Waarom de Invasie van Lybië?

De voortzetting van het Westers Imperialisme

Een belangrijk aspect dat vaak verwaarloosd wordt is het financiële, dus ook in de crisis in Lybië. Het gaat niet alleen om olie. Wat zien we in werkelijkheid gebeuren?

Ellen Brown, auteur van ‘Web of Debt’ schreef een verhelderend artikel: All About Oil, or All About Banking? waarin ze afrekent met het belang van Lybië’s olieinkomsten en overheidsfonds en de informatie aanbrengt voor de kern van haar stelling: Kadhafi’s monetaire politiek is de voornaamste faktor waarom hij aangevallen werd en de daaropvolgende oprichting van een nieuwe ‘Lybische Centrale Bank’ door de NATO-geallieerden .

Ze herinnert de lezers eraan wat Libië bereikt heeft: algemene gezondheidszorg betaald door de staat, algemeen onderwijs tot en met hogere opleidingen door de staat, verdeling van de olie-inkomsten, gesubsidieerde huisvesting, gesubsidieerde auto-aankopen, 35.000 € huwelijks-subsidies voor jonggetrouwden, enz.

Wat Libië gemeen heeft met de 6 andere landen die Generaal Wesley Clark opsomde uit de oorlogslijst van het Pentagon: noch Irak, Syrië, Libanon, Somalië, Sudan, Iran noch Libië behoren tot de BIS (Bank of International Settlements), de overkoepelende bank van de ‘Centrale Banken’.

Saddam Hoessein’s omschakeling van de dollar naar de Euro voor de oliehandel was een reden voor de aanval op Irak. Irak, Sudan en Somalië zijn gesneuveld. Alleen nog Syrië, Libanon, Libië en Iran zijn nog aan te pakken.

Een Russisch nieuwbericht: Rothchilds Finish Off Gaddafi legt uit waarom Kadhafi persoonlijk een doelwit geworden was voor de Nato-actie, namelijk de overgang naar een door goud-gedekte Dinar en de invoering van een Afrikaanse eenheidsmunt die de Afrikanen zelf zouden uitgeven en het geeft ook de verklaring waarom de 30 miljard $ van Libië aangeslagen werden.

John Perkins schreef in ‘Clearing House’ (26 april) een artikel: ‘Libya, It’s Not About Oil, It’s about Currency and Loans.’ http://www.informationclearinghouse.info/article27967.htm Waarin de voorzitter van de Wereldbank, Robert Zoellick de hoop uitspreekt dat zijn organisatie een rol kan spelen in de heropbouw van Libië wanneer de onrust over is. “Heropbouw betekent nu Ivoorkust, Zuid Soedan, Liberia, Sri Lanka en ik hoop ook Libië” aldus Zoellick.

“Wat Ivoorkust betreft, nog volgens Zoellick, hoopt hij dat binnen enkele weken de bank ‘enkele honderden miljoenen dollars aan noodhulp’ kan ter beschikking stellen.” http://www.nasdaq.com/aspx/stock-market-news-story.aspx?storyid=201104141329dowjonesdjonline000551&title=world-banks-zoellickhopes-bank-will-have-role-in-libya Wij vragen ons af wat de officiële verantwoording is voor deze invasie door de NATO. We voelen dat de ware redenen niet ter sprake komen in de media. Velen zien olie als de reden maar een groeiend aantal zien andere motieven die draaien rond Libië’s relatie met de Wereldbank, het IMF, de BIS (Bank for International Settlements) en multinationals.

Volgens het IMF is Libië’s Centrale Bank voor 100% staatseigendom en ze schat dat de bank een 144 ton goud in zijn kluizen heeft. In de maanden voorafgaand aan de UN resolutie voor de invasie in Libië had Kadhafi openlijk de creatie van een nieuwe munt aangekondigd die zou wedijveren met de Euro en de dollar. Hij riep Afrikaanse en Moslimlanden op om een alliantie te vormen met deze nieuwe munteenheid (de gouden dinar) als voornaamste wisselmunt. Zij zouden olie en andere grondstoffen enkel verhandelen met de VS en de rest van de wereld voor goud-dinars.

De G8-landen, de Wereldbank, het IMF, de BIS en multinationals dulden niet dat hun dominantie over de geldmarkten bedreigd wordt. Saddam Hoessein heeft een gelijkaardige politiek bepleit kort voor de invasie in Irak.

Wat gebeurt er met een land dat dreigt om het banksysteem dat ten dienste staat van de ‘oligarchie’, op zijn knieën te krijgen? De oorlog tegen Kadhafi is te begrijpen als een oorlog ter verdediging van het ‘imperialisme’.