Obama in de Bozar: leugens, arrogantie & hypocrisie

Obama’s 26 maart speech in de Brusselse Bozar voor de ‘Europese jeugd’ was een opeenstapeling van leugens, halve waarheden, flagrante hiaten, hypocrisie en arrogantie. En de media hadden niets dan lofbetuigingen: ‘charisma, talent zonder weerga, groots, indrukwekkend, bevlogen’ zijn maar enkele van de bewierokingen.

Voor het geval iemand het gemist heeft, hier enkele voorbeelden:

Obama: ‘De Russische leiders halen Kosovo aan als precedent om hun acties te verdedigen. Zij noemen het een voorbeeld van Westerse interventie in de belangen van een kleiner land, juist zoals zij nu doen. Maar NATO kwam slechts tussenbeide nadat de bevolking van Kosovo voor jaren systematisch gebrutaliseerd en vermoord werd.’

De meeste mensen zijn ervan overtuigd dat het bombarderen door de NATO van de Servische provincie Kosovo in 1999 gebeurde nadat de deportatie van ethnische Albanezen uit Kosovo goed bezig was; wat betekent dat het bombarderen was begonnen om de ethnische zuivering te stoppen.

In werkelijkheid begon de systematische deportatie van een groot aantal mensen pas enkele dagen na het begin van de bombardementen en was duidelijk een reactie erop die ontstond door de extreme woede en machteloosheid van de Servische bevolking over die bombardementen. De New York Times van maart 26 schreef: ...with the NATO bombing already begun, a deepening sense of fear took hold in Pristina , the main city of Kosovo, that the Serbs would now vent their rage against Albanian civilians in retaliation.

Obama: ‘En Kosovo verliet Servië enkel nadat een referendum was georganiseerd, niet buiten de grenzen van het internationaal recht maar in zorgvuldige coöperatie met de UNO en met Kosovo’s buren. Niets van dat komt zelfs in de buurt van wat in de Krim gebeurt.

Niets van dat komt in de buurt van wat gebeurde in Kosovo. Het verhaal is totaal vals. Er was geen door de UNO gesuperviseerd referendum, geen ‘zorgvuldige coöperatie’ met niemand – zeker niet met ‘Kosovo’s buren’ – en het was volledig ‘buiten het internationaal recht’.

In de Krim werd echter wel een referendum gehouden en een echt.

Obama: ‘Arbeiders en ingenieurs gaven vorm aan het Marshall Plan....Toen het Ijzeren Gordijn hier in Europa neergehaald werd, ontsloot de ijzeren vuist van de apartheid zich en stapte een opgerichte en fiere Nelson Mandela uit de gevangenis om een multiraciale democratie te leiden. Latijns Amerikaanse landen verwierpen dictators en bouwden nieuwe democratieën....

Obama zou mogen vermeld hebben dat de grootste profiteurs van het Marschall Plan de Amerikaanse multinationals waren en dat Amerika een onmisbare rol speelde in het gevangen zetten van Mandela en dat praktisch alle Latijns Amerikaanse dictaturen hun bestaan dankten aan Washington.

Obama: ‘Ja wij geloven in democratie – met verkiezingen die vrij en fair zijn’

De voornaamste bedoeling van Obama’s speech was om Rusland te bekladden voor haar acties in verband met Oekraïne zonder evenwel te vermelden dat de democratisch verkozen regering in dat land omvergeworpen werd met de duidelijke steun van Amerika.

Obama: ‘Wat meer is, Rusland wijst naar Amerika’s beslissing om Irak binnen te vallen als voorbeeld van Westerse hypocrisie... Maar zelfs in Irak zocht Amerika om binnen het internationaal systeem te werken. Wij claimden noch annexeerden Iraaks grondgebied. Wij steelden niet zijn grondstoffen voor eigen gewin. In tegendeel, wij beëindigden onze oorlog en lieten Irak aan zijn bevolking en een volledig soevereine staat die kon beslissen over zijn eigen toekomst.’

Amerika kreeg niet de goedkeuring van de UNO-veiligheidsraad voor de invasie die de enige goedkeuring had kunnen zijn om de actie te legitimiseren. Amerika bezette gedurende 8 jaar heel Irak, verplichtte de regering om de olieindustrie te privatiseren en om vooral in Amerika gevestigde olie-multinationals te accepteren.

Een modern, goedopgeleid, ontwikkeld Irak werd herleid tot een falende staat. Na 12 jaar sancties, bombardementen met allerhande twijfelachtige excuses, werd het land binnengevallen, dan bezet, de regering omvergeworpen. Er werd gemarteld en gemoord. De bevolking verloor alles – huizen, scholen, electricitieit, proper water, milieu, moskeeën, archeologie, werk, academici, staatsbedrijven, fysieke en mentale gezondheid, gezondheidszorg, welvaart, verdraagzaamheid, veiligheid, kinderen, ouders, verleden, heden en toekomst....meer dan de helft van de bevolking is ofwel dood, gewond, getraumatiseerd, in de gevangenis, intern verplaatst of naar het buitenland gevlucht....verarmd uranium alom.....niet-ontplofte klusterbommen liggen te wachten op spelende kinderen.....een land dat definitief vernietigd werd.

Dat is de Amerikaanse moraal die Obama probeert voor te stellen als zoveel superieurder dan de Russische.