Welke terrorismedreiging?

De Kerstmis-aanslag 2009: Umar Farouk Abdul Mutallah: (25/12/2009)

Op 1 maart 2010 publiceerden L. Lavrysen en L. Marnef onder de titel ‘De aanslag in Detroit is een teken van zwakte’, een intervieuw met prof Rik Coolsaet naar aanleiding van de hernieuwde aandacht voor terrorisme sinds de mislukte aanslag in Detroit van Kerstdag 2009 waarbij Umar Farouk Abdul Mutallah een lijnvliegtuig van Northwest Airlines Flight 253, van Schiphol naar Detroit probeerde op te blazen met in zijn onderbroek verstopte explosieven.
Aanslag in detroit is teken van zwakte

uit dit intervieuw:

De mislukte aanslag in Detroit heeft de Amerikanen dan ook een beetje een spiegel voorgehouden: ‘Dit kan ook bij ons.’ Ze worden nu geconfronteerd met home ground terrorism. Ook in de VS zijn er dus jongeren die tot het extreme radicaliseren en naar landen als Pakistan, Irak, Afghanistan, Jemen en Somalië trekken, of overwegen om een aanslag in de VS te plegen.

In dit intervieuw, 2 maand na de feiten, is geen sprake van het onderzoek in de nasleep van de aanslag, waarbij onder druk van publieke verklaringen van ooggetuigen tal van inconsistenties, contradicties en  achtergehouden feiten publiek werden. Nochthans is die informatie in het publieke domein en voor academici-terrorisme-experten verplicht studiemateriaal.

Op kerstmis 2009 probeert Umar Farouk op lijnvlucht 253 van Schiphol naar Detroit kort voor de landing, de springstof die in zijn onderbroek genaaid is, tot ontploffing te brengen, waarbij hij zich erg verbrandt en door passagiers en bemanning overmeesterd wordt.
Onmiddellijk na de ‘mislukte’ aanslag verschijnt wereldwijd in de media het verhaal van de jonge geradicaliseerde moslimterrorist die, in coördinatie met de Al Qaïda-cel in Jemen, een Amerikaans lijnvliegtuig in de lucht wil opblazen.
Onder druk van publieke verklaringen van ooggetuigen wordt het relaas dat het FBI en de Douanediensten verspreidt, herhaaldelijk onderuit gehaald. Voortdurend worden de versies van de feiten veranderd waarbij tot op vandaag ontelbare contradicties en onbeantwoorde vragen  blijven bestaan.
Onderander zijn een advocatenkoppel uit Detroit, Kurt en Lori Haskell, op terugreis van een Safaritrip in Afrika, op Schiphol getuige van een scene waarbij een in ‘het pak geklede’ Indisch uitziende man poogt om Umar Farouk Abdul Mutallah als Soedanees vluchteling zonder paspoort of visa, en zonder security – controle, aan boord te krijgen van het lijnvliegtuig ‘vlucht 253’ naar Detroit. Zij waren dus getuige aan boord wanneer Umar Farouk Abdul Mutallah zogezegd het vliegtuig probeert op te blazen en van de hele afhandeling van de vlucht, eenmaal het vliegtuig geland in Detroit.

Ooggetuigeverklaringen van Kurt Haskell voor Amerikaanse lokale media, die door de main-streammedia niet of slechts heel selectief opgepikt werden:

Flight 253 passenger says

Flight 253 passenger says

Dutch counter terrorism agency

Report FBI questions haskell

Een bloemlezing van de reacties van FBI, Douanediensten en de overheden op deze getuigenverklaringen, in volgende mediaberichten:

Obama wil onderzoek mislukte aanslag

Aanslag op vlucht Schiphol-Detroit Nigeriaanse terrorist had contact met radicale prediker

Aanslag op vlucht Schiphol-Detroit Onderbroek Nigeriaan pleit onschuldig

Aanslag op vlucht Schiphol-Detroit Nigeriaanse terrorist kreeg opzettelijk wel visum

