Staat de Cover-up van MH17 op barsten?

De NATO-landen België, Nederland en Australië, OekraIne en Maleisië die samen de JIT (Joint Investigation Team) vormen die het neerhalen van de Maleisische lijnvlucht MH17 boven Oost-Oekraïne van 17 juli 2014, komen steeds maar zwaarder onder druk te staan.

In een brief van het Openbaar Ministerie, ondertekend door hoofdofficier Fred Westerbeke, verantwoordelijk voor het strafonderzoek, namens de JIT (Joint Investigation Team) en verstuurd aan de nabestaanden van de slachtoffers van de vliegtuigramp, over de stand van zaken van het strafrechterlijk onderzoek, geeft Westerbeke onomwonden toe dat er tot op vandaag nog steeds geen strafrechterlijke bewijzen voor handen zijn met betrekking tot het wapen, noch de lanceerlokatie noch van de daders van de aanslag en dat het onderzoek verdergaat maar nog lang kan duren (vergelijkbaar met de Lockerbie-zaak die 10 jaar aansleepte). Die brief werd op 19/02/2016 in de Nederlandse ‘The Post’ publiek gemaakt

Fred Westerbeke, Nederlandse verantwoordelijke voor het strafonderzoek van MH17 
 
Uit die brief blijkt ook dat in haar onderzoek het JIT samenwerkt met derden waarbij het onderzoekscollectief Bellingcat er zo uit springt.

Uit die brief van Westerbeke:

...Onlangs heeft de Nederlandse Minister van Veiligheid en Justitie de Tweede Kamer geïnformeerd over radar- en satellietgegevens, het onderzoekcollectief Bellingcat en de vervolgingsmogelijkheden...

En verder nog:

...Op 26 december 2015 heeft Belingcat een concept-rapport aan JIT bezorgd. Daarin is op basis van sociale media en andere openbare internetbronnen informatie opgenomen over leden van een Russische militaire eenheid die volgens Bellingcat mogelijk de BUK-raketinstallatie naar Oekraïne heeft getransporteerd. Veel bronnen waarop Bellingcat zicht beroept waren bij het JIT bekend. Daarnaast beschikt het onderzoeksteam nog over meer en andere informatie over dit onderwerp, die niet door Bellingcat wordt genoemd. Voor zover Bellingcat nieuwe bronnen heeft aangedragen, worden die bestudeerd en beoordeeld op bruikbaarheid voor het strafrechtelijk onderzoek. Uit het rapport van Bellingcat volgt geen bewijs voor directe betrokkenheid van individuele leden van deze eenheid bij het neerschieten van de MH17.

Westerbeke schrijft verder nog:

...Bij het onderzoek naar de daders zijn telecomgegevens, getuigenverklaringen en internetbronnen belangrijk. Met dat doel worden meer dan vijf miljard webpagina’s en meer dan een half miljoen foto-, audio- en video-bestanden onderzocht. Cyber specialisten van het JIT spelen hierin een belangrijke rol. Met geavanceerde zoekinstrumenten worden relevante data geselecteerd, waarvan vervolgens de herkomst wordt nagezocht en de betrouwbaarheid getoetst. Datzelfde gebeurt met informatie die door derden wordt aangedragen, zoals het internationale onderzoekcollectief Bellingcat.

Krantenberichten van 24/02/2016

Op 24/02/2016 brengen de nederlandstalige kranten onder de hoofding: ‘Namen bekend van Russische militairen betrokken bij neerhalen vlucht MH17’  hier en hier een bericht met betrekking tot het neerhalen van lijnvlucht MH17 op 17/07/2014 in het Oosten van Oekraïne, afkomstig van datzelfde onderzoeksteam Bellingcat dat nieuwe informatie gepubliceerd heeft over een Russische luchtverdedigingseenheid die – waarschijnlijk – betrokken was bij het neerhalen van vlucht MH17.

Verder vermoedt Bellingcat dat leden van het 2de bataljon van de 53ste Anti-Aircraft Missile Brigade (luchtverdedigingseenheid) betrokken waren bij het transport van de raketinstallatie die het Maleisische toestel MH17 waarschijnlijk heeft neergehaald.

In het rapport staan geen rechtstreekse bewijzen dat de militairen uit de 53ste luchtverdedigingseenheid het toestel hebben neergeschoten. Wel is het volgens de onderzoekers ‘waarschijnlijk’ omdat er veel knowhow nodig is om dergelijke lanceerder te bedienen.

Bellingcat en de gifgasaanvallen in Syrië

Bellingcat is de Engelse blogger Eliot Higgins (alias Moses Brown) die door de Westerse media tot ‘expert-analyst’ gebombardeerd wordt. 

