Stationeert de NATO 3 000 terroristen in de EU?

Het is belangrijk om weten dat NATO-landen praktisch altijd ‘derde partijen’ gebruiken om overal ter wereld aanslagen uit te voeren in hun plaats. De reden is voor de hand liggend – als een aanslag of actie zou ontmakerd worden kan die altijd ‘ontkend’ worden.

Zo is het ook van belang te weten dat het detentiecentrum van Guantanamo Bay niets te maken heeft met het gevangen houden van terroristen. De echte functie van Guantanamo en ander detentiecentra over de wereld is om gevangenen zover te brengen dat ze dubbel-agenten worden vooraleer ze terug in het veld gestuurd worden. Iedere gevangene die niet aan dat doel beantwoordt kan er ‘wegrotten’. (In Syrië sneuvelde rebellen-commandant die een ex-Guantanamo gevangene was)

In Irak verblijft nog altijd de terreurorganisatie Mujahedin-e Khalq (MEK) in camp Liberty, een vroegere VS-basis nabij Bagdad, nadat hun oorspronkelijk kamp Ashraf aan de grens met Iran in september 2012 gesloten werd. Voor meer informatie over de terreurorganisatie zie vroeger artikel: “EU-steun voor terreurorganisatie MEK” http://www.wacbelgium.be/nieuws/eu-steun-voor-terreurorganisatie-%E2%80%98mek%E2%80%99

De EU, oa dank zij CD&V-senator Dirk Claes, en de VS hebben er alles aan gedaan om de organisatie van de terroristenlijst te halen terwijl hun terreuractiviteiten gewoon door gaan. ( oa. verdacht van betrokkenheid bij de explosie in de Arak-reactor in Iran in de herfst van 2013, de bomaanslag op een bus in het Bulgaarse Burgas op Israelische toeristen in de zomer van 2012, de moord op Mojtaba Ahmadi, hoofd van de Cyber Security Service....)

Omdat Irak verplicht is om aan de beslissingen van de UNO te voldoen (Memorandum of Understanding tussen de UNO en de Iraakse regering van 25 dec 2011) kan het de terreurorganisatie niet uitwijzen.

Met Albanië bestaat reeds een overeenkomst voor de relokatie van 210 MEK-terroristen waarbij politieke experts opmerken dat de Albanese beslissing om aan de MEK-leden asiel te verlenen niets te maken heeft met humantiare overwegingen maar om hen een vrijgeleide te geven om met de vroegere leden van het Kosovaars Bevrijdingsleger (KLA) samen te werken. Het KLA is berucht als een moorddadige groep in terrorisme en drugshandel die opgeleid wordt door de NATO voor wereldwijde operaties. Albanië heeft ook reeds 11 ex-Guantanamo-gevangenen ontvangen.

Nu is NATO blijkbaar van plan om 3 000 leden van de terreurorganisatie Mujadin-e Khalq (MEK) van Irak naar Europa over te brengen, namelijk naar Craiova, Roemenië. Daarover werden begin december 2013 op de NATO-ministerraad in Brussel besprekingen gevoerd met de Roemeense Minister voor Buitenlandse Zaken, Titus Corlatean.

De voorwaarden voor een akkoord zijn nog niet bekend. De MEK staat er echter op dat al de leden van de groep samen in één plaats herhuisvest worden. Men kan alleen maar gissen wat Roemenië te wachten staat met zoveel strijders in een land grenzend aan Oekraïne bijvoorbeeld, waar door de NATO reeds twee maand de weg geplaveid wordt voor regieme verandering.