NATO’s Gladio: de grondslagen van terrorisme.

Europa kende in de jaren 60-80 van vorige eeuw een schijnbaar eindeloze reeks terreuraanslagen, thans gekend onder de naam ‘Operatie Gladio’ met hier in België de aanslagen van ‘de Bende van Nijvel’, de CCC..... De overheid en de media slaagden erin om de publieke opinie te misleiden en ervan te overtuigen dat ‘extreem-linkse’ organisaties verantwoordelijk waren voor die aanslagen.

Dat deze golf van terreur daarentegen gerund werd door een staatsgesponsord terreurprogramma in het kader van de NATO-‘strategy of tension’  als deel van NATO’s geheime operaties  is nu vrij goed gedokumenteerd.

In zijn studie:NATO’s Secret Armies’ haalt de Zwitserse historicus Daniele Ganser een officiëel Italiaans parlementair onderzoekaan dat bevestigt dat de Britse Geheime Dienst MI6 en de CIA een netwerk van paramilitaire legers oprichtten die gerecruteerd werden uit neo-Nazi’s, ex-militairen en politie, om over West Europa terreuraanslagen uit te voeren die de autoriteiten dan probeerden te doen uitschijnen als zouden die door ‘Communisten’ uitgevoerd zijn. (Rode Brigades, RAF, Action Directe, de CCC...).

Het Hoofdstuk over België: ‘De klandestiene oorlog in België’, behandelt de activiteiten van de  NATO-‘stay-behind’ netwerken (Gladio) in België, waar de hoofdkwartieren ‘gevestigd zijn (Evere en SHAPE) en waar zij zich blijkbaar alles konden permiteren, met moordende aanslagen die aanleiding waren voor twee parlementaire onderzoeken. Ofschoon de Belgische militaire autoriteiten er de voorkeur aan gaven om te gehoorzamen aan een vreemde mogendheid eerder dan samen te werken met de vertegenwoordigers van het volk, zijn er verschillende leden van Gladio die overgegaan zijn tot bekentenissen die kapitale informatie opleveren.

In 1991 kwam een Senaatscommissie tot de conclusie dat de moordaanslagen, uitgevoerd door ‘de Bende van Nijvel’ het werk waren van het Amerikaans en Belgisch leger. Zij ontdekten ook dat het geheime NATO-leger nog altijd actief was. Zij vonden dat nog op 23/24 oktober 1990 een geheime vergadering van Generaals, die deze geheime ‘stay-behind’ milities leidden, nog was gehouden onder voorzitterschap van de directeur van de Algemene Militaire Inlichtingendienst generaal Raymond Van Calster in het Gladio-hoofdkwartier van SHAPE (Supreme Headquarters Allied Powers Europe) in Chièvres / Casteau bij Bergen.

Met meer dan 1000 doden in Europa is echter geen enkel NATO-lid of regering ooit verantwoordelijk gesteld voor Gladio en het netwerk is ook nooit ontmanteld. Een resolutie van het Europees Parlementvan 22 nov 1990 die Gladio veroordeelde en een onderzoek en de ontmanteling van deze paramilitaire strukturen vroeg, is nog altijd dode letter.

Steeds hetzelfde patroon

In de jaren 90, na de val van de Berlijnse muur en de ‘Communisten’ als vijand afgedaan hadden was er nood aan een nieuwe vijand om de tot dan toe succesvolle ‘strategy of tention’ te kunnen voortzetten in wat binnen het Amerikaanse FBI ‘Operation Gladio plan B’ genoemd werd.

Voor die nieuwe te duchten vijand werd nu de ‘Islam’ uitgekozen met de media- en denktank-rethoriek van de ‘clash of civilisations’. De ‘terroristen’ die door de NATO gerecruteerd, bewapend en getraind worden moeten nu een duidelijk, goed herkenbare ‘Moslim-extremische’ signatuur opgeplakt krijgen. 

met zwarte sportjassen, zwartlederen handschoen aan de linker hand, baard, donker type,

om te voldoen aan het gewenste stereotype en onopgemerkt te blijven

door de bewakingscamera (zonder tijdsaanduiding)

 

 Verder blijven de patronen maar herhaald worden:

-       Er wordt voortdurend gewaarschuwd voor het grote gevaar en mogelijke aanslagen.

-       Er zijn steeds duidelijke nagelaten sporen zoals paspoorten, vlaggen, opeisingsboodschappen, attributen die wijzen naar hun affiliatie, zodat onmiddellijk nog voor enig onderzoek gebeurt, de schuldigen reeds gekend zijn.

-       Aanslagen gebeuren steeds op onschuldige slachtoffers ....

-       De aanslagen worden steeds gebruikt door de overheid om nieuwe repressieve maatregelen te introduceren.

-       Het publiek wordt  24/7 door de media overspoeld met een tsunami van losse flarden informatie, al of niet relevant, onsamenhangend, met inconsistenties en contradicties, met al of niet ontkende of bevestigde geruchten, eindeloze al of niet relevante details,  met de juiste emotionele getuigenissen, met politie-woordvoerders, gerechtelijke instanties, politiekers.... continu geinterpreteerd door ‘experten’ en ‘talking heads’;

-       Meestal worden de ‘daders’ geliquideert zodat ze niet meer kunnen spreken

Alle terroristische aanslagen sinds de jaren 90 hebben deze ‘Gladio B’-kenmerken, van New York 11/9/2001, Madrid 11/3/2004, Londen 7/7/2005....tot Parijs 2015 en nu Brussel. Alleen wordt de graad van sofisticering van de manipulatie en hersenspoelen van de massa’s steeds groter, ondermeer door het gebruik op de achtergrond van nieuwe technologiën zoals beeldmanipulatie, sociale media (Google, Twitter, Facebook...) datacollectie.... (IP-adressen van ISIL blijken nu naar de Britse overheid te leiden.)

Het lijdt weinig twijfel dat de verantwoordelijken voor de aanslagen in Brussel in 2016 nog steeds dezelfde zijn die indertijd in de jaren 80 verantwoordelijk waren voor de moordende raids in Brabant en de Belgische instellingen tot en met de regering zijn er nog steeds in betrokken.

In oktober 1997 levert een parlementscommissie, belast met het onderzoek waarom de Belgische democratie niet in staat is om de waarheid over de ‘Bende van Nijvel’ vast te stellen  een rapport van 90 pagina’s af. Het rapport beschuldigt de Belgische politie een gedesorganiseerd en onefficient onderzoek gevoerd te hebben in de loop waarvan bepaalde dokumenten verloren gingen of vernietigd werden, bepaalde pistes verwaarloosd en bepaalde informatie niet meegedeeld werd aan andere diensten die aan het onderzoek meewerkten.

Ongetwijfeld zal dat na alle doorgevoerde hervormingen op de dag van vandaag nog zoveel beter geolied lopen.