Bellingcat : Eliot Higgins alias Moses Brown 

Hij werd door de Westerse media als Syrië-blogger opgepikt op het ogenblik dat de gevestigde journalisten op het terrein zoals Rudi Vranckx, Jorn De Cock, Jens Franssen ea. het er verkorven hadden en ontmaskerd werden met hun vernederende pogingen om bewijzen voor hun Syrië-narratief te fabriceren en te manipuleren.

Sinds hij van blogger tot ‘expert-analyst’ verheven werd vervoegde hij  hij een ander in Engeland gestationeerd individu, het reeds gediskrediteerde ‘Syrisch Observatorium voor Mensenrechten’, als de basis waarrond het hele Westerse Syrië- narratief gesponnen wordt.

Bij de gifgasaanvallen in Syrië van 21/08/2013 was het Eliot Higgins, samen met Peter Bouckaert’s Human Rights Watch die via hun ‘onderzoek’ met bewijzen kwamen dat het de Syrische Republikeinse Wacht van president al-Assad moest zijn die de aanslagen had uitgevoerd. Onderzoeksjournalist, blogger en Syrië-kenner Willy Van Damme heeft hier uitgebreid over gepubliceerd hier en hier.

Uit e-mail verkeer, vrijgegeven door het Syrian Electronic Army, tussen een Amerikaans aannemer Matthew Van Dyke, toen op het terrein in Syrië, en Higgins en andere journalisten blijkt duidelijk dat de rebellen toegang hadden tot chemische wapens en belangrijker nog, dat ze van plan waren om deze in een ‘false flag’ aanval te gebruiken – en dat maanden voor de aanval in Damascus. Higgins had dus voorkennis van de aanslagen en beperkte zich niet alleen tot de cover-up van de ‘false flag’ operatie. bron

Bellingcat en MH17 in Oekraïne

En nu dus heeft Bellingcat ten behoeve van de Westerse mediapropaganda een 115 pagina’s rapport gepubliceerd waarbij Russische militairen beschuldigd worden van betrokkenheid bij het neerhalen van lijnvlucht MH17.

En ook in mei 2015 kwam Bellingcat al eens met ‘bewijzen’ dat de satelietbeelden in verband met MH17 die de Russen in juli 2014, 4 dagen na de ramp, naar buiten hadden gebracht vervalst waren. Bron.  En ook toen brachten alle grote nederlandstalige media het bericht als een vanzelfsprekendheid. En ook toen werden de fabricaties van Bellingcat aan het daglicht gebracht.

Een Nederlandse onderzoeksgroep heeft toen gedetailleerde analyses gepubliceerd van Bellingcat en concludeerde dat zijn bewijzen gefabriceerd waren en zijn beweringen vals. Een van de Nederlandse  onderzoekers Max van der Werff heeft na een lang bezoek (oktober 2015) aan de crashsite in Oost-Oekraïne zijn onderzoeksresultaten in november 2015 gepubliceerd

onderzoeker Max Van der Werff

Gabrielle Wolff, een voormalig Duitse aanklager, heeft eveneens haar analyse van de feiten gepubliceerd in een reeks artikelen. Zij noteerde daarbij dat er sprake is van een informatieoorlog waarin Bellingcat een centrale rol speelt.

Het Duitse weekblad ‘Der Spiegel’ was toen de enige die zich toen tegenover zijn lezers verontschuldigd heeft voor de misleidende publicatie van de fabrikaties van Bellingcat en publiceerde daarop een intervieuw met de forensisch beeld-analyst Jens Kreise,waarin hij de leugens van Bellingcat genadeloos uiteenzet.  

Besluit

Voor de regeringen van de NATO-landen en hun media, cfr. het vroegere artikel hier, was het vanaf dag één na de ramp een onweerlegbare zekerheid dat Rusland verantwoordelijk was voor het neerhalen van de MH17 op basis waarvan de NATO-landen onmiddellijk sancties tegen Rusland instelde. Obama en Kerry hadden de harde bewijzen (van de sociale media volgens woordvoerdster Marie Harf).

   

Het Nederlandse jongentje dat alarm slaat over het lek in de dijk en een dijkbreuk voorkomt?

Dit soort berichtgeving in de Westerse media is een zeer ernstige zaak en is in dit geval niets anders dan anti-Poetin en anti-Rusland propaganda. Leugens worden verkocht als nieuws. Dat Westerse journalisten gekocht zijn door Westerse inlichtingendiensten werd onlangs nog vastgesteld door de Duitse Udo Ulfkotte die daarbij vanuit zijn eigen ervaring spreekt.

Verwant artikel:   MH-17:de cover-up