Over de Fukushima-kernramp, leugens en zoveel meer...

Moeder Natuur trekt zich niets aan van ‘leugens’.

De loop van de zon en de aarde veranderde niet met het martelen van Galileo toen hij het tegenovergestelde voorhield van wat de paus zei. De aarde draait rond de zon. De zon draait niet rond de aarde.

We worden deze dagen opgeslorpt door de gebeurtenissen in Japan. De informatie die de Japanse overheid verstrekt over de nucleaire ramp is eerder schaars, gefragmenteerd, oppervlakkig en contradictorisch. Het schept een misleidende indruk dat niemand eigenlijk zou weten wat er eigenlijk in de kerncentrales aan de hand is. De overheid van een moderne hoogtechnologische samenleving als Japan beschikt over alle voorhandenzijnde kennis en middelen. We weten ook dat alle informtie door de overheid gecontrolleerd wordt en pas na goedkeuring via de media mag vrijgeven worden.
    
Het is duidelijk dat de overheid vanaf dag één essentiële informatie achterhoudt in een poging om de ramp te minimaliseren en de bevolking voorliegt over de omvang, de ernst, de implicaties en behandeling van de ramp.
    
De perceptie van de zich ontwikkelende ramp voor de bevolking en de wereld blijkt voor de overheid belangrijker dan het betrouwbaar en efficiënt informeren van haar bevolking over de realiteit. Door het niet verstrekken van essentiële informatie wordt het de bevolking zelf onmogelijk gemaakt om op een rationele manier met de situatie om te gaan en om voor zichzelf beslissingen  te nemen.

http://www.wacbelgium.be/video/youtube-has-been-restricted-japan-help-japanese-be-aware-26th-march
    
Dit zijn de dagelijks nieuwe reeks leugens in de eindeloze ketting uit het verleden. Moeder Natuur trekt zich niets aan van de verklaringen van pausen die voorhouden dat kernenergie veilig en milieuvriendelijk is en Ze herschept hele gebieden voor niet te overziene duur (100 000 jaar?) in onleefbaar ‘radioactief wasteland’ met vele nutteloze en te vermijden slachtoffers. Oceanen en voedselketen worden, oncontroleerbaar voor de mens, gecontamineerd.

Armand Pien over Tsjernobyl

Reconstructie radioactive wolk Tsjernobyl van de franse overheid het "agency on radiation and nuclear matters".
http://zerodegreeburn.com/chernobyl

Op de alternatieve media wordt de burgerbevolking een hele stroom informatie wereldwijd verspreid en hevig bediscussieerd waaruit een meer consistent beeld gevormd wordt dat meer correspondeert met de realiteit.
    
Het blootleggen van de leugens is de eerste en noodzakelijke stap voor de bevolking om te kunnen beginnen zicht te krijgen op de realiteit en een efficiënte attitude vinden om de ramp het hoofd te bieden. In het andere geval blijven ze blind en weerloos overgeleverd aan een overheid die in haar onbetrouwbaarheid een continue levensbedreiging vormt voor haar bevolking.

Deze leugens werken als een blinddoek voor de ogen van de bevolking, waardoor deze niet zelf de realiteit kan zien en afhankelijk gehouden wordt van de autoriteit. Het volstaat deze blinddoek af te leggen en dat kan en moet de bevolking zelf doen, om die afhankelijkheid te doorbreken om de reële wereld te aanschouwen.  
    
Doorheen de hele geschiedenis werden leugens gecreëerd om macht te verwerven en te behouden en konden ze enerzijds lang genoeg verborgen blijven om het verwachte effect te resorteren en anderzijds kon de verspreiding ervan gecontroleerd en beperkt worden tot de beperkte kring van ‘ingewijden’. (er is niets magisch aan de ‘illuminati’)

 

Vandaag is dit niet meer mogelijk. De leugens van de overheden worden haast in realtime ontmaskerd (en zelfs voorzien) en gedegen intelligente analyses gaan de wereld rond.
    
