Parijs-aanslagen: Wie is de Brusselse ‘mademoiselle C’ ?

Op 15 maart 2016 publiceert de Franse onderzoeksjournalist Hicham Hamza, van de on-line nieuwssite Panamza.com, een opmerkelijke artikel: ’13 novembre: une ‘call-girl’ en contact avec les terroriste et la police’

Op de dag van de aanslagen heeft een mysterieuse Brusselse gecommuniceerd met de Belgische Federale politie en de terroristen van de Bataclan.

Loop door, er is hier niets te zien’ is de boodschap van de Franse en Belgische onderzoekers in verband met een zekere ‘Mademoiselle C’.

Een mysterieus koppel dat verdacht wordt van een link met de terroristen, bevond zich die avond in de omgeving van de Rue de Montreuil.

Volgens Le Parisien werden ze door de politie ondervraagd vooraleer defintief vrijgelaten te zijn. De reden: de GSM van ‘Mademoiselle C’ was systematisch gebruikt in de buurt van de plaatsen van de aanslagen. Bij hun ondervraging heeft het koppel voorgehouden een afspraak te hebben aan de Place de la Nation vooraleer zich naar de Avenue Philippe-Auguste te begeven, twee locaties erg dicht bij de Comptoir Voltaire.

Op 20 december voegt Le Parisien, die dit mysterie reeds vastgesteld had, er nog aan toe dat de gebruikster van dit nummer dan nog niet had kunnen geidentificeerd worden.

Elf dagen na de aanslagen bevestigt de Procureur van Parijs, François Molins, kategorisch over deze telefoonlijn dat ze gebruikt werd door de terroristen.

In Paris Match van 30 december geeft journalist Alfred de Montesqiuou een detail dat verder onopgemerkt blijft:

Het is tot op vandaag één van de grote mysteries van het onderzoek: wie zijn deze Belgische bemiddelaars die elkaar gedurende die dagen kruisen?

Minstens drie telefoonnummers hebben gedurende de aanslagen of juist erna als verbinding gediend. Één ervan intrigeert speciaal de inlichtingsdiensten. De analyse van een witte Samsung-telefoon die teruggevonden werd in een vuilnisbak nabij de Bataclan heeft in feite een zeer gedetailleerd plan van de concertzaal onthuld maar ook een memorabele SMS die verstuurd werd om 21h42 juist voor de start van de aanslag: ‘We zijn vertrokken, wij beginnen’. De bestemmeling van deze sinistere boodschap is een Belgisch nummer, gesitueerd in Molenbeek, de Brusselse gemeente van waar een groot aantal moordenaars voortkomen en die als logistiek centrum diende.

Maar deze telefoon is ook in verbinding met een ander toestel gelokaliseerd nabij Charleroi. Zijn eigenaar heeft Belgiê verlaten de avond van de aanslagen om zich naar Parijs te begeven. Men vindt hem terug in Saint Denis, nabij het Stade de France, daarna in het XVIII-de en XI-de arrondissement juist op het ogenblik van de moordpartijen. De mast-verbindingen onthullen dat hij nabij de Barbès-laan gebleven is tot 15 november vooraleer naar België terug te keren zonder geidentificeerd te zijn.

Le Soir meldt terloops duidelijk dat de nabij de Bataclan teruggevonden Samsung in verbinding stond met de telefoon van diegene die later voorgesteld wordt als een prostituee, ‘Mademoiselle C’ genaamd.

In hun synthese van het politieonderzoek, gepubliceerd respectievelijk op 28 en 31 december nemen Le Figaro en Le Monde, er genoegen mee in verband met de Samsung, met te vermelden dat er 25 uitwisselingen geweest zijn met een nummer in België en geopend op naam van Salah Abdeslam. Geen enkele melding van de band van de Samsung met de rondtrekkende telefoon die systematisch ‘opgevangen’ was in de nabijheid van de aanslagen.

En dat is nog niet alles.

De smartfoon van ‘Mademoiselle C’ – oorspronkelijk beschouwd als de eigenaar van een lijn, gebruikt door de terroristen en uiteindelijk in de grootste vaagheid van schuld ontheven – was niet alleen in contact met de ploeg terroristen van de Bataclan (13 november), alsook met een kennis van Jawad Bendaoud (10 dagen later) maar ook met de Belgische federale politie enkele uren voor de aanslagen.

Jawad Bendaoud

Een uittreksel uit een artikel van Le Parisien, die de versie van de politie vertolkt, gedateerd 29 februari, over deze vreemde politie-connectie:

Aandachtig onderzoek van de ontvangen en verzonden oproepen op de lijn van de jonge dame op de dag van 13 november levert een verrassend detail.

Wanneer zij zich nog op haar domicilie bevindt om 13h58 krijgt zij een oproep van een Belgisch nummer. Het gesprek duurt juist één minuut en zevenentwintig seconden. Dit nummer is sindsdien geidentificeerd door de anti-terreur onderzoekers. Het behoort tot de Belgische federale politie, meer specifiek tot de antenne van Marcinelle, nabij Charleroi.

Waarom zo’n oproep enkele uren voor haar vertrek naar Parijs? Het zou in feite om een privé-aangelegenheid gaan. Volgens een bron dicht bij het onderzoek zou een administratief bediende van dienst op het commisariaat geprobeerd hebben om haar terug te zien. Hij had haar in een trein ontmoet en was door haar verleid, zonder dat men weet heeft of hij kennis had van haar hoedanigheid, verzekert deze zelfde bron.

De dag na deze nieuwe informatie heeft La Dernière Heure tevergeefs geprobeerd ‘Mademoiselle C’ te intervieuwen. Deze ‘Brusselse’ heeft hen laten weten dat zij wenst om niet te antwoorden op hun vragen. De woordvoerder van het federaal parket, Eric Van de Sypt, heeft aan DH verklaard dat ‘deze piste als ernstig beschouwd wordt, zoals veel andere. Wij hebben uiteindelijk besloten dat er niets verdacht aan is.’

 Abdelhamid Abaaoud 

Te onderstrepen detail: op 13 november is deze onbekende vertrokken vanuit de buurt van Charleroi, de plaats waar zich tevens de politie-antenne van Marcinelle bevindt die haar na de middag had gecontacteerd. Charleroi (zestig km ten zuiden van Brussel) heeft ook als schuiladres (rue du Fort) gediend voor Abdelhamid Abaaoud die voorgesteld wordt als logistiek organisator van de aanslagen. Bovendien werd de Seat Leon – de wagen die gebruikt werd door het ‘commando van de terrassen’gefilmd in Charleroi gedurende een groot deel van de dag op 12 november.