Klokke Belfort: Beschuldigde(n),sta op!

Geen reacties
Marc.Vg
Offline
Last seen: 2 jaar 17 weken geleden
Samengevoegd: 04/25/2010

Facebook: https://www.facebook.com/events/215451775307428/

Klokke Belfort

Beschuldigde(n),sta op!

6 januari 2014

Beste vrienden,

De eerste grote uitdaging van het nieuwe jaar is het strafrechterlijk proces dat de Belgische Justitie heeft ingespannen op klacht van de Vlaamse regering en administratie tegen mijn persoon op beschuldiging van belaging en overlast naar aanleiding van het verspreiden van allerlei informatie die het vaccinatiebeleid in vraag stelt. Hier kan je ook mijn laatste nieuwsbrief lezen.

Op woensdag 15 januari is het zover.

Velen hebben mij per brief of email een steunbetuiging opgestuurd. Ik dank hen nogmaals voor deze forse morele schouderklop en feliciteer hen voor deze dappere daad waarbij het recht opgeëist wordt om anders te mogen denken, spreken en handelen dan ons van overheidswege wordt opgelegd.

Velen hebben ook reeds een financiële bijdrage geschonken, die eveneens met grote dankbaarheid aanvaard is. Wie alsnog een nieuwjaarsdonatie wil doen kan een bedrag overschrijven op rekening van Belfort-group in de 'oorlogskas' op het rekeningnummer 737-4280244-65 - IBAN: BE18 7374 2802 446 - BIC: KREDBEBB.

Velen hebben mij ook laten weten te willen aanwezig zijn op deze rechtszitting. Ook dit verwelkom ik met vreugde als een bevestiging van het feit dat velen aanvoelen dat het hier om een zaak gaat die van groot symbolisch en principieel belang is.

Ter info hierbij een aantal afspraken:

Plaats van het gebeuren is het gerechtsgebouw, Opgeëistenlaan 401 te Gent, Kamer 19W . De ligging situeert zich in de nabijheid van de Rabot-toren, een plaats die elke Gentenaar kent. Tracht je auto in de omgeving kwijt te geraken, maar weet dat het overal blauwe zone is. Er passeren trams en bussen.

Tijdstip: 15 januari om 9u30. Tracht rond 9 u aanwezig te zijn

Met klem vraag ik geen spandoeken, vlaggen, toeters of andere elementen die als een verstoring van de orde kunnen beschouwd worden maar enkel je aanwezigheid. Een waardige stilte klinkt veel krachtiger dan welke kreet dan ook.

In de mate van het mogelijke vraag ik wel dat medestanders zoveel mogelijk zwarte kledij dragen.

Het zou prachtig zijn als de rechtszaal 'zwart van het volk' ziet, allemaal wakkere en kritische burgers die op die manier willen onderstrepen dat dit een donkere dag is voor de vrije, open en democratische rechtsstaat waarin wij geacht worden te leven.
Wanneer ik aan het begin en op het einde van de zitting gevraagd wordt op te staan zou het wel een indrukwekkend signaal kunnen zijn als jullie dat samen met mij doen.

Dit is overigens ook de essentie van de Belfort-group: opstaan uit de vanzelfsprekende onderdanigheid aan wat ons van overheidswege wordt voorgehouden.

Achteraf is iedereen welkom om wat na te praten bij een tas koffie of thee en desgewenst samen iets te eten. Plaats van afspraak is Intrôvert, Griendijk 17 te Gent. www.introvert.be Dit bevindt zich aan de Watersportbaan, ook een locatie die elke Gentenaar je kan aanwijzen. Onderweg van het gerechtsgebouw passeer je de legendarische gevangenis ' De Nieuwe Wandeling '. Hou daar niet halt, tenzij ik ondertussen reeds hierin zou ondergebracht zijn ...

Voor de goede en praktische orde vraag ik per kerende email naar peter_vereecke(at)hotmail.com te laten weten met hoeveel personen je komt naar de zitting en eventueel ook naar Intrôvert.

Met vrije en soevereine groet ,

Ik, gekend als Peter Arthur Maria; van de familie Vereecke,
geboren op zesentwintig februari negentienhonderzesenvijftig in Sleidinge
en levend als vrij en soeverein mens van vlees en bloed,
crediteur handelend in volwaardige capaciteit als agent en auteur
van de copyright naam met claim op de naam en handtekening:
© PETER ARTHUR MARIA VEREECKE
en/of elke afgeleide daarvan, waarbij alle rechten voorbehouden worden.
Rue des Maquisards 40
B-5555 Naomé ( Bièvre )
tel. 061/46.46.43
peter_vereecke(at)hotmail.com

http://www.belfort-group.eu/blog