Massa-migratie & het Coudenhove-Kalergi plan

Massa-migratie is een fenomeen waarvan de oorzaken en motieven nog steeds handig verborgen worden gehouden en waarvan de multiculturele propaganda op bedrieglijke wijze probeert om als onvermijdbaar voor te stellen.

Wat men wil voorstellen als een onvermijdelijk resultaat van de moderniteit en progressiviteit is in feite een plan dat reeds decennia geleden opgevat en voorbereid werd met als doel om het Europese continent grondig te herscheppen. De oorspronkelijke bevolking zal verdwijnen en vervangen worden door een door de elite gemakkelijker onder controle te houden gemengde Euro-Aziatisch-Negroïde bevolking zonder roots noch sociale cohesie en massa-migratie vormt een belangrijk onderdeel van de uitvoering van dat plan.

1922: De Pan-Europese beweging

Weinig mensen hebben er weet van dat de initiator van de Europese integratie dezelfde man is die het plan ontwierp voor het doen verdwijnen van de Europese volkeren. Zijn bestaan is voor de meesten onbekend maar de elite beschouwt hem als de stichter van de Europese Unie. Zijn naam is Graaf Richard Nicolaus Coudenhove Kalergi (1894 – 1972).

Richard Coudenhove-Kalergi

Richard Coudenhove-Kalergi was een Europees aristocraat met Vlaamse, Poolse, Grieks-Byzantijnse roots.

Zijn vader was de Oostenrijkse diplomaat Heinrich von Coudenhove–Kalergi (met bindingen met de Byzantijnse familie van de Kalergi) en nauwe vriend van Theodor Herzl, de stichter van het Zionisme. Zijn moeder was de Japanese Mitsu Aoyama.

Hij richtte in 1922 in Wenen de Pan-Europese beweging op die een Nieuwe Wereldorde beoogde, gebaseerd op een federatie van landen onder de leiding van de Verenigde Staten. De Europese integratie zou de eerste stap zijn in het creëren van een wereldregering. De van origine Duitse Rothschild-bankier, Max Warburg financierde de plannen van Coudenhove-Kalergi en bracht hem tevens in contact met invloedrijke figuren uit de internationle financiële en politieke wereld.

Het ‘Pan-Europees Manifest’

Langzaam maar zeker begon Coudenhove-Kalergi’s Pan-Europeanisme aan een opmars. Het gedachtegoed werd al snel overgenomen door een groot deel van de Europese elite en verspreid via de vele vrijmetselaarsloges op het continent. Al in 1929 stelde hij het lied “Ode aan de Vreugde” van Beethoven voor als Europees volkslied en 9 mei als ‘Europadag.’ Beide ideeën zijn exact in deze vorm geadopteerd en geïmplementeerd door de hedendaagse EU. De opkomst van het nationaalsocialisme in Duitsland bracht zijn progressie tijdelijk tot stilstand, maar na de Tweede Wereldoorlog zette de Oostenrijker zijn werk ongehinderd voort.

Het Coudenhove-Kalergi plan: genocide van de Europese volkeren

'Practischer Idealismus' uit 1925

In zijn boek ‘Practischer Idealismus’uit 1925, beschrijft Coudenhove-Kalergi hoe Europa in de toekomst niet langer bewoond zal worden door de oorspronkelijke bewoners van Europa maar dat de bewoners van de toekomstige ‘Verenigde Staten van Europa’ een soort ‘sub-humans’ zullen zijn als een product van rassenvermenging. Hij stelt duidelijk dat de Europese volkeren zouden moeten kruisen met Aziaten en gekleurde rassen om zo een Euro-Aaziatisch-Negroïde ras  te creëren zonder eigenlijke roots zodat die gemakkelijker te controleren valt door de heersende elite.

‘...De mens van de toekomst zal van gemengd ras zijn. De rassen en klassen van vandaag zullen geleidelijk aan verdwijnen door het verdwijnen van ruimte, tijd en vooroordelen. Het Euro-Aziatische-Negroïde ras van de toekomst, dat zal lijken op het Oud-Egyptische ras, zal de diversiteit der volkeren en individuën vervangen.

Kalergi’s ideeën vormen de grondprincipes van de Europese Unie, zonder het met zoveel woorden te zeggen. Het principe dat de Europese bevolking zou gemengd worden met Afrikanen en Aziaten om de Europese identiteit te vernietigen en om één enkel mestiezenras te creëren vormt de bazis van de hele EU-politiek.

Al vroeg pleitte Coudenhove-Kalergi voor een Europese Douane-Unie die uiteindelijk zou transformeren tot een Monetaire Unie. Deze Unie zou tot stand moeten komen door een samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Vrijhandelsassociatie. Kalergi voorziet de afschaffing van het recht op autonomie van naties en dan de afschaffing van de natiestaten zelf door het gebruik van separatistische bewegingen en massa-migratie.

De Europese Coudenhove-Kalergi Prijs wordt om de 2 jaar toegekend aan Europeanen die hebben uitgeblonken in de promotie van dit genocide plan. Onder diegenen die deze prijs toegekend kregen behoren Angela Merkel (2010) en Herman Van Rompuy(2012).

Coudenhove-Kalergi Prijs 2012: Herman Van Rompuy

Het aanzetten tot de vernietiging van de Europese identiteit vormt ook de bazis van de constante oproep van de UNO die vraagt dat de miljoenen immigranten aanvaard worden om zogezegd te verhelpen aan de lage geboortecijfers in de EU. Europa zou tegen 2025 zo’n 159 miljoen immigranten nodig hebben volgens het in 2000 gepubliceerde rapport ‘Population division’ Revieuw of the United Nations in New York, onder de titel: ‘Immigration replacement: A solution to declining and aging population’.

Het doel is om de Europese samenleving compleet te destabiliseren en ze om te turnen in een bevolking zonder nationale, historische of culturele cohesie. De politiek van het Coudenhove-Kalergi plan was en is nog steeds de bazis van de officiële regeringspolitiek.

Conclusies

Als we rondom ons heen kijken lijkt het Kalergi plan in volle realisatie. En wat te denken van de eindeloze stroom van legale en illegale migranten waar Europa mee wordt geconfronteerd als gevolg van de continue militaire interventies in het Midden Oosten en Afrika die resulteren in algemene chaos in die streken en die een grote exodus van vluchtelingen op gang bracht.? Ook dit sluit naadloos aan op het Coudenhove-Kalergi wereldbeeld. Is dat de werkelijke reden waarom de Europese elite weigert om de massa-migratie een halt toe te roepen?

De globalisten proberen de Europeanen ervan te overtuigen dat het negeren van hun identiteit een progressieve en humanitaire daad is. Het is noodzakelijk, nu meer dan ooit, om deze leugens van het systeem te counteren en de revolutionaire spirit van de Europeanen wakker te schudden. Iedereen moet de waarheid zien van wat de Europese integratie in werkelijkheid voor staat: het vernietigen van de identiteit van de Europese Volkeren.

Zie ook:  Mysterious Coudenhove-Kalergi