Leningen: wie financiert ze eigenlijk?

Een pertinente vraag!

Waar komt het geld vandaan dat banken u lenen?

De meeste mensen denken dat het geld dat banken hen lenen uit de kluizen van de banken komt, sommigen denken dat het van de deposito’s komt , nog anderen denken dat het van de aandeelhouders komt en nog anderen denken dat het geld ergens van een grotere bank komt.

Niets van dat alles. Maar waar komt dan het geld vandaan dat aan u uitgeleend wordt?

Dat is een geheim dat de bankiers met misleidende rethoriek en de hulp van hun vazallen (politici en justitie) voor eeuwen voor de massa verborgen hebben kunnen houden.

Het ‘geheim’?

.....Het is de ontlener en niet de bank die in werkelijkheid de lening financiert! Dit mag een ongeloofwaardige hypothese lijken.

Maar het is wel degelijk de realiteit. In eerste instantie ontvangt de bank het volle bedrag van de (onwetende) ontlener zelf. Daarna leent de bank het misleidend terug uit aan de ontlener alsof het oorspronkelijk van haar bezit komt en dan int de bank er nog eens intresten bovenop.

De idee is zo onwaarschijnlijk dat de eerste reactie er een is van totaal ongeloof. Maar laten we een snelle blik werpen op de oorsprong van het moderne bankieren vooraleer uit te leggen dat het in werkelijkheid de ontlener is die uitleent.

De goudsmid

De oorsprong van het moderne bankieren ligt in de Middeleeuwen bij de goudsmeden. De goudsmeden hadden beveiligde kluizen waar zij goud- en zilverstukken bewaarden voor hun klanten tegen vergoeding. Wanneer een handelaar goud bij een goudsmid bracht kreeg hij een reçu voor de waarde van zijn in bewaring gegeven goud. Al snel werden deze reçu’s op zicht verhandeld op de markt. Ze waren gebruiksvriendelijker en veiliger dan het moeten rondzeulen met goud.

De goudsmid die ook geld (in goud en zilver) uitleende begon reçu’s uit te lenen in plaats van goud. In het begin waren deze reçu’s volledig gedekt door hun equivalent in goud in zijn kluizen.

Hij merkte op dat slechts 10% ooit opdaagden om hun goud terug op te vragen. Deze observatie leidde ertoe dat de ondernemende goudsmid 10 keer meer reçu’s uitleende dan wat hij in werkelijkheid aan goud bezat. Dat betekent dat 9/10 van de leningen door niets gedekt waren. (fractional banking)

Het leven was voor de goudsmid plots heel rooskleurig geworden. Door intrest te innen op niet-bestaand goud kon hij een fortuin aan zijn klanten ontfutselen.

Niet lang daarna begon de goudsmid te overwegen om reçu’s uit te lenen die zelfs helemaal niet meer door goud gedekt waren. Indien hij hierin zou slagen zou hij vast en zeker de meester van de wereld worden.

Op een dag gaat de goudsmid brood kopen bij zijn bakker. Hij heeft geen cash op zak maar de bakker, wetende dat hij goed in het geld zat, ging akkoord om biljet van 5 cent aan te nemen. Wanneer de molenaar kwam voor de betaling van de bloemaanvaardde hij het biljet van 5 cent van de goudsmid. En de molenaar op zijn beurt betaalde de boer voor zijn graan met het biljet en de boer betaalde zijn werklui en de werklieden betaalden de herbergier voor zijn bier enz.

De lepe goudsmid merkte dat zijn biljet nooit bij hem terugkwam om uitgewisseld te worden tegen 5 cent in goud maar voor eeuwig als cash doorgegeven werd door iedereen in de gemeenschap. Wat de goudsmid enkel een stukje papier en inkt gekost had werd nu uitgewisseld tegen goederen en diensten met reële waarde.

In feite had de goudsmid de arbeid en de goederen gestolen van de bakker, de molenaar, de boer en al de anderen. Hij had niets bijgedragen aan de rijkdom van de gemeenschap maar zonder enige verdienste er wel de voordelen van genoten. In de dierenwereld noemt men dat een parasiet of bloedzuiger. In menselijke termen zou hij een dief genoemd worden.

De goudsmid was opgetogen over zijn experiment met zijn biljet. Indien hij nu nog de overheid kon overhalen om van zijn biljetten een ‘legaal’ betaalmiddel te maken en het volk te verplichten om er exclusief handel mee te drijven zou hij onmetelijk rijk kunnen worden.

Droom gerealiseerd

Vandaag hebben de bankiers deze dromen van de goudsmid gerealiseerd – het uitgeven van biljetten die door niets gedekt zijn en dit met de goedkeuring en medeplichtigheid van de overheid. De banken creëren valuta zonder dat het henzelf iets kost terwijl de bevolking per overheidsdecreet verplicht wordt ervoor haar goederen en diensten uit te wisselen. De banken stelen de arbeid van miljarden mensen in de grootste diefstal in de geschiedenis van de mensheid.

