TTIP: de definitieve strop?

TTIP staat voor ‘Transatlantic Trade and Investment Partnership’.

 

Terwijl Syrië, Iran, Naïrobi, het Snowden-verhaal, enz. de media domineren, wordt in alle stilte gewerkt aan wat de grootste bedreiging voor de wereldbevolking en de globale soevereiniteit wordt. Het Transatlantisch Handelspartnerschap tussen de EU en de VS, naast de Trans-Pacific handelsverdragen,  waarin een nieuw standaard- en regelgevingssysteem ontwikkeld wordt om de handelsakkoorden over de hele wereld te controleren en daarbij de individuele vrije handel uitschakelend, komt snel in zijn eindfase. De eerste ronde van onderhandelingen vond plaats van 8 tot 12 juli in Washington.

In het grootste geheim
Voor een EU die zelf proclameert dat transparantie en voorspelbaarheid van het proces van regelgeving en standardisering elementair is voor handel en groei in het algemeen’  is het wel erg ironisch hoe deze onderhandelingen achter gesloten deuren doorgaan zonder de burgers de mogelijkheid te bieden om op te volgen wat er gebeurt noch om input te leveren. Er zijn geen publicaties van ontwerpteksten en er is geen geinformeerd publiek debat over dit akkoord.

Europese en Amerikaanse afgevaardigden en ‘gepriviligeerde belangengroepen’ zijn achter gesloten deuren bezig verdragen te onderhandelen die betrekking hebben op meer dan 20 verschillende domeinen en die radicaal ons leven zullen veranderen.

Alhoewel in de realiteit er nog weinig handelsbarrières te verwijderen zijn tussen de VS en Europa daar de handel reeds grotendeels vrij is, wordt het Transatlantic Trade and Investment Partnerschip (TTIP) voorgesteld als een handelsovereenkomst ‘die voor de bedrijven miljoenen kostenbesparingen zal meebrengen, die honderduizenden jobs zal creëren, die per jaar/per gezin 545 € voordeel zal inhouden en de economie een boost zal geven met een toename van het GDP van 0.5 %’, aldus promotor & Bilderberger Karel De Gught, EU-commissaris voor Handel. (http://www.wacbelgium.be/nieuws/bilderberg-nooit-van-gehoord). De nadruk ligt dan ook vooral op non-trade barriéres.

De ‘Sierra Club’
De ‘Sierra Club’, die zich met milieuregelgeving bezighoudt en tot de ‘gepriviligeerde belangengroepen’ behoort, geeft een gedetailleerd rapport uit dat de Transatlantische Unie in 2013 beschrijft.  http://action.sierraclub.org/site/DocServer/TTIP_Report.pdf?docID=13541
De Transatlantic Trade Investment Partnerschip (TTIP) “zoekt uitbreiding van de VS-EU handelsstromen door tarieven te elimineren, door verschillen in productstandaarden en regelgevingen tussen de VS en de EU te verminderen en door investeringen over de Atlantische Oceaan te laten toenemen.  Met een vertegenwoordiging van 47% van het wereld GDP en 33 % van de handelsstromen door de EU en de VS, zijn de mogelijke voordelen en risico’s van deze handelsovereenkomst veelbetekenend.

Een recent nieuwssegment van ‘Russia Today’ beschrijft de implicaties van het TTIP:
‘Naast het feit dat de TTIP een handelovereenkomst is, introduceert de TTIP erg ingrijpende regelgeving voor het klimaat en de voedselindustrie wat aantoont dat dit verdrag meer is dan wat op het eerste zicht blijkt. Opent de TTIP de deuren voor bedrijven als Monsanto om hen toe te laten hun genetisch gemanipuleerde voedselproductie door te duwen in de EU en de VS?’ En hier is wat Senator Ron Wyden te zeggen heeft over het Transatlantisch akkoord: http://www.organicconsumers.org/bytes/ob385.html
‘VS- zaadbedrijven die een decennium-lang gestreden hebben om de impasse te doorbreken over de autorisatie voor het cultiveren van hun GMO-zaden zullen nu de uiteindelijke opportuniteit aangeboden krijgen om het hele proces te veranderen om alsnog aan hun noden te voldoen’.

Om GMO’s, die gevoelig liggen in de publieke opinie in Europa, ‘zal men zoeken om voort te bouwen op de sleutelprincipes van het WTO-SPS akkoord met inbegrip van de vereisten dat de SPS-regelgeving voor beide partijen gebazeerd is op wetenschap’. (SPS staat voor ‘Sanitary and Phytosanitary Standards’)
Dat klinkt redelijk maar in realiteit wordt juist hetzelfde principe, dat de VS inroept om zijn voedselstandaarden te exporteren, nu door de EU overgenomen.  Dit is een duidelijk signaal dat de Europese Commissie GMO-voedsel zal toelaten met het ‘wetenschappelijk argument’ als rechtvaardiging.
Een ander signaal op het gebied van ‘marketing and labeling’: ‘Overweging zou moeten gegeven worden voor regels om het gebruik te beletten van markeringen die consumenten kunnen misleiden’. Opnieuw klinkt dat eerder onschuldig tot het vergeleken wordt met de volgende verklaringen van Monsanto in haar campagne tegen zuivelhandels die hun producten labelden als ‘vrij van het genetisch gemanipuleerde rBST-hormoon: ‘sommige melk-labels en promoties voor melk waarbij onderscheid gemaakt wordt op basis van het gebruik van POSILAC (rBST) zijn misleidend voor consumenten’. En meer recent in de strijd voor het labelen van voedsel dat GMO-ingredienten bevat schreef Monsanto: ‘Voorstanders van het labelingsvoorstel misleiden de bevolking over de voedselveiligheid op de handelsmarkt, en hun opinies staan in groot contrast met leidende gezondheidsverenigingen en overheidsinstanties’. (Het labelingsvoorstel werd verworpen door zware lobbying van GMO-producenten). ‘Misleiden’ heeft de betekenis van ‘zeggen wat er in het voedsel zit’.

