Zand in een sputterende perceptie-machine?

 Het veto van Rusland en China tegen de plannen om het regime in Syrië omver te werpen op bazis van frauduleuze aanklachten (http://www.dewereldmorgen.be/blogs/ta-joe/2012/02/05/de-westerse-agenda-in-syrie-duidelijk)  is alleen maar het sein voor de Westerse media om de propaganda nog wat op te voeren, want  'perceptie' is de enige 'realiteit'.

De Morgen kopt op 6 februari, unisoon met The Telegraph (http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/terrorism-in-the-uk/9061400/Syria-releases-the-77-mastermind.html), Haaretz (http://www.haaretz.com/news/middle-east/report-syria-s-assad-releases-alleged-al-qaida-mastermind-of-2005-london-bombings-1.411186)...enz. : “Heeft Syrië brein achter aanslagen Londen vrijgelaten?”. http://www.demorgen.be/dm/nl/990/Buitenland/article/detail/1390215/2012/02/05/Heeft-Syrie-brein-achter-aanslagen-Londen-vrijgelaten.dhtml

Het psychologisch effect  van de ‘War on terror’ wordt nog maar eens uitgeprobeerd. Het serveren aan het publiek van ‘geruchten’ als: “Het beweerde brein achter de 7/7 aanslagen in Londen (ook gezocht in verband met de aanslagen in Madrid in 2004, in Parijs in 1995, en zelfs gelinkt aan de aanslagen in de VS van 9/11 in 2001) Abu Musab al-Suri zou vrijgelaten zijn door het Syrische regime van al-Assad.”  wijst alleen maar op de wanhoop van de Westerse denktanks.

Want hier stelt zich een levensgroot probleem. Een aandachtig publiek is er reeds lang achtergekomen dat ‘terroristische aanslagen’ uitsluitend mogelijk zijn met de medewerking van de overheid zelf, enerzijds door de nodige assistentie in de organisatie ervan, anderzijds door de ‘cover-up’ achteraf. En zijn onze politici daar niet alleen allemaal perfect van op de hoogte maar spelen ze er ook niet hun onmisbare actieve (gecompartimenteerde) rol in?  

Het is een vast patroon dat bij elke aanslag terugkeert en wanneer er geen nieuwe aanslagen gepleegd zijn is dit geenszins het gevolg van de ‘War on terror’ door de overheid, die een mythe is, maar door een aandachtig publiek dat de overheid nauwlettend in het oog houdt.

Voorbeelden hiervan zijn legio en in het publieke domein.

De aanslagen in Londen (2005)

-          Muab Dib: documentaire ‘7/7 Ripple effect’

            http://www.wacbelgium.be/nieuws/muad-dib-wordt-aan-engeland-uitgeleverd

            http://www.wacbelgium.be/nieuws/de-rechtszaak-en-vrijspraak-van-muab%E2%80%99dib

-          Tony Farrell: politie-inlichtingen-analyst

           http://www.wacbelgium.be/nieuws/politie-inlichtingen-analyst-77-londen-aanslagen-een-grote-leugen

Aanslagen in de VS

-          De aanslagen van 11 sept 2001

           http://www.wacbelgium.be/nieuws/911-en-politiek

           http://www.ae911truth.org/

-          De Detroit-Kerstmis-bomaanslag 2009 , Portland-bomauto 2010, The Miami Seven enz.

http://www.wacbelgium.be/nieuws/welke-terrorismedreiging

De cartridge-explosieven (2010)  / Mumbai-aanslagen (2008) / terreurdreiging in Europa (2010)

-           http://www.wacbelgium.be/nieuws/boeh-boeh-boeh-graai-graai-graai