De banken controleren en manipuleren de hele wereldbevolking door middel van ‘schuld’. De meeste landen zijn de gevangenen van ‘schuld aan de banken’, schuld gecreëerd uit het niets door de banken. De internationale bankiers zijn geslaagd waar Hitler, Caesar en Alexander nooit in geslaagd zijn – totale dominatie van alle volkeren en landen van de planeet. Modern bankieren is een kolossaal piramidespel. 95% van het geld in de wereld wordt vandaag gecreëerd door schuld, schuld aan de banken. Deze omvat privé-schuld, bedrijfsschuld en overheidsschuld. Wanneer banken leningen uitgeven creëren ze enkel de hoofdsom, nooit de intrest. Met lange-termijn-leningen kan de intrest oplopen tot anderhalf maal de hoofdsom of meer. Een hypotheeklening van 200 000 € kan met de intrest gemakkelijk oplopen tot 500 000 €.

Als een bank 20 miljoen creëert over een bepaalde periode zullen de ontleners een 50 miljoen moeten terugbetalen. Hoe kunnen zij meer terug betalen dan het geld dat in werkelijkheid gecreëerd werd? Dat is onmogelijk en dat is ook zo voorzien door de banken. Leners moeten meer en meer lenen om de geldvoorraad te doen groeien om de hoofdsom en de intrest van vorige leningen te betalen, maar dat betekent meer intrest en dan meer lenen om geld te vinden om de nieuwe intrest van de nieuwe lening en zo verder, eindeloos.....

Schuld groeit zo exponentieel tot die zo groot wordt dat zelfs de intrest onbetaalbaar wordt. De banken leggen dan beslag op de waarborg overeenkomstig hun voorbedacht piramidespel waarmee alle eigenDOM en rijkdDOM van de wereld aan hen overgedragen wordt.

En nu terug naar de vraag: Wie is de ontlener en wie is de uitlener?

......Is het nu de bank ofwel de ontlener zelf die de uitlener is?

Ontleners zijn bereid een promesse (belofte tot betaling) te tekenen die stipuleert dat wanneer zij de lening niet kunnen terugbetalen, de bank het recht heeft om hun eigendom aan te slaan om de verliezen goed te maken die zij lijdt door het uitlenen van haar geld. En de ontleners geloven dat de promesses door de bank in een beveiligde kluis bewaard worden voor de tijd dat wanbetaling zou voorvallen. Dit is helemaal niet het geval. Veel ontleners zullen ontsteld zijn te horen dat het de banken verboden is om geld van deposito’s uit te lenen tenzij het de geschreven toelating heeft van elke deposito-houder. Banken mogen ook geen geld van aandeelhouders uitlenen. Dat geld moet als reserve geplaatst worden in de centrale bank.

Waar komt het geld dan vandaan dat de bank ‘uitleent’?

De waarheid is dat de bank geen geld heeft om uit te lenen. Wanneer je de bank binnenstapt twinkelen hun oogjes omdat je het geld zelf meebrengt. Het enige wat ze van jou nodig hebben is uw handtekening op een promesse. Terwijl je denkt dat u hen alleen maar een getekende promesse hebt gegeven om hun geld terug te betalen, hebt u in feite een getekende cheque gegeven voor het volledige bedrag van de lening.

De promesse die u gegeven hebt kan de bank omwisselen voor cash, verkopen aan een investeringsbank of gebruiken om overheidsaandelen te verwerven. De bank behandelt uw promesse als een cheque en als een bezit van de bank.

Wanneer de bank uw promesse in ontvangst neemt is dat als een deposito. De bank schrijft uw promesse in als bezit van de bank en schrijft een overeenkomstige betalingsverplichting uit. Volgens de boekhouding van de bank zijn haar bezittingen verhoogd met het volle bedrag van uw promesse en tezelfdertijde tonen de betalingsverplichtingen dat zij u ditzelfde bedrag verschuldigd is. U hebt de bank het volle bedrag van uw lening geschonken die u van haar verwacht als lening. Dan haalt de bank uw geld af en geeft u een cheque als betalingsverplichting en houdt u voor dat de lening van de bank komt. In feite kost de hele operatie de bank niets.

Maar het betekent wel dat , bij omvangrijke leningen, 20 of 30 jaar van uw arbeid en inspanningen met een pennetrek – of enkele muiskliks kunnen gestolen worden door een bankier. En als je in gebreke blijft met betaling zal hij ook nog uw eigendom komen stelen met de hulp en medeplichtigheid van het gerecht en politie.

Sommige mensen vragen zich af wat eigenlijk waarde geeft aan hun handtekening op promesses. Wat een promesse waarde geeft komt voort uit het feit dat u belooft om met uw toekomstige arbeid een lening af te lossen. Uw handtekening is dus veel geld waard. En in het geval van een hypotheek beloof je nog een waarborg, wat een belangrijke waarde aan dit dokument toevoegt. Vaak zal de bank uw belofte verkopen aan een andere financiële instelling zelfs vooraleer je ook maar iets van je lening ontvangt.

