Berlijnse Kerstmarkt Incident – enkele observaties.

Op 19 december 2016 s'avonds, reed in Berlijn volgens de officiële versie van de Duitse Overheid en de internationale media, een vrachtwagen in op de drukbezochte Kerstmarkt die opgesteld staat op het Breitscheidplein met de Keizer Willemneringskerk, met 12 doden en 56 gewonden tot gevolg. Via het persagentschap Amaq eist ISIS eist de aanslag op.

Traject van de vrachtwagen

Volgens de officiële versie komt de vrachtwagen vanuit de Kantstrasse en zwenkt rechtsaf in de voetgangerszone tussen de rijen kraampjes van de Kerstmarkt om daarna in een beweging naar links de Boedapeststraat te bereiken waar hij tot stilstand komt. In een latere gewijzigde versie kwam de vrachtwagen niet via de Kantstraat aangereden maar via de Hardenbergerstraat.

Nota: Het is de gewoonte dat de officiële versie evolueert en aangepast wordt naargelang de impact op de vorming van de publieke opinie van door sociale media en internet verspreide informatie.  

Op onderstaande google streetvieuw afbeelding is te zien dat het plein waar de bewuste Berlijnse Kerstmarkt zich bevond, aan de zijde van de Boedapeststraat afgezoomd is met een rij metalen, in de grond verankerde verkeerszuilen, ter bescherming van de voetgangers en om parkeren langs of op het plein te verhinderen. De onderlinge afstand as op as van die verkeerszuilen bedraagt hier 2.50 m. 

Het plein is afgescheiden van de Boedapeststraat met een rij verkeerszuilen

Volgens de officiële versie laveert de vrachtwagen tussen de Kerstmarktstalletjes over het plein om via een traject dat schuin loopt ten opzichte van de rij verkeerszuilen de aanpalende Boedapeststraat te bereiken waar hij vervolgens tot stilstand komt.

Deze versie van het vrachtwagentraject impliceert dat de 2.50 m brede vrachtwagen met zijn kabine minstens 2 van die verkeerszuilen moet rammen om de Boedapeststraat te kunnen bereiken.

Om vanaf het plein de Boedapeststraat te bereiken moet de vrachtwagenkabine minstens 2 verkeerszuilen (rode dots) rammen. De gele streepjeslijnen geven het tracee van een 2.50 m brede vrachtwagen aan.

Op de volgende afbeelding, hier bij het wegslepen van de vrachtwagenkabine vertoont het gedeelte onderaan het front van de vrachtwagenkabine geen sporen van een impact noch beschadiging die bij het rammen van dergelijke verkeerszuilen altijd vrij aanzienlijk is.

Geen spoor van de impact van het rammen van de verkeerszuilen onderaan het kabinefront

Redelijkerwijze kan hieruit geconcludeerd worden dat de vrachtwagen niet doorheen de rij verkeerszuilen gereden is die tussen het Kerstmarktplein en de Boedapeststraat opgesteld staan alvorens tot stilstand te komen in de Boedapeststraat en dat de vrachtwagen niet over het plein gelaveerd heeft.

Nota: ook de afwezigheid van schade aan het lagere gedeellte van de vrachtwagenkabine als gevolg van het rammen van de kerstmarktstalletjes en andere objecten op grondniveau corroboreert met de afwezigheid van schade van het rammen van de verkeerszuilen om de officiële media- en overheidsversie van de feiten verder te diskrediteren.

Welk traject dan wel?

Voorstelling van de twee vrachtwagentrajecten: Geel: traject 1a en variante 1b (de officiële versies). Rood: plausibel traject 2

De vrachtwagen moet dus een ander traject genomen hebben vooraleer op zijn lokatie in de Boedapeststraat  - het ikonische beeld van de gebeurtenis - tot stilstand te zijn gekomen en dit na het uitvoeren van een achterwaards rijmanoeuver, waarbij de kabine niet de verkeerszuilen dient te rammen. Beelden van een dashcam video, opgenomen door een taxichauffeur, waarop de vrachtwagen te zien is die vanuit de Hardenbergerstraat komende, de Boedapeststraat oprijdt, lijken een belangrijk element aan te brengen dat corroboreert met de hypothese van traject 2.

De voetgangerspassage tussen de kerstmarktstalletjes wordt geaccentueerd door een in golven hangende lijnvormige kerstverlichting die relatief laag hangt. Deze lineaire kerstverlichting valt samen met het invalide traject 1.

Beeld uit het begin van de dashcam video:  0 min 03

Op de beelden van de dashcam video is bovendien te zien dat de vrachtwagen op geen enkel moment het zicht op deze kerstverlichting wegneemt wat wel zou gebeuren wanneer de vrachtwagen onder deze kerstverlichting door zou rijden.

De vrachtwagen rijdt blijkbaar rechtstreeks de Boedapeststraat op en passeert daarbij aan de linker zijde van de kerstmarktstalletjes.

De vrachtwagen laat de kerstmarkt letterlijk links (hier dus in werkelijkheid rechts) liggen.

Opmerkelijk is ook dat kerstverlichting na het incident nog volledig intact en werkend is terwijl die met kabels opgehangen is aan palen die naast de kerstmarktstalletjes opgesteld staan.

Na de raid is de kerstverlichting nog intact en werkend

Conclusie: er kan redelijkerwijze aangenomen worden dat het Kerstmarktincident in Berlijn een in scene gezet evenement is dat in de publieke opinie moet doorgaan voor de zoveelste terroristische aanslag.