dringende campagnes rond Hama, Homs, Damascus, Dar’a, Idlib en Aleppo. Nu het Syrische leger er stilaan in slaagt om die centra terug onder controle te krijgen wordt de focus nu meer naar het Oosten verlegd.

Om te voorkomen dat de door NATO-gesteunde terroristen in Syrië de doodsteek toegediend krijgen probeert het Westen nu een pretext te scheppen om militair te interveniëren en dat te voorkomen.

Het Westen veinst daarom nu een vijandige houding met betrekking tot ISIL. Zonder regime-verandering in Damascus zou de eliminatie van ISIL en andere terroristische organisaties die onder dezelfde vlag strijden immers een nederlaag betekenen voor de NATO-lidstaten in het Midden Oosten.

Chuck Hagel en Martin Dempsey

In een artikel van de Standaard ‘Een organisatie als IS hebben we nog nooit gezien’ laten de Amerikaanse minister van Defensie Chuck Hagel en Generaal Martin Dempsey er geen twijfel over bestaan: ‘We zullen ze moeten aanpakken aan beide kanten van de Iraaks-Syrische grens, die op dit moment eigenlijk niet bestaat.’

De zogezegde dood van James Wright Foley heeft in de publieke opinie ergernis opgewekt. Het heeft de illusie gewekt van een confrontatie tussen ISIL en de Verenigde Staten /NATO en verder dient het ook om ISIL te demoniseren. De Westerse media proberen ook nog altijd om de illusie op te houden dat ISIL los staat van andere terroristen in Syrië en met dat narratief is het Westen tergelijkertijd bezig om ISIL in Syrië te versterken onder de gedaante van het bewapenen en het helpen van ‘gematigden’ terwijl in Irak dan symbolisch luchtaanvallen uitvoerd worden op ISIL.

Op het einde van de videoproductie met de voorstelling van Foley’s dood wordt onthult dat ISIL ook nog de vermiste Epoch-Times reporter Steven Sotloff vast houdt. Die werd laatst gezien in Aleppo en wordt geacht vast gehouden te zijn in het nu belegerde Raqqa. Misschien kan de dood van nog een Amerikaans reporter de balans voor een militaire interventie doen doorslaan.

Burgerluchtvaart - alert

De FAA (Federal Aviation Administration) heeft een waarschuwing gegeven voor de burgerluchtvaart om niet meer boven Syrië te vliegen wegens de groeiende dreiging van honderden luchtafweer-wapens die zich nu in de arsenalen van  gewapende groepen in Syrië bevinden die gemakkelijk kunnen afgeleid worden naar extremistische facties.

Terwijl de media doorgaan met het proberen onderscheid te maken tussen gewapende groepen en ‘extremistische facties’, is het feit dat de ‘extremistische factie’ ISIL Sotloff in Aleppo heeft gevangen genomen waar deze zogezegde gewapende groepen verondersteld worden te opereren, is nogmaals een indicatie dat het de hele tijd ‘extremisten’ geweest zijn die tegen Damascus vochten en dat het ‘extremisten’ zijn die nu een groot aantal luchtafweer-wapens in hun bezit hebben, dank zij de VS, Europa, Turkije, Saoedi-Arabië en Qatar.

Waarschuwingen dat deze wapens zouden kunnen afgeleid worden naar extremistische facties terwijl ze al jaren in hun handen zijn voorspelt een mogelijke sluwe zet waarbij weer een ander burgervliegtuig neergehaald wordt om dan als pretext te dienen om de Westerse agenda vooruit te helpen.

De tragische ramp met MH-17 in Oekraïne is door de Westerse media reeds vergeten en begraven. Na de initiële mediacampagne om de verantwoordelijkheid zonder ook maar enig bewijs bij de Russen te leggen zijn de Westerse media vreemd genoeg volledig gestopt met berichtgeving over de vliegtuigramp. Het liet het Westen wel toe om verdere sancties tegen Moskou te nemen en militaire hulp te leveren aan het regime in Kiev.

Het Westen bewijst voortdurend dat het voor niets zal stoppen. Mensenlevens zijn van geen tel. Dat de vele opgezette provocaties grote delen van de bevolking kunnen manipuleren en nog steeds effectief de publieke perceptie manipuleren is juist waarom deze tragedies blijven doorgaan.

Ze aan het licht brengen is essentieel om te voorkomen dat nog meer tragedies zoals de MH-17 en de zinloze dood van vele duizenden onschuldige slachtoffers.