Open brief aan het 'BRussells Tribunal'

Als medeburger die, net als u,  bezorgd is over de gang van zaken in de wereld, ben ik zo vrij mij met dit schrijven tot u te richten.

Het leidt geen enkele twijfel, dat de gebeurtenissen van 11 september 2001 in New York, een sleutelrol spelen voor wat er zich de laatste 10 jaar in de wereld afspeelt.

Het ‘BRussells Tribunal’ stelt terecht bij zijn oprichting in ‘Een onderzoek naar de nieuwe Imperiale Wereldorde’ (Waarom een BRussell-Tribunaal) : “Met 9/11 kregen deze personen (PNAC) hun noodzakelijke “ rampzalige en katalyserende gebeurtenis, een nieuw Pearl Harbor” én meteen ook het politieke krediet om hun programma ten uitvoer te brengen.”.

 In zijn recent artikel “Van Ground Zero tot Tahrir Square” in De WereldMorgen (http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/09/29/van-ground-zero-tot-tahrir-square-aantekeningen-van-een-activist) stelt Lieven De Cauter (initiatiefnemer BRussells Tribunal) terecht:  “Vast staat dat de gebeurtenissen van 11 september 2001 – met Ground Zero als brandpunt – het begin vormden van een grimmige eeuw, of toch minstens van een donker decennium. Een decennium van angst, pessimisme, fundamentalisme, terreur, militarisering, oorlog en ander staatsgeweld, economisch geweld, paranoia, repressie en vooral van een alles verslindende veiligheidsobsessie.”

Ook Dirk Adriaensens (lid uitvoerend comité van BRussells Tribunal) beschrijft in een hele reeks recente artikels heel gedetailleerd zijn onderzoek naar de gruwel van de ‘Oorlog’ in Irak, een oorlog die rechtstreeks met 9/11 en de ‘War on Terror’ gelieerd is.

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/12/28/irak-grootste-corruptieschandaal-uit-de-geschiedenis

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/12/20/irak-totale-vernietiging-door-invasie-en-bezetting

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/12/22/irak-geen-sprake-van-terugtrekking-wel-herpositionering-van-troepen

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/12/21/irak-het-minst-leefbare-land-van-de-planeet

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/12/23/irak-de-geheime-vuile-oorlog-van-de-vs

Nu reeds meer dan 10 jaar en wereldwijd worden deze gebeurtenissen van  9/11 gebruikt als verantwoording voor zowel de binnenlandse als de buitenlandse politiek.

Obama  (http://news.antiwar.com/2010/03/28/obama-declares-afghan-war-absolutely-...) gebruikt  steeds 9/11 als verantwoording voor zijn beleid,  uitbreiding van de oorlogen en de verdere uitbouw van de politie-staat, met recent de National Defense Autorisation Act (NDAA) waardoor iedere Amerikaanse burger door het leger, zonder aanklacht, zonder toegang tot een advocaat of rechtszaak, onbeperkt in tijd kan opgesloten worden op eenvoudige beslissing van de uitvoerende macht.

De NATO en Europa hebben integraal dat verhaal overgenomen en gebruiken dezelfde retoriek.

En na die desastreuse Irak-oorlog, die gebazeerd was op de leugen van massavernietigingswapens, wordt  opnieuw 9/11 gebruikt om een volgende oorlog tegen Iran te ontketenen.  http://www.bloomberg.com/article/2011-12-23/aYoOcZ6NT3wo.html

Het opvolgen van het empirisch onderzoek (zie video van lezing door Arch. R. Gage http://www.ae911truth.org/flashmov11.htm  en het rapport in « TheOpen Chemical Physics Journal » Active Thermitic Material Discovered in Dust from the 9/11 World Trade Center Catastrophe  en de video’s    http://www.911speakout.org/) naar de feiten van 9/11 leidt ertoe te concluderen dat de instorting van de DRIE (de meeste mensen weten maar van 2)  WTC torens het gevolg is van gecontroleerde demolitie met gebruik van nano-thermite (hoogtechnologisch pyroclastisch materiaal) om staal door te branden en explosieven. ( www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=13049 ) Er is is zoveel bewijsmateriaal beschikbaar gekomen dat niemand  nog het officieel narratief  van een aanslag door 19 jonge moslimextrimisten, op bevel van Osama Bin Laden, kan verdedigen zonder de empirische wetten  (Newton) van de fysica te verkrachten.
http://www.opednews.com/articles/There-is-no-evidence-that-by-Elias-Davi...

De vraag naar een onafhankelijk onderzoek naar de aanslagen van 9/11 wordt tot nu toe radicaal afgewezen. Bij ons wordt dit onderwerp systematisch door de overheid en de media in de doofpot gestopt  niettegenstaande dat  9/11 bijvoorbeeld als belangrijkste gebeurtenis van het voorbije decenium gezien wordt door de Vlaamse bevolking ( maar wat weet de publieke opinie over de ware toedracht  als de media het absolute taboe bewaken) http://www.wacbelgium.be/nieuws/een-van-19-intellectuelen-aangehouden-en...

Een onafhankelijk onderzoek biedt een unieke  mogelijkheid  om de belangrijke actoren en hun interacties aan te duiden, die verantwoordelijk zijn voor de gigantische problemen  waarbij de hele wereldgemeenschap gegijzeld wordt.

Wie de ware toedracht van 9/11 negeert gaat voorbij aan die realiteit en mist daardoor een unieke mogelijkheid om effectief een eind te kunnen  stellen aan dat ‘decennium van angst, pessimisme, fundamentalisme, terreur, militarisering, oorlog en ander staatsgeweld, economisch geweld, paranoia, repressie en vooral van een alles verslindende veiligheidsobsessie.

(video van lezing door  prof.  Graeme MacQueen    http://www.blip.tv/file/3012776/ )

Door de leugen van 9/11 als een kanker te laten voortwoekeren leveren we de wereld verder over aan dezelfde  criminelen die 9/11 mogelijk gemaakt hebben en er zich van bedienen om hun agenda verder uit te voeren, ook in België.

Ik ben er vast van overtuigd dat  door  9/11 bij ons terug op de agenda te  plaatsen, een belangrijke bijdrage kan geleverd worden ter bevordering van de wereldvrede.

De publieke opinie is zich bewust van de impact van deze gebeurtenissen maar heeft geen kennis van de ware toedracht van de aanslagen. Het verspreiden van de beschikbare informatie, het steunen van de vraag naar een onafhankelijk internationaal onderzoek zouden agendapunten kunnen worden.

van harte,

een ondertekenaar van de petitie van  A&E 911truth (http://www.ae911truth.org/)  voor een onafhankelijk onderzoek naar de instorting van de WTC torens.