Agenda 21
Terwijl de tegengestelde opinies van de veronderstelde gediversifieerde ‘gepriviligeerde belangengroepen’ in de clinch gaan over een veelheid aan onderwerpen, zijn ze het allemaal over één ding eens: een globalistisch beheer. De links-progressieven, zoals de Sierra Club, Friends of the Earth, Global Trade Watch.... , oefenen druk uit voor grotere globale controle voor een globale milieu- en sociale politiek die alle domeinen van het menselijk leven zal dicteren.
 
Een uittreksel uit het ‘Transatlantic Consumer Dialogue’  rapport legt uit hoe een CO² taks-schema met dit nieuw handelsverdrag zou kunnen ingevoerd worden: (de website is gedesactiveerd) ‘De overeenkomst moet de transitie vergemakkelijken naar meer duurzame consumptie- en productiepatronen en maatregelen om ze te promoten mogen niet gehinderd of uitgehold worden. Om duurzaamheid vooruit te helpen en een katastrofale klimaatverandering om te keren moet het verdrag garanderen dat de handelspartners een belastingspolitiek, opgelegde performance-standaarden, CO²- en pollutie regelgeving, tariefschema’s voor zelf-geproduceerde of toegeleverde electriciteit en hernieuwbare energiestandaarden kunnen invoeren, en deze maatregelen kunnen onder het verdrag niet gechallenged worden.

Dit geeft een glimp van het werkelijke doel van de huidige onderhandelingen: ‘het opstellen en afdwingen van internationale normen en standaarden’ en ‘het versterken van het multilateraal gereguleerd handelssysteem’. Internationale regels die internationaal opgelegd worden.

Het duidelijke doel van de architecten van het TTIP is een steeds-klemmender politieke en economische integratie in een supranationale struktuur, beheerd door onverkozen en aan niemand verantwoording-verschuldigde oligarchen niet gehinderd enige grondwettelijke restricties.

De bevolking van de Europese Unie zit gevangen. Ze wordt gedwongen te betalen voor de failliete banken, de multinationals, de corruptie van de regeringen...... en nu wordt ze nog verplicht om regels te accepteren die gedicteerd worden door bureaucraten en die alle levensdomeinen tot in de kleinste details gaan bepalen.

Toen dit proces deccennia geleden begon in Europa na WO II, werd toen reeds gewaarschuwd dat de beloofde handelsvoordelen een list waren om de realiteit te verbergen dat iedere stap voorwaarts een stap in de richting van centralisatie en concentratie van de macht was, terwijl tezeldertijd lokale autonomie en nationale soevereiniteit weggenomen werden. Het TTIP vormt het sluitstuk in dit proces dat de machtsgreep onomkeerbaar maakt.
 

Reacties

Marc.Vg
Offline
Last seen: 2 jaar 39 weken geleden
Samengevoegd: 04/25/2010

March Against Monsanto

12 OCTOBRE 2013 !!!!!!!!!!!!!!!!!!
MarchAgainstMonsanto Brussels
2eme édition #MAM #12O

- FR - NL - EN :
Soyons nombreux le 12.10.13 pour la seconde édition de MarchAgainstMonsanto, pour réaffirmer haut et fort notre désir de changer la PAC, pour une agriculture respectueuse de l'environnement et des hommes !
.
Nos droits fondamentaux sont au service de sociétés agro-alimentaires, contre notre volonté. La consommation responsable n'est possible que si nous sommes autorisés à connaître l'origine et la manière dont notre nourriture se déplace. La traçabilité de la nourriture que nous mangeons et la capacité de défendre la biodiversité sont des droits fondamentaux dans une démocratie Nous voulons décider. Nous méritons de savoir. Monsanto est maintenant notre objectif, nous défendons nos droits. La lutte ne fait que commencer. 99% vs Monsanto.

DOWNLOAD: ► Affiche, Flyer, Etiquettes
http://www.pinterest.com/brusselsbelgium/occupy-brussels-belgium/

- EN:
12 OCTOBER 2013 !!!!!!!!!!!!!!!!!!
MarchAgainstMonsanto Brussels
2nd edition #MAM #12O

Come along on 12 October 2013 for the second edition of the MarchAgainstMonsanto. Let's speak up and voice our demands to change the CAP, for an agriculture that is good for the environment and good for humans!
.
Against our wishes, our fundamental rights serve the interests of agro-food companies. Responsible consumption is not possible unless we know where our food comes from and how it reaches us. Traceability of the food we eat and the ability to defend biodiversity are fundamental rights in a democracy. We want to be able to decide. We deserve to know. Monsanto is now our target, we will defend our rights. The fight is only just beginning. 99% vs Monsanto.

DOWNLOAD: ► Poster, Flyer, Etiquettes
http://www.pinterest.com/brusselsbelgium/occupy-brussels-belgium/

-NL:
12 OCTOBER 2013 !!!
MarchAgainstMonsanto Brusels
2e editie #MAM #12O

Op 12.10.2013 komen we weer massaal op straat! De tweede editie van MAM moet onze eisen nog krachtiger overbrengen, géén toegevingen aan Monsanto!
.
Onze fundamentele rