Nieuw paradigma voor het Midden Oosten

  Het beeld dat bestaat van het Arabische Midden Oosten van voor de politieke aardverschuiving door de ‘Arabische Lente’ is niet langer geldig en bruikbaar; het beeld dat ‘Arabische staten’ gelijkstelt met Arabische regeringen en heersende families. Vandaag moet sterk rekening gehouden worden met de transformatie van de relatie tussen Arabische regeringen en hun onderdanen; bijvoorbeeld in het debat over een militaire aanval tegen Iran om zijn nucleaire installaties uit te schakelen.  

In het oude beeld zou men veronderstellen dat Arabische regeringen en het publiek militaire maatregelingen tegen Iran zouden steunen, of op zijn minst zich niet zouden verzetten.

Het Arabische beeld van de dreiging die Iran stelt voor de Arabische nationale veiligheid en van kernwapens in het Midden Oosten werd onlangs onderzocht door het Doha Instituut in 12 Arabische landen. http://english.dohainstitute.org/Home/Details?entityID=5ea4b31b-155d-4a9f-8f4d-a5b428135cd5&resourceId=5083cf8e-38f8-4e4a-8bc5-fc91660608b0

De resultaten zijn ondubbelzinnig: de grote meerderheid van de Arabische bevolking gelooft niet dat Iran een bedreiging betekent voor de veiligheid van het Arabisch moederland. Slechts 5% van de respondenten noemt  Iran als bron van dreiging tegenover 22% die de VS noemt. De eerste plaats was voorbehouden voor Israel, door 51% van de respondenten benoemd als een bedreiging voor de Arabische nationale veiligheid.

Er waren kleine verschillen in de antwoorden: het hoogste percentage die Iran als dreiging zien werd vastgesteld in Libanon en Jordanië (10%) en het laagste (1% of minder) waren Egypte, Tunesië, Algerije, Mauretanië en Soedan.

Terwijl Saoudi Arabië vaak genoemd wordt als voornaamste Arabisch land dat geweld tegen Iran steunt, geven de data aan dat dit beeld niet beantwoordt aan zijn bevolking. Slechts 8% gelooft dat Iran een bedreiging is.

De expliciete vraag over verspreiding van kernwapens in het Midden Oosten levert niet mis te verstane antwoorden. Tussen 50 en 68% van de respondenten in 10 van de 12 onderzochte landen steunde de idee van een kernwapenvrij Midden Oosten met slechts 2 landen onder de 50% (Marocco 47%, Mauretanië 41%).  

Het beeld verandert wanneer in overweging genomen wordt dat Israel kernwapens bezit. Meer dan de helft van alle respondenten (55%) geloven dat Israël’s bezit van kernwapens het recht geeft aan andere landen in de regio om zo’n wapens te verwerven. Dit percentage is rond de 60% in Saoudi Arabië, Egypte en Jordanië.  Uiteindelijk is het voor 70% van hen die een kernwapenvrij Midden Oosten steunen, het gerechtvaardigd dat andere landen in de regio kernwapens verwerven in het licht van Israël’s bezit ervan.

Het Midden Oosten vereist een nieuw paradigma, aangepast aan de veranderingen van de Arabische Lente. Eén die erkentelijk en respectvol is voor de democratische wil van de Arabische publieke opinie.

Het oude paradigma zou kunnen aanleiding geven tot grote strategische fouten.

Deze data ondersteunen niet het vaak aangehaalde ‘feit’ dat de Arabische landen Iran zien als een belangrijke dreiging voor de nationale veiligheid. Deze visie kan misschien nog privaat door sommige leiders uitgedrukt worden maar deze data tonen een kloof met het bredere Arabische publiek. In het nieuwe paradigma is het niet langer accuraat om te zeggen dat Arabische staten een aanval op Iran steunen.

Arabische regeringen die voor de recente veranderingen in Tunesië, Egypte.. hun bevolking negeerden zullen nu meer aarzelen omdat de Arabische Lente Lente de Arabische bevolking enorme macht gegeven heeft. Politici in de Arabische wereld kunnen deze verandering alleen tot hun eigen schade nog blijven negeren.

Met een meerderheid van de Arabische bevolking die denkt dat het gerechtvaardigd is voor andere landen in de regio om kernwapens te verwerven in het licht van Israël”s bezit ervan, moet er een antwoord gegeven worden op de vraag waarom Israël het recht heeft om een arsenaal kernwapens te bezitten terwijl dit voor Iran als een ‘casus belli’ gezien wordt.

Terwijl de vraag over Israël’s recht om kernwapens te bezitten in het Westen niet gesteld wordt schijnt die centraal te staan in de Arabische wereld.

In deze context ziet de Arabische bevolking de dreiging van een militaire aanval tegen Iran als brutale intimidatie. Als de dreiging en de politiek tegenover Iran gezien wordt als gemotiveerd door Israëlische druk – een wijdverspreid beeld in de Arabische wereld en daarbuiten – zal het prestige van de VS en Westerse regeringen onvermijdelijk nog verder beschadigd worden.

Deze beoordelingsfouten kunnen nog rechtgezet worden. Dit historisch ogenblik in het Midden Oosten biedt een gelegenheid voor de VS en het Westen  om het oude patroon van de relaties met het Midden Oosten, gebazeerd op banden met autocratisch heersende families en ondemocratische regimes te veranderen in één van respect voor de volkswil en die daarbij de kansen vergroot dat volwassen democratiën zich ontwikkelen.

Het zijn vooral de media die centraal staan in het opvoeren van de spanningen in de regio en in het voorbereiden van de publieke opinie om een militaire confrontatie te accepteren. Maar naarmate de traditionele media worden vervangen door de groeiende on-line media waarlangs het publiek zijn begrijpen van de wereld vormt, beginnen velen uit eerste hand te zien hoe de media de bevolking naar oorlog liegen. http://www.corbettreport.com/faking-it-how-the-media-manipulates-the-world-into-war/