Het verdachte neerhalen van de Russische Metrojet Airbus A321-200.

De oorzaken van het neerstorten van de Russische Airbus A321-200 boven de Sinaï woestijn op 31 oktober 2015 met 224 dodelijke slachtoffers geven aanleiding tot allerhande theoriën die vergezeld gaan van eindeloos politiek gespin. Onder de talloze variantes komen pakweg twee theoriën naar voor: een mechanisch defect of een bom. Recentelijk suggereerden de Britse autoriteiten bij monde van Minister van Buitenlandse Zaken Philip Hammond dat een bom de oorzaak zou zijn en de VS sluiten zich nu ook hierbij aan.

De Islamitische Staat  (ISIL/ISIS/DAESH...) heeft in een manifesto de verantwoordelijkheid opgeeist voor het incident waarin het neerhalen van het Russische vliegtuig geclaimd wordt als een vergelding voor de Russische militaire interventie in Syrië. De authenticiteit van de ISIL propaganda is nog niet ontkracht en de aard van de propaganda is in lijn met vorige manifesto’s.

In deze tijden waarin ‘false flag’ aanslagen en misleiding de Westerse politiek bepalen, zowel nationaal als internationaal, is het zeker niet uit te sluiten dat met het Westen gelieerde krachten opnieuw een terreuraanslag uitgevoerd hebben (Gladio-B style) als een waarschuwing/provocatie aan het adres van Moskou.

Terwijl de media erkennen dat Rusland de campagne tegen terrorisme onderschrijft, voert Rusland in de praktijk een (indirecte) oorlog tegen de NATO-coalitie door de Syrische regering te steunen tegen de terroristen die het voetvolk van de Westerse militaire alliantie blijken te zijn met Westerse huurlingen en militaire adviseurs in hun rangen. Wat Rusland in de praktijk doet is het bestrijden van terroristen die door NATO gesteund worden. Rusland voert resoluut en openlijk anti-terroristische operaties uit tegen het terreurfront van de NATO – jihadi-terroristen waaronder ISIL, al-Qaïda, al-Nusra die allemaal CIA- en NATO-fronten zijn. Moskou zegt: “als gij (VS-NATO) echt in deze regio het terrorisme wilt bestrijden, dan zullen wij u helpen door het ook daadwerkelijk te doen.”

En sinds de op 30 september gestarte Russische militaire interventie in Syrië is er op enkele weken tijd de situatie drastisch veranderd, niettegenstaande de minimaal ingezette militaire middelen, wat schril contrasteert met de resultaten van de campagne die de ‘internationale coalitie’ voert tegen ISIL over een veel langere periode en met veel hogere inzet van middelen.

Deze interventies van de ‘internationale coalitie’ hebben tot nu toe echter weinig of geen invloed gehad op de ISIL-operaties, met name dat ze niet kunnen voorkomen dat ISIL zich significant uitbreidt en dat ze niet in staat zijn om de fysieke en operationele capaciteiten van ISIL te kortwieken. Het lijkt er zelfs op dat ISIL comfortabel is met deze ‘coalitie-aanvallen’. Ze laten immers de ‘coalitie’-partners toe om het publiek in het Westen de indruk te geven dat zij proberen ISIL te stoppen terwijl zij in feite ISIL toelaten om zijn geopolitieke doelen te verwezenlijken. En dat is niet omdat de ‘coalitie-machten’ technische capaciteiten of informatie zouden missen – want die hebben ze in overvloed.

Zo publiceerde eind juli 2015 het Ministerie van Defentie een bilan van de 9 maand durende Belgische deelname aan ‘Operatie Desert Falcon’ waarbij zes F16’s en andere militairen middelen ingezet werden in Irak als bijdrage aan de ‘internationale coalitie’ om ISIS te bestrijden.

Tijdens de negen maanden durende ‘Operation Desert Falcon’ (ODF) voerden zes Belgische F-16’s in totaal 163 aanvallen uit in 796 vluchten boven Irak binnen de internationale coalitie tegen DAESH / ISIL / ISIS............Als eerste stonden ze mee in voor de Air Interdiction waarbij het militair potentieel van de terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) verkleind of vernietigd werd. Als laatste voerden ze veel verkenningsvluchten uit waarbij zeer belangrijke informatie werd verzameld.

 Olietankervloot  van ISIL bij klaarlichte dag maar blijkbaar onzichtbaar voor de ‘coalitie tegen ISIL’

....niet iedere opdracht werd zomaar uitgevoerd. Door middel van hoge resolutiebeelden zagen piloten soms burgers kort bij hun doelwit waarbij ze hun inzet afbraken. ‘Dit soort tussenkomsten zijn van lange adem’ getuigt generaal majoor vlieger Frederic Vansina, commandant van de luchtkomponent.

....“Deze inspanning werd zeer gewaardeerd door de Verenigde Staten en de andere coalitiepartners”, verzekert Minister van Defensie Steven Vandeput.Met de deelname aan ODF positioneerde België zich terug in de top 10 van de betrouwbaarste coalitiepartners.   

In de zomer van 2016, mits goedkeuring van de regering, zal België de taak van Nederland (dat de Belgische missie opvolgde) terug opnemen.   Bron

In tegenstelling tot de dagelijkse Russische gedetailleerde rapporten van de operaties publiceren de ‘coalitie-machten’ ook weinig concrete gegevens over hun campagnes. Er zijn geen lijsten van gedode ISIL-bevelhebbers, trainingscentra, wapenateliers, munitieopslagplaatsen, bevoorradingsroutes .....

Kortom, de Russische interventie en de weigering van samenwerking met Rusland in de strijd tegen terrorisme heeft de fraude en de leugens van de ‘internationale coalitie’ blootgelegd en aan de hele wereld getoond dat Washington en Brussel in werkelijkheid diezelfde terroristen steunen waarvan zij beweren dat ze achter de aanslagen van 11 september 2001 zaten.