Weapons of African mercenaries provided by Belgium

Wapens van Afrikaanse huurlingen in Libië geleverd door België

Dit wapen is een FN303, afkomstig uit de Waalse wapenfabriek in Herstal. Dat bevestigt onderzoeker Luc Mampaey van het GRIP (Groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité). De FN303 is een wapen dat ingezet wordt om oproer tegen te gaan en dat geboekstaafd staat als "niet-dodelijk".
Het Waals Gewest gaf FN Herstal de toestemming om in 2009 met Libië een contract af te sluiten voor de verkoop van wapens.

http://www.hln.be/hln/nl/9556/Opstand-in-Midden-Oosten/article/detail/1226229/2011/02/22/FN-Herstal-wapens-te-zien-op-internetfilmpje-uit-Benghazi.dhtml

Weapons of African mercenaries provided by Belgium

This weapon is for sure a FN303, made in the Belgian weaponsfactory in Herstal. This is confirmed by researcher Luc Mampaey of the GRIP (Groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité - Research and information Group concerning peace and security). The FN303 is a weapon used to knock down rebellion and is said to be 'non-lethal'.
A part of the Belgian government gave weaponfactory FN Herstal in 2009 the green light to close a deal with Libya.

http://www.hln.be/hln/nl/9556/Opstand-in-Midden-Oosten/article/detail/1226229/2011/02/22/FN-Herstal-wapens-te-zien-op-internetfilmpje-uit-Benghazi.dhtml

Bron/Source: http://www.youtube.com/user/nazarenesis