Russisch hulpkonvooi geblokkeerd

Situatie in oost-Oekraïne:

In april is Kiev een militaire actie begonnen tegen steden in het oosten van het land waar pro-Russische separatisten gemeentehuizen en openbare gebouwen bezetten. De laatste weken heeft Kiev bewust een humanitaire katastrofe geprovoceerd door de twee grootste steden Donetsk en Lugansk te omsingelen en te bombarderen. Duizenden mensen, vooral burgers zijn reeds slachtoffer van het door Kiev gevoerde offensief. Honderdduizenden zijn gedwongen hun huizen te verlaten. 

De waterbevoorrading, medische voorzieningen, scholen, fabrieken, bruggen, wegen worden allemaal gebombardeerd. Door de omsingeling is er geen mogelijkheid om hulpgoederen te leveren of om gewonden en kinderen te evacueren. Een groot chemisch bedrijf wordt gebombardeerd waar hoog-toxische producten opgeslagen zijn die, indien het geraakt wordt, de regio in een straal van 300 km kan gecontamineerd worden.

De poging van Rusland om hulpgoederen in het gebied te leveren wordt nu gebruikt voor verdere provocaties. Elk oponthoud van de leveringen en/of aanvallen op het konvooi door Oekraïnse troepen kan leiden tot een snelle escalatie van de spanningen.

Het Oekraïnse leger en zijn fascistische paramilitaire units creëren een humanitaire ramp in Oost-Oekraïne en de regering in Kiev blokkeert noodhulp voor de bevolking. De VS en de NATO gebruiken de Russische plannen voor een hulpkonvooi voor de belegerde steden Donetsk en Luhansk voor nieuwe provocaties tegenover Rusland.

280 witte kamions verlieten Moskou met 2.000 ton hulpgoederen waaronder 62 ton babyvoeding, 54 ton medische uitrusting en medicijnen, 12.000 slaapzakken, 69 electriciteit-generatoren, 400 ton granen, 100 ton suiker. Het hulpkonvooi was geregeld volgens afspraken met het Rode Kruis en de Oekraïnse regering. Dit is bevestigd door ex-president van Oekraïne, Leonid Kuchma die als bemiddelaar fungeert tussen de rebellen en de Kiev-regering. Vertegenwoordigers van de VS, de EU, Oekraïne en het Rode Kruis waren akkoord om internationale hulptransporten met Russische assistentie naar Oost-Oekraïne toe te laten. Deze overeenkomst werd bevestigd in een verklaring van het Internationaal Comité van het Rode Kruis (ICRC).

Kiev blokkeert Russisch hulpkonvooi

Op hetzelfde ogenblik vraagt het ICRC verdere informatie over de hulpgoederen. ‘wij wachten nog steeds op cruciale informatie over de hoeveelheid en aard van goederen, alsook over hoe en waar zij zullen verdeeld worden.’  De Oekraïnse regering van haar kant maakt duidelijk dat ze het transport niet zal toelaten niettegenstaande het akkoord en Andrei Lysenko, woordvoerder van de National Security and Defence Council in Kiev zei dat zijn diensten het konvooi zouden tegenhouden aan de grens. Een week zou nodig zijn om de hulpgoederen in te klaren zei hij, eraantoevoegend: ‘alleen dan zal de levering van hulp georganiseerd worden.’

Tezelfdertijde dreigen EU-vertegenwoordigers ermee alle noodhulp die van Moskou komt af te wijzen. De Franse Minister Buitenlandse Zaken, Laurent Fabius zei dat Rusland het hulpkonvooi kon gebruiken om zich permanent te installeren in Oost-Oekraïne. NATO-secrataris Generaal Anders Fogh Rasmussen beweert in een intervieuw met Reuters dat een Russische militaire interventie in Oekraïne nu ‘zeer waarschijnlijk’ is. ‘Een invasie kan plaatsvinden onder de schijn van een hulpoperatie’  zei Rasmussen. Hij kondigde nieuwe sancties aan als een mogelijke reactie van de NATO-landen. Gedurende een bezoek aan Kiev beloofde Rasmussen verleden week militaire hulp aan het Oekraïnse regime.

Terwijl humanitaire hulp geblokkeerd wordt voor Oost-Oekraïne wordt het Oekraïnse leger uitgerust door de NATO-landen. De Canadese luchtmacht leverde 32 ton militaire uitrusting voor de Oekraïnse grenstroepen. De Duitse regering zei dat de in juni overeengekomen missie van EU-politie kan uitgebreid worden om het leger te trainen voor gevechten in Oost-Oekraïne.

Daarmee gaat het Oekraïnse regime en zijn broodheren in Berlijn, Brussel en Washington door met de stroom provocaties gericht tegen Rusland.

Maidan slachting   februari 2014 

video:  http://www.youtube.com/watch?v=-nxCGWhHP-Y

verwante artikels

Zei u oorlog? in Oekraïne?

De chaos in Oekraïne