De DAESH-terroristen waren in feite Franse militairen

Twee lokale Franse media,  Le Courrier de l’Ouest en Lekiosque, rapporteren op 22 september een merkwaardig bericht.

het kerkjes Saint-Florent nabij Saumur waar de drie militairen verrast werden 

In de buurt van het kleine kerkje, Saint Florent, gesitueerd aan de uitgang van Saumur verrasten werklieden van een maaibedrijf op 21 september drie mannen die daarop snel de vlucht namen in een kleine witte vrachtwagen.

De werklieden waren het struikgewas aan het opkuisen op een verlaten terrein toen ze in een troglodiet-grot DAESH-vlaggen, arabische kranten, een electriciteitsgenerator en audiovisueel materiaal ontdekten.

In de idee een schuilplaats ontdekt te hebben van terroristen die bezig zijn met het voorbereiden van aanslagen, verwittigt een van de arbeiders onmiddellijk de politie die op haar beurt de overheidsdiensten en de anti-terreur diensten alarmeert.

De politie en de prefectuur kwamen daarop te weten dat het hier ging om een ‘opleidingsoefening’ die georganiseerd wordt door het ‘Centre Interarmée de Défense Nucleaire, Radiologique, Biologique et Chimique’ (CIANRBC).

De CIANRBC is één van de 4 opleidingsorganisaties gegroepeerd in de ‘Ecoles Militaires de Saumur’. naast de Cavalerieschool, het Studie-en Onderrichtcentrum voor Inlichtingen van de Landtroepen en de School voor de ‘Etat-Major’.

Pertinente vragen

Het feit dat buiten een korte meldig van dit nieuws op enkele sites geen enkele Franse nationale krant de zaak uitgezocht heeft door ofwel een ploeg journalisten ter plaatse te sturen of rechtstreeks het Ministerie van Defentie te consulteren, maakt deze affaire nog vreemder.

slechts een paar vermeldingen in de Franse media

1)   Ofwel gaat het hier om echte DEASH-vlaggen en een echt ‘schuiloord’ van terroristen in werking en dan zou de voorstelling die voorgeschoteld wordt een leugen zijn bedoeld om de bevolking niet het hoofd op hol te jagen.

Deze hypothese is weinig plausibel voor zoverre de regering zich niet geneert om de bevolking het hoofd op hol te jagen.

2)   Ofwel gaat het hier om valse DAESH-vlaggen en om een ‘militaire opleidingsoefening’ zoals de officiële versie van de feiten luidt zoals de vertegenwoordigers van de overheid verzekeren.

Maar dan stellen zich 2 vragen:

2.1) Waarom werd deze oefening niet opgezet volgens de normale, sterk gecodifieerde procedures voor militaire oefeningen die er altijd in bestaan om al de betreffende administraties op voorhand op de hoogte te brengen .

2.2) Waarvoor heeft een organisatie die officieel belast is met het instrueren van nucleaire, radiologische, bacteriële en chemische beschermings- en decontaminatiemethodes arabische kranten en DAESH-vlaggen nodig om haar onderricht te verstrekken?

Alleen François Asselineau, president van de ‘Union Populaire Républicaine’ (UPR) heeft op zaterdag 24 september opheldering gevraagd door te vragen om een parlementaire onderzoekscommissie te installeren over de affaire Saumur. 

In een artikel ' Les terroristes de DAESH étaient en fait des militaires' licht hij de volgende punten toe die om opheldering vragen::

Is het de gewoonte dat militaire oefeningen gehouden worden in een blijkbaar verlaten tryglodyt-grot ?

Waarom werd geen enkele van de normale informatieprocedures van de burgerlijke en de bevoegde militaire overheden gerespecteerd?

Hoe kan men de vlucht van deze drie personen verantwoorden in het kader van een veronderstelde militaire oefening?

Wie zijn deze vluchters?

Wat is er in opvolging van deze veronderstelde militaire oefening, op die manier onderbroken, gebeurd ? Is ze doorgegaan eenmaal de journalisten terug vertrokken waren?

Waarvoor precies dienden de DAESH-vlaggen en de kranten in het arabisch in het kader van instrueren van methodes van radiologische, nucleaire, biologische en chemische decontaminatie?

Welke waren deze kranten precies?

Waar kwamen deze vlaggen vandaan? Hoe heeft een officiële militaire school deze kunnen aanschaffen? Hebben andere officiële overheidsorganisatie deze ook en waar dienen ze voor?

Ter herinnering:

In de achtergelaten auto van de vermomde terroristen van Charlie Hebdo (de gebroeders Kouachi volgens de overheden) bevonden zich ook DAESH-vlaggen. Bij praktisch alle terroristische aanslagen duiken DAESH-vlaggen op die verondersteld worden om door de bevolking geinterpreteerd te worden als aanwijsbare symbolische link naar DAESH.

Zie ook:  George Soros’s False Flag Factories