Na Leon Brittan, nu ook Lord Greville Janner overleden

Sir Greville Janner, een 87-jarig lid van ‘the House of Lords’ die begin december ongeschikt bevonden werd om terecht te staan voor klachten van sexueel kindermisbruik ten gevolge van dementie, stierf zaterdag 19 december in zijn woonplaats.

Lord Greville Janner; Baron Janner of Braunstone

Janner is President geweest van de Board of Deputies of British Jews  (1978-1984), vice-President van het World Jewish Congres (tot 2009), vice-President van de Association for Jewish Youth, vice-President van de Jewish Leadership Council, President van de Association of Jewish Ex-Servicemen and Women. Hij zat in de Adviesraad van de Community Security Trust, is Voorzitter geweest van de Holocaust Educational Trust en directeur van het United Jewish Israel Appeal.

Lord Janner was een van de vele prominente figuren van het Britse establishment die aangeklaagd wordt van historisch kindermisbruik sinds de BBC presentator Jimmy Savile als een serie-kindermisbruiker ontmaskerd werd na zijn dood in 2011, wat leidde tot een stormloop van slachtoffers die zich uitten.

Janner werd beschuldigd van 22 misdrijven daterend van 1969 tot 1988 tegen 9 jongens waarvan er 8 indertijd 16 jaar of minder waren.

Labour Parlementslid van 1970 tot 1997 en later opgenomen in ‘the House of Lords’, werd Janner in 2009 met Alzheimer gediagnoseerd terwijl hij tot eind 2014 nog steeds gekwalificeerd lid van de ‘all-party parliament groups’ bleef.

Publieke beweringen van kindermisbruik door Janner gaan terug tot 1991 toen Frank Beck, directeur van het jongenstehuis ‘The Beeches’ in Leicestershire, Janner aanklaagde die toen parlementair was, voor het hebben van sex met een teenager. De aanklachten kwamen er nadat Beck zelf terecht stond voor kindermisbruik waarvoor hij tot 5 keer levenslang veroordeeld werd. Een getuige beweerde tijdens het proces een van Janner’s slachtoffers te zijn. Drie verschillende politieonderzoeken uit de tijd van voor het Savile-schandaal, faalden om tot een vervolging te leiden. Frank Beck stierf in de gevangenis door voedselvergiftiging korte tijd voor het beroep tegen zijn veroordeling door het Hof zou behandeld worden.

Minstens drie Politieonderzoeken uit 1991, 2002 en 2006 belandden in de doofpot onder druk van hogere politieofficieren zoals Mick Creedon, die nu de Derbyshire Politie runt, in september 2014 verklaarde dat hij indertijd van hogerhand opdracht kreeg zijn onderzoek te beperken niettegenstaande ‘betrouwbare aanwijzingen’.

Het aantal klachten van kinderverkrachtingen, foltering en moord loopt in de DUIZENDEN.

Het aantal arrestatie is ZERO

Onschuldig tot schuld bewezen is?

Heel zeker. maar de politie heeft de namen.

Arestaties van verdachten zou MINUTEN nemen

geen JAREN;

WIJ VRAGEN GERECHTIGHEID

In 2013 en begin 2014 werd door de Leicestershire-politie een nieuw onderzoek geopend, operatie ‘Enamel’ in verband met historisch sexueel kindermisbruik. Daarbij werden meer dan 20 mensen geintervieuwd die beweren door Janner misbruikt te zijn geweest als adolescent en werden huiszoekingen uitgevoerd in Janner’s woning in Noord-Londen en in zijn bureau in de ‘House of Lords’. De Crown Prosecution Services  (CPS) stelde dat er voldoende evidentie was voor vervolging voor 22 gevallen van sodomie en geweldpleging die plaats vonden tussen 1969 en 1988, maar Janner zelf werd nooit verhoord. 

Alison Saunders, directeur van de 'Crown Prosecution Services'

De Crown Prosecution Services (CPS) bij monde van directeur Alison Saunders, besliste echter op 15 april 2015  dat het niet in het publieke belang was om Janner te vervolgen omwille van zijn ‘zwakke gezondheid’, een beslissing waarop zij onder zware publieke druk nadien is moeten terugkeren. Een dag later, op 16 april werd Janner uit de Labour partij gezet maar bleef wel lid van ‘the House of Lords’ .

Wanneer een rechter daarna in augustus oordeelde dat Janner ongeschikt was om terecht te staan besliste de rechtbank om enkel maar een ‘trial of the facts’ te voeren, een zeldzame procedure zonder beklaagde en waar alleen een gerechtelijk onderzoek naar de feiten gevoerd wordt. Deze procedure resulteert niet in een veroordeling. Sinds de beslissing voor de ‘trial of the facts’  die voor april 2016 gepland werd, zouden zich reeds een hondertal getuigen gemeld hebben om te verschijnen en de bewijzen zouden overweldigend zijn, maar met de dood van Janner zal ook dit proces wellicht nu niet plaats vinden. Daarmee maakt het Britse Gerecht de slachtoffers van de kinderverkrachters opnieuw tot slachtoffer.

Daarmee volgt Greville Janner als tweede VIP-kinderverkrachter dit jaar na Leon Brittan die op 22 januari overleed zonder ooit door de Britse Justitie te zijn verontrust.   

Leon Brittan met Premier Margret Thatcher

Het contrast in behandeling van slachtoffers van kindermisbruik door het Britse Overheid kan niet groter zijn wanneer men vaststelt dat de CPS het blijkbaar wel in het openbaar belang acht om ‘slachtoffers die getuigenis afleggen’ en vaak door het trauma van die ervaringen erg kwetsbare personen zijn, te arresteren, vaak op basis van gefabriceerde beschuldigingen, hen in isolement op te sluiten in de strengste privé-gevangenissen, hen door de politie en sociale diensten zwaar te laten afdreigen, hen medische zorgen weigeren.....zoals een Melanie Shaw, slachtoffer en getuige van gruwelijke kindermishandeling en intimidatie in 'Beechwood' kindertehuis in Nottingham, een Robert Green als campagnevoerder in de Hollie Greig-zaak waarbij Hollie als kind met Downs Syndroom door een Schots VIP-pedofielnetwerk jarenlang misbruikt werd, een Brian Pead......om er maar enkele te noemen.  

Verwante artikels:

 De Vlaamse MSM en politici geven niet thuis over VIP-pedofiienetwerken

De dood van Leon Brittan

William Hague en Kenneth Clarke stappen onverwacht op.