Ondermeer heeft sinds 2001 het onafhankelijk burgeronderzoek naar de gebeurtenissen van 9/11 in de VS succesvol de leugen (false flag operatie) blootgelegd, onderzoek gebazeerd op de gekende natuurwetten (de wetten van Moeder Natuur), een leugen die de autoriteiten ons na bijna 10 jaar nog steeds voorhouden waardoor deze steeds verder hun legitimiteit verliezen. (1)
    
De autoriteiten zijn verantwoordelijk voor de massamoord op de eigen bevolking om de perceptie te creëren van een Islamitische terrorische-aanval, met het doel om zich hiermee van de noodzakelijke publieke steun te verzekeren voor de illegale invasie van Afghanistan, Irak, Pakistan... en het ontketenen van de ‘war on terror’ om de (verleden, heden en toekomstige leugens) te containen met een wereldwijde controle-infrastruktuur om de hele maatschappij onder controle te brengen. Welke legitimiteit heeft een
autoriteit die haar eigen bevolking vermoordt, de cover-up van haar acties organiseert  om nog eens honderduizenden onschuldigen in andere soevereine landen te gaan vermoorden?
    
De legimitiet van de huidige nationale en internationale autoriteiten tegenover de wereldbevolking is verdwenen en zal onvermijdelijk vervangen worden door een legitimiteit die haar grond ontleent aan het toenemend bewustzijn dat de mensheid een integrerend deel van Moeder Natuur vormt waarbij de evolutie naar meer harmonie ermee ‘de weg’ aangeeft.
    
Doorheen heel geschiedenis van de mensheid hebben de machthebbers telkens ‘de leugen’ gebruikt om hun bevolking te onderdrukken en in oorlogen te drijven.
    
Het antwoord van de autoriteiten vandaag, met toenemend gebruik van geweld en destructie, dat in se zijn oorsprong vindt in ‘de leugen’, om de geweldloze massa’s te onderdrukken, resulteert alleen maar in het nog sneller en ruimer zichtbaarheid worden van ‘de leugen’. Tegen het blootleggen van ‘de leugen’ / het afleggen van de blinddoek dat zich afspeelt in de geest van de mens is geweld en destruktie machteloos en gedoemd om te falen. Als resultaat zal dit het einde van ‘oorlogen’ inluiden.
    
De geest is uit te fles en verspreidt zich in ijltempo over de hele wereld. Nog nooit heeft zo’n stroom van vrije, positieve energie de wereld overspoeld. De reeks gebeurtenissen is te lang om op te sommen, in oost en west, in noord en zuid, in high-tec en low-tec maatschappijen, allemaal in verschillende referentiekaders  maar overal met dezelfde dynamiek: de leugens worden blootgelegd, de eeuwenoude blinddoeken afgelegd. De weg ligt open voor een harmonieuzere relatie van de mensheid met Moeder Natuur waarbinnen de mens in waardigheid en rechtvaardigheid zijn plaats heeft.

(1)     http://www.ae911truth.org   http://www.journalof911studies.com 

Gerelateerde links:
http://info-wars.org/2011/03/18/a-message-from-japan-information-being-restricted
http://www10.antenna.nl/wise/index.html?http://www10.antenna.nl/wise/469-470/6.html#Chap_6_2
http://www.prisonplanet.com/chain-reaction-meltdown-all-the-nuclear-reactors-in-quake-hit-city-will-explode.html
http://www.newsmax.com/Newsfront/Japan-nuclear-core-melt/2011/03/11/id/389210
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1367684/Nuclear-plant-chief-weeps-Japanese-finally-admit-radiation-leak-kill-people.html
http://www.zerohedge.com/article/nigel-farage-blasts-eurocomission-president-van-rompuy-cozying-gaddafi-recently-december

Reacties

Valentine
Offline
Last seen: 5 jaar 26 weken geleden
Samengevoegd: 05/03/2010

en Merkel maakt mooi gebruik van de situatie om totaal ongegrond ineens 7 centrales stil te leggen (en over drie maanden terug op te starten, je ziet dat van hier)

Na operatie Castor kon ze wel een beetje promotie van haar slechte nukleair imago gebruiken voor de komende verkiezingen..
Opportunisten als het zijn met hun marketing buro's om ze te sturen...