Het FBI en andere overheidsdiensten passen hun oorspronkelijk verhaal op bazis van het feitenrelaas van Kurt en Lori Haskell herhaaldelijk aan om een min of meer geloofwaardig verhaal te fabriceren en weigeren de om de verklaringen van de Haskells verder te onderzoeken. Een kritische factor in het geval Abdul Mutallah, die volgens alle verklaringen, zonder veiligheidsscreening of identiteits-controle, toelating kreeg om aan boord te gaan op gezag en connecties van de tot op heden niet geïdentificeerde ‘goed geklede man’, blijft zonder antwoord. Waarom worden de beelden van de overal-aanwezige veiligheidscameras op Schiphol niet vrij gegeven? Wanneer Kurt Haskell waarschuwt voor andere relevante elementen in zijn getuigenis, wordt hij niet alleen door het FBI genegeerd maar onder bedreiging verzocht om zich stil te houden.  Het  FBI en de overheid zijn duidelijk niet geïnteresseerd in een onderzoek naar de ware toedracht van de feiten en probeert dit met alle middelen te voorkomen.

Het intervieuw doet ook vragen rijzen over de intellectuele integriteit van academici-terrorisme-experten, die over deze informatie beschikken, want in het publieke domein, en deze op geen enkele manier behandelen noch er zelfs maar enige melding van maken.

Recente aanslagen

Nog volgens Rik Coolsaet:

Vanaf 2003 en zeker vanaf 2004 zie je de opkomst van een terrorisme van onderuit, een bottom up-terrorisme.

Meer dan ooit zijn moslimterreurdaden daarom vandaag het werk van enkelingen, of van kleine, onafhankelijk van elkaar opererende cellen.

Mohamed Osman Mohamud: Portland-bomauto  (26/11/2010)

6 Maand heeft de FBI nodig om de jonge Amerikaans-Somalische moslim te manipuleren, waarna hij door de FBI van een valse bom-auto en valse ontsteker voorzien wordt. Op het moment dat de hele fake-operatie ‘mislukt’ wordt hij aangehouden. Het Kafkaiaanse hoogtepunt komt er wanneer Obama het FBI bedankt voor de toewijding waarmee het ons heeft gered van het ‘valse’ plan dat het FBI had in elkaar gestoken!

 

911blogger more terror theater

Mohamed osman mohamud portland car bomb

Attorney General Eric Holder, talking about the FBI's recent terror stings:

"Those who characterize the FBI's activities in this case as 'entrapment' simply do not have their facts straight or do not have a full understanding of the law," Holder said. He called the stings, which have recently led to arrests in Oregon and Maryland, an "essential law enforcement tool in uncovering and preventing terror attacks."

Craig Monteilh (Farouk al-Aziz)

Als undercover FBI moet Graig Monteilh, codenaam Oracle, als moslim (Farouk al-Aziz), de moslimgemeenschap in Los Angeles infiltreren en jonge moslims proberen in de val te lokken om gewelddaden te plegen.  Zijn extremistische opvattingen worden door de Moslims zelf gewantrouwd en worden aan de FBI gerapporteerd.

 

 

911blogger tension grows between calif muslims FBI after informant infiltrates mosque

The Miami seven

Een groep van Christenen-Zionisten-Moslims die zichzelf ‘Sea of David’ noemen en rustig leven in een pakhuis in Florida, wachtend op het einde der tijden, krijgen bezoek van de FBI die zich voorstelt als Al Qaïda en hen 50.000$ aanbied met een Al Qaïda-inwijdingsceremonie. De FBI vertelt hen dat ze de Sears-toren in Chicago moeten opblazen samen met nog andere overheidsgebouwen. Justitie kondigt in verschillende persconferenties in verschillende steden hun aanhouding aan waarbij de zware aanklachten in schril contrast staan met de amateuristische aard van de groep die blijkbaar noch wapens noch explosieven heeft. Justitie wijst op de ‘militaristische boots’ die de plotters dragen, doch die zijn voor hen gekocht door de FBI. De belangrijkste aanklacht is dat ze foto’s van de ‘doelwitten’ in Florida hadden genomen, terwijl de FBI hen met camera’s had uitgerust. De overheid had zelfs de auto’s gehuurd om de foto’s te gaan nemen. Uiteindelijk bleek de groep alleen geinteresseerd in de 50.000$ maar werd toch veroordeeld.

