Het leger staat buiten en boven de wet!

51 antwoorden [Laatste bericht]
Marc.Vg
Offline
Last seen: 2 jaar 17 weken geleden
Samengevoegd: 04/25/2010

Persmededeling Belfort-group

Het leger staat buiten en boven de wet

7 april 2011

Geachte,

Op 16 augustus 2009 legde ik klacht neer bij de onderzoeksrechter wegens het fenomeen van 'persistent contrails' of best gekend als chemtrails : het door vliegtuigen opzettelijk en systematisch stoffen in de atmosfeer brengen die schadelijk zijn voor mens, dier en natuur.

Onlangs heeft de Gentse Raadkamer van de rechtbank van eerste aanleg beslist om na ongeveer twee jaar het onderzoek stop te zetten.

Waarom ?

Het dossier zelf - zo'n 60 cm dik - bevatte nochtans naast klachten van vele tientallen verontruste burgers bij hun lokale politie meer dan genoeg bewijsmateriaal dat duidelijk aantoont dat die dikke, volle strepen niets te maken hebben met de uitlaatgassen van vliegtuigen en niet kunnen verklaard worden als tijdelijke condensatie van waterdamp.

We verwijzen hierbij vooral naar het door ons tot stand gekomen Case Orange rapport, driehonderd bladzijden dik. http://www.scribd.com/doc/35636874/Case-Orange-Chemtrails-BelfortGroup-pdf Het is een wetenschappelijk opgebouwd document opgemaakt door een internationaal team van inside experten en bevat alleen maar officiële verslagen en studies allerhande, analyses, patenten, licenties, aankoopfacturen, enz.

Wat wordt hierin aangetoond ?

Deze strepen worden in de lucht gesproeid door voornamelijk militaire toestellen en bevatten fijne metaaldeeltjes ( vooral aluminium en barium) , chemische producten ( ethyleendibromide en polymeren ) en micro-organismen ( virussen en bacteriën ).

De effecten zijn duidelijk :

* bij de mens betekenen ze een aanslag op het neurologisch systeem, veroorzaken ze ademhalingsproblemen, ondermijnen ze het immunologisch weerstandsvermogen en leidenze tot allerlei ziekten

* bij dieren verklaren ze de massale sterfte van bijen, vleermuizen, vogels en vissen (wellicht in samenhang met toenemende electro-magnetische straling allerlei)

* in de natuur zijn het vooral bomen die erg onder te lijden hebben onder vooral de zware metalen en geleidelijk aan wegkwijnen.

Verantwoordelijk zijn vooral US Air Force en de Nato die deze gecoördineerde sproeiacties uitvoeren. Hun bedoelingen zijn vooral op die manier hun communicatiesystemen te ondersteunen, het uitvoeren van experimenten in het kader van biologische en chemische oorlogsvoering en wellicht ook een deel van het zonlicht terug te kaatsen in een poging hiermee om de veronderstelde global warming tegen te gaan.

Vele mensen blijven het moeilijk hebben om dat te 'geloven' en we begrijpen dit ten volle : het druist in tegen een basisvertrouwen dat we allemaal hebben in de overheid in het algemeen !

Dat het leger hiermee effectief bezig is heeft men overigens in andere landen al meermaals toegegeven ( USA, UK, Duitsland, China, Rusland ) maar telkens met de sussende bemerking dat er geen echt gevaar is voor de volksgezondheid en dat dit soort proeven noodzakelijk zijn om beter voorbereid te zijn op vijandelijke conflicten .

Het gerecht moet echter harde bewijzen hebben en vooral hier knelde het juridische schoentje. Deze zogenaamde tankervliegtuigen stijgen vooral op van de vliegvelden van Chièvres (tegen Doornik) en Gailenkirchen (net over de Duitse grens), die uitgebaat worden door respektievelijk de Amerikaanse en de Nato luchtmacht.

Zelfs een onderzoeksrechter beschikt niet over de wettelijke mogelijkheid zich toegang af te dwingen tot militaire domeinen om ter plaatse de nodige vaststellingen en onderzoeksdaden te verrichten.

Men kan dus niet anders dan concluderen dat het leger buiten en boven de wet staat ook al betekenen hun sproeiacties niet alleen een inbreuk op meerdere milieureglementeringen en kunnen ze niet anders omschreven worden dan als een misdaad tegen de mensheid.

We betreuren het zeer en protesteren hartsgrondig tegen het feit dat het leger - dat ons zou moeten beschermen ! - door het zelfs toenemend blijven sproeien van deze chemtrails zo'n bedreiging voor ons allen vormt.

Het botst met ieder elementair democratisch rechtvaardigheidsgevoel te moeten toegeven dat

het leger boven en buiten de wet staat

Wat nu ?

Uiteraard is dit een ontgoocheling voor mij persoonlijk en voor al wie beseft welke schandalige praktijken zoveel dagen per jaar boven onze hoofden blijven gebeuren. We hadden gehoopt dat het gerecht dat moet instaan voor het doen respecteren van de wet, dit structureel misdrijf tot op het bot zou kunnen uitvoeren.

Maar opgeven is geen optie : dit kan niet de wereld zijn die wij voor de toekomst van onszelf en onze (klein)kinderen mogen achterlaten.

We zullen dus doorgaan met op allerlei manieren verder te blijven ijveren om de ogen van politici, ambtenaren, wetenschappers en de bevolking te doen opengaan vanuit de zekerheid dat deze waarheid moet en zal aan het daglicht komen.

Daar is geen kruid tegen gewassen, zelfs geen onkruid.

We hopen zeer dat de pers, die de kritische waakhond van de maatschappij zou moeten zijn, ons hierin wil ondersteunen !

Hoogachtend,

Peter Vereecke