De overheid

Hoe overheden op dezelfde manier als individuen of bedrijven lenen zal voor een volgende keer zijn, maar net zoals bij individueel lenen zijn staatsschulden in werkelijkheid geen schulden aan de banken maar aan de bevolking. Banken kunnen geen krediet creëren. Ze stelen het van de bevolking en pretenderen dan het van hen komt.

De macht om geld te creëren moet weggenomen worden van de banken en teruggebracht bij het volk. Als een land een staatsobligatie kan uitgeven kan het evengoed een geldbiljet uitgeven. Beide zijn promesses voor betaling: maar de ene vetmest de woekeraars en de andere helpt de bevolking. Als de nationale schuld een 350 miljard bedraagt zou aan iedere man, vrouw en kind door de overheid evengoed 30 000 € kunnen betaald worden ipv. aan de banken. Dit moet samen gebeuren met de volledige hervorming van de bank-industrie. De macht om geld te creëren moet weggenomen worden van de banken en teruggebracht bij het volk. Gergelijke hervorming zou leiden tot vrede en voorspoed en een ongekende ‘Gouden Eeuw’ inluiden.

Indien Griekenland, Ierland, Portugal of ieder ander land zijn eigen munt kon uitgeven zou dat op heel korte tijd een grondige verandering teweeg brengen: een terugkeer tot volledige tewerkstelling, algemene welvaart, goedkope duurzame energie en een ongekende kennisontwikkeling in harmonie met natuur.

Het volk versus de banken

Over de hele wereld worden steeds meer mensen er zich bewust van dat zij voor eeuwen in financiële slavernij gehouden werden. De door de financiële machten zorgvuldig geweven sluiers van misleiding en fraude worden aan stukken gescheurd. De onvoorstelbare criminaliteit die generaties lang de mensheid opgelegd word eindelijk in het volle daglicht gesteld.

In ijltempo ontdekken de mensen hoe zij door de misleidende rethoriek van,bankiers werden opgelicht om hun arbeid, hun eigendom en hun vrijheid in te leveren. Ze zien nu hoe ze al die jaren van de verdiensten van hun energie en noeste arbeid bestolen werden door financiële terroristen die de mensheid zo lang in een nefaste toestand van schulden, ellende en angst gehouden hebben.

Maar nu is het tij van bewustwwording snel aan het keren. Een tsunami van ergernis en verontwaardiging is beginnen rollen in de richting van de bankiers en hun medeplichtigen in de politiek en het gerecht. Een wereldwijde revolutie tegen corruptie en bedrog groeit met de dag. De massa’s vragen eerlijkheid en rechtvaardigheid en hun furieuse kreet is luid. De criminelen die achter de schermen van regeringen en internationale instituten de wereld beheersen zijn verschrikt dat ze hun macht en weelde en privileges zullen verliezen.

Zbigniew Brzezinski, (Bilderberger en mede-oprichter van de Trilateral Commission) waarschuwde onlangs nog in een speech voor de ‘Council on Foreign Relations’ in Montreal zijn toehoorders voor deze nieuwe ‘global political awakening’. Brzezinski zei: “For the first time in all of human history mankind is politically awakened – that’s a total new reality – it has not been so for most of human history.” Zbrezinski betreurde het feit dat de hele wereld politiek ontwaakt is en nu ‘bewust is van de globale onevenwichten, ongelijkheid, gebrek aan respect, uitbuiting’. Hij beklaagde er zich over dat een verlichte bevolking niet langer financiële slavernij verdraagt en dat zij niet zal toelaten dat op een slinkse manier een ‘éénheidsmunt’ wordt ingevoerd wat zou betekenen dat de ‘internationale bankiers volledige dominantie krijgen over de wereld.

De huidige financiële chaos is bewust gecreëerd door de bankiers om één wereldmunt in te voeren om hun controle te centraliseren en te consolideren en zo meester te worden van de wereldfinanciën en wereldeconomie. Dan zouden we totaal slaaf worden in een zwart gat van schuld. Maar ze hebben een fatale misrekening gemaakt. Ze hebben er niet op gerekend dat de bewustwording van zoveel mensen over heel de wereld hun plannen dwarsboomt. We hebben nu de nodige informatie en we zijn gemotiveerd. We kunnen dit duivelse monetair systeem onder de voet lopen en een eerlijk systeem installeren dat werkt voor het welzijn van de mensheid.

Deze strijd is nu begonnen!

Zie ook:

Dennis Kucinich’s wetsvoorstel voor hervomingen in de VS www.monetary.org

Dean Henderson: de 8 families die de private centrale banken controleren http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=25080)

Vrijland Vrijgeld: Markteconomie zonder kapitalisme
Silvio Gesell
http://www.wearechange.be/nieuws/vrijland-vrijgeld

Money As Debt (Geld als Schuld)

Wie funktioniert Geld? - Nederlands ondertiteld

Your browser is not able to display this multimedia content.

The Money Masters - How International Bankers Gained Control of America

Your browser is not able to display this multimedia content.