Russische Federatie bant alle GGO’s in voeding

 In 2014 stelde Poetin dat Rusland zijn inwoners moet beschermen tegen over-consumptie van produkten die genetisch gemanipuleerde organismen bevatten.

Begin 2014, nog voor de van buitenaf georchestreerde staatsgreep in Oekraïne (en de Westerse sancties) werd een nationaal research project gecreëerd om wetenschappelijke informatie te verzamelen zodat de regering en de Duma een beslissing konden nemen over GGO’s in Rusland. De beslissing is nu defintief gemaakt en gaat in tegen Monsanto en het GGO-kartel.

Op 18 september verklaarde de Russische Deputee Eerste Minister Arkady Dvorkovich op een internationale conferentie over biotechnologie in Kirov: “Voor wat genetisch-gemodificeerde organismen betreft hebben wij beslist om geen enkel GGO te gebruiken in de voedselproductie.”

Het grootste land ter wereld dat zich uitstrekt van de Baltische zee tot de Stille Oceaan en heel EurAzië beslaat, heeft nu formeel verklaart om alle commerciële aanplantingen van genetisch gemodificeerde organismen (GGO’s) te verbieden. Dit is een mooie overwinning voor een gezond leven op onze planeet in de toekomst.

Verleden jaar nog stemde de Duma voor strenge etiketeringswetten als een eerste stap om de verbruikers te informeren over de aanwezigheid van GGO’s in voedingsprodukten die zij aanschaffen. Dat was nog voor de EU-sancties die leidden tot Russische tegen-sancties tegen invoer van landbouwproducten uit de EU.

Sinds het instellen van een Russisch invoerverbod van voedingsprodukten heeft de Russische landbouw een spectaculaire hergeboorte ondergaan. De Russische supermarkten vandaag verhandelen hoofdzakelijk eigen Russische produkten.

In tegenstelling tot West Europa heeft Rusland nog een rijke organische bodem die niet vernietigd werd door decennia-lange chemische bemesting en besproeing zoals in het Westen. De Rockefeller Foundation financierde en ontwikkelde een project ‘Agribusiness’. Het idee was om met de landbouw te doen wat de Rockefellers met olie gedaan hadden ttz. een top-down monopolie creëren waarbij een handvol bedrijven de wereldvoedselproductie zouden controleren.Dat is een van de meest effectieve en verreweg de meest destructieve van de vele Rockefeller initiatieven. Onder druk van de Wereldhandelsorganisatie’s zou de ‘vrijhandel’ in landbouwprodukten voorrang moeten hebben op nationale wetgeving voor gezondheid en veiligheid. De terugkeer van Rusland naar een veel hogere graad van zelfvoorziening in voeding is een zware klap voor deze globalizeringsstrategie.

De EU sancties brengen een grote verandering teweeg binnen Rusland wat betreft voedselproductie. Het Russisch Landbouwministerie heeft ook een Russische Voedselveiligheidsdoctrine geformuleerd die regelmatig de doelstellingen bepaalt voor landbouw- en visproductie.

Om de voedselproductie in de onderbevolkte meest oostelijke regio van Rusland te ontwikkelen werd een nieuw landbouwontwikkelingsfonds van 10 miljard $ opgericht samen met China waarin een aantal financiële instellingen waaronder Sberbank zullen participeren.

De Russische regering is ook een wetsontwerp aan het finaliseren dat aan ieder Russisch burger de kans geeft om gratis een hectare land te verwerven of een maximum van vijf hectaren voor een gezin van vijf in het oosten van Rusland. Zij kunnen dat land gebruiken voor landbouw of bosbouw of er eenvoudig een woning bouwen en er leven zolang ze het land voor de eerste vijf jaar effectief gebruiken. Daarna worden ze effectief eigenaar. Bij niet-gebruik gaat de grond terug naar de staat. Buitenlanders zullen geen recht hebben op vrij land. Als de wet door de Duma passeert zal hij in januari 2016 in voege treden. Een 30 miljoen vooral jonge Russen zijn bereid om naar het oosten te trekken. Ten gevolge van de economische verwoesting gedurende de Yeltin periode in de jaren 90 kenden de ooselijke regio’s een grote ontvolking daar de mensen naar de steden trokken om te overleven.

Vandaag de dag is de Amerikaanse landbouw volledig in handen van gigantische agrobusiness-groepen en gecontamineerd met GGO’ samen met de dodelijke toxische herbicides. Meer dan 80% van alle granen is GGO en bijna 100% van de sojabonen. Uitvoer van GGO-sojabonen en granen kunnen ongelabeld uitgevoerd worden naar de EU en China door gaten in de wetgeving. Dat betekent dat het vlees en de gekweekte vis die Europeanen en Chinezen consumeren indirect GGO’s bevatten.

Rusland is een van s’werelds meest gegeerde producenten aan het worden van natuurlijke, organische niet-GGO-gecontamineerde voeding.