Bedenkingen bij onderzoekscommissie 322

In de nasleep van de gebeurtenissen van 22 maart in Brussel kondigde de regering Michel een parlementaire onderzoekscommissie aan die ‘volledige transparantie over de aanslagen’ zal brengen.

In een normale wereld begint een onderzoek naar een misdaad met het verzamelen en onderzoeken van  de materiële sporen en gegevens die dan kunnen gelinkt worden aan mogelijke dader(s) en gebeurtenissen. In dit geval wordt dat een symbolisch bezoek van de commissie aan de plaats van de gruwel (naar analogie met de commissie Dutroux). 

 De parlementaire onderzoekscommissie op stap naar Maalbeek-station

Dat de onderzoekscommissie niet geinteresseerd is in wat er op 22 maart feitelijk gebeurd is mag van in aanvang ook reeds duidelijk zijn door het onbegrijpelijk eng limiteren van de scoop van het onderzoek tot de domeinen van de hulpverlening, de werking van de veiligheidsdiensten en de strijd tegen radicalisering waardoor de commissie zichzelf op voorhand verzekert dat ze niet kan gehinderd worden door elementen die ze niet controleert, zij het de materiële feiten op de grond of andere. En er zijn veel vragen zoals hier en hier en hier om er maar enkele te nemen.

Daarmee maakt de commissie duidelijk dat het enige wat voor haar telt is om de publieke opinie te doen geloven wat reeds lang vooraf gepland is om de publieke opinie te doen geloven en daar kunnen factuele data alleen maar roet in het eten gooien.

Op de tweede commissievergadering werden het diensthoofd van de spoorwegpolitie Eric Buslot en de preventieadviseur van de MIVB Jo Decuyper gehoord. De communicatie met de spoorwegen en metro om die af te sluiten was stuntelig gebeurd maar het vroeger evacueren van Maalbeek zou de ‘aanslagen’ niet voorkomen hebben aldus de Standaard.

Want, zo zegt Jo Decuyper: ‘kijk naar de aanslagen in Londen in juli 2005. De vierde terrorist is na de evacuatie van de Underground mee op de vervangbussen gestapt en heeft zijn bom daar laten ontploffen.

Onderzoek naar de Londense bomaanslagen

Wanneer we de op het internet vrijelijk beschikbare onderzoeksrapporten naar de Londense bomaanslagen nader bekijken zijn die conclusief dat de vier beweerde moslims die onmogelijk kunnen uitgevoerd hebben zij het alleen al maar omdat niemand van de vier de metrotreinen genomen heeft die opgeblazen werden. De trein die ze die dag hadden moeten nemen naar Londen was geannuleerd en de eerstvolgende trein kwam te laat aan in Londen om de bewuste metrotreinen te kunnen nemen waarop de explosies zich voordeden.

Hieronder volgen de gedetailleerde rapporten van drie burger-onderzoekers, John Anthony Hall, Tony Farrell en Nick Kollerstrom die elk aan de hand van publiek beschikbare data de Londense bomaanslagen grondig onderzocht hebben.

John Anthony Hall

Zo is er het onderzoek van John Anthony Hall die hier reeds herhaalde keren in artikels aangehaald werd hier en hier en hier, naar aanleiding van zijn jarenlang door het Britse establishment georganiseerde psychologische foltering en juridische intimidaties om hem het zwijgen op te leggen. 

De dokumentaire Ripple Effect 2 is de neerslag van zijn onderzoek. Een transcriptie van de hele dokumentaire, hoofdstuk per hoofdstuk, is te vinden hier met het specifieke hoofdstuk 6 hier, over Hasib Hussain, de vierde ‘terrorist’, zoals MIVB-veiligheidsspecialist Jo Decuyper hem voor de onderzoekscommissie  in zijn fameuse uitspraak benoemt, en de mysterieuse Bus-30.

De daders van de aanslagen hadden deze boodschap op de zijkant van bus-30 aangebracht.

In een vorig artikel ‘Waarom Assisen afschaffen?’ wordt op de nefaste consequenties ingegaan van de door minister Koen Geens doorgevoerde afschaffing van de Assisenjury aan de hand van de vrijspraak door een Engelse rechtbank van drie andere onschuldige moslims die door het Britse gerecht aangeklaagd werden van een misdaad die zij niet kunnen gepleegd hebben, namelijk ‘hulpverlening aan de beweerde terroristen van 7/7’, en waarbij John Anthony Hall en de Assisenrechtspraak een centrale plaats innemen.