Nation article

Zonder actieve inbreng van de overheid zou geen enkele van deze zogezegde terroristen ooit tot ‘terrorische’ activiteiten overgegaan zijn.

De ‘belangrijke’ arrestaties door het FBI van zogeheten terroristen zijn het resultaat van acties die tot in bijna ieder detail door het FBI betaalde informanten uitgebroed zijn in functie van hun vooraf geplande conclusies. Bepaalde vatbare / manipuleerbare slachtoffers, vooral Zwarten of Arabisch uitziende jongeren worden door het FBI geselecteerd en via infiltranten of stromannen bewerkt / geradicaliseerd / geassisteerd. Zo is in een aantal gevallen de in Amerika-geboren Jemeniet, verondersteld terrorisme-mastermind en Al Qaïda-kopstuk Anwar Al Awlaki, de nr 1 op de CIA-meest-gezochten-lijst tegen wie door de VS een extra-juridisch executie-bevel uitgevaardigd werd, een invloedrijke predikant. Hij wordt ondermeer genoemd als de spirituele leider in relatie met Faisal Shahzad (Times Square bomauto), Nidal Malik Hasan (Fort Hood schietpartij), Umar Farouk Abdul Mutallah (Detroit) en 3 van de 9/11 kapers. Officiële FBI-dokumenten die publiek werden naar aanleiding van het lopende  onderzoek naar de ‘Fort Hood shooting’ in 2009 bevestigen dat diezelfde Anwar Al Awlaki, een stroman is die in de nasleep van de aanslagen in New York van 11/9/2001 door de top van het Pentagon werd ontvangen voor overleg.

Al-qaeda terror leader dined pentagon months

http://www.foxnews.com/projects/pdf/awlaki.pdf

Op 16 december 2010 verzamelen familieleden van ‘in de val gelokte’ onvrijwillige spelers in door het FBI opgezette valse terreurdrama’s, in de Universiteit van New York om strategieën te bedenken om gerechtigheid te zoeken.

Als we de recente ‘nieuwspraat’ van de terreurspecialisten  zoals Rik Coolsaet,  Brice De Ruyver, Paul Ponsaers en minister Turtelboom mogen geloven zijn er belangrijke veranderingen  in de terreur-dreiging sinds 9/11.
Hun uiteenzettingen zijn een zich steeds, in een incestueuse zelfbevestiging herhalende echo van de  ‘nieuwspraat’ die we sinds 9/11 onveranderd te horen krijgen.

Nu is het de dreiging van binnenuit die groeit. De piek in recente terrorisme-gevallen is direct bewijs van die groeiende dreiging. Met Al Qaïda geaffilieerde groepen zijn nu actief op zoek naar Europeanen die niettegenstaande de verhoogde veiligheidsmaatregelen in staat zijn om voor de veiligheidsdiensten onopgemerkt te blijven. Terrorisme van eigen bodem wijst op een veranderend facet van de terrorismedreiging. Een aantal incidenten wijst op ‘homegrown’ radicalisering en extremisme. De dreiging komt van ‘lonely wolves’, jongeren die volledig in hun eentje via internet een ‘knip- en plakideologie’ voor zichzelf samenstellen.

Leraars en anderen die met jongeren werken moeten worden ingeschakeld om hen te controleren op ‘afwijkende’ gedachten met inschakeling van de politie wanneer ze zich niet aanpassen.
Wijkagenten worden uitgestuurd om ‘terroristen’ te herkennen op uiterlijke kenmerken.

Dit geeft alleen maar aan dat het implementeren van de politiestaat in Europa en Noord Amerika simultaan en continu, stap voor stap verder gaat.

De ‘War on terror’ is de ‘War for your mind’

Update 28-03-2012

 http://www.veteranstoday.com/2012/03/27/breaking-news-judge-dismisses-conspiracy-case-against-hutaree-militia/