Tony Farrell

Tony Farrellis een Principal Intelligence Analyst voor de South Yorkshire politie met 17 jaar voorbeeldige dienst die professionele analyses opmaakte voor het politiebeleid waaronder: Analyse 7/7over de Londense bomaanslagen. Hij  maakte ook een analyse van de Hillsborough Cover-up door de South Yorkshire Politieen schreef ook een gedetailleerd rapport over de rechtzaak Ms Charles Seven versus Gossage and nine others die nauw gelinkt is aan de 7/7 bomaanslagen.

Nicholas Kollerstrom

Nicholas Kollerstromis de auteur van‘Terror on the Tube

Terror on the Tube – Bombs in Brussels

In dat licht lijkt de uitspraak van MIVB hoofdcommissaris Jo Decuyper, beroepshalve veiligheidsspecialist, voor de onderzoekscommissie zoals die genoteerd wordt in het artikel van de Standaardop het eerste zicht merkwaardig maar niet verwonderlijk.

Het doet er namelijk niet toe dat meneer Decuyper en de commissie weten dat de vier zogezegde moslimterroristen deel uitmaakten van het duizendtal mensen die door de overheidsdiensten gerecruteerd waren voor een nep-terreur oefening waarbij hun nep-bommen explosies zouden simuleren op exact dezelfde lokaties waar dan de eigenlijke terroristen (overheidsdiensten, MI5...), militair-gemaakte, onder de metrostellen gemonteerde bommen tot explosie brachten. Het is er de commissie uitsluitend om te doen om de publieke opinie te doen geloven wat geprogrammeerd is haar te doen geloven, onafgezien wat de feiten zijn, hierbij Bertrand Russell indachtig: 

“.....Ik denk dat het onderwerp dat politiek belangrijkst zal zijn ‘massa-psychologie’ is....Haar belang is enorm toegenomen met de groei van moderne propagandamethodes. De invloedrijkste hiervan is wat ‘opvoeding’ genoemd wordt.  Religie speelt een rol maar die neemt af. Pers, film en radio spelen een toenemende rol. Het is te hopen dat met de tijd iedereen in staat zal zijn om iedereen te overtuigen van om het even wat......

.... Het is het volk niet toegestaan te weten hoe haar overtuigingen gegenereerd werden....”

Bertrand Russell – ‘The Impact of Science on Society’ uit 1951

Artikel:’ Van mythes naar realiteit’

Het opnieuw herhalen van de leugens van Londen maakt de bedoeling van de onderzoekscommissie alleen maar duidelijker. Haar functie is niet om te weten te komen wat er op 22 maart feitelijk gebeurd is maar om als propaganda-instrument te manoeuvreren in een poging om in de publieke opinie de ‘angst-factor’ te onderhouden en te verhinderen dat kritische vragen publiek zouden kunnen gesteld worden.

De hele idiotie van de ‘war on terror’ moet ten alle prijze in stand gehouden worden en dat kan alleen door leugen over leugen en brainwashing van het publiek om die leugens als waarheid te accepteren.

Eigen brainwashing betalen

En de regering herinnert er sinds kort de bevolking ook nog eens officieel aan dat zij geacht wordt om haar eigen brainwashing zelf te betalen.

Sinds kort hebben de door de FOD-Financiën verstuurde aanmaningen voor onbetaalde belastingen of  betalingsachterstand de medeling meegekregen: ‘Belastingen niet betalen brengt de essentiële dienstverlening door de overheid in gevaar, zoals gezondheidszorg, onderwijs en veiligheid.’

Deze zijn de uitgelezen domeinen waarbinnen de brainwashing maximaal ontplooid wordt, speciaal op de zwaksten en meest kwetsbaren in de maatschappij. Het is wellicht ook geen toeval dat de raids van de speciale interventieteams in Brussel (Vierwindenstraat in Molenbeek en Neerstalsesteenweg in Vorst) telkens in buurten plaats vonden met een groot aantal creches en scholen.

geinstitutionaliseerde kindermishandeling 

Waar en onder welke vorm de volgende staatsgesponserde terreur-aanslagen zullen plaats vinden weten we niet. Dat er in de pijplijn zitten is gegarandeerd. Zoals altijd wordt de publieke opinie door de media er op voorbereid zodat ze onmiddellijk in de juiste richting kunnen kijken van de ‘daders’ zoals bijvoorbeeld in dit fake artikel in de Standaard: Voetbal is tegen waarden van Islam: IS schiet 14 Real Madrid-fans doodof nog: ‘Europol vreest voor aanslag op Euro 2016’ of nog: ‘IS roept op tot aanslagen in Westerse landen tijdens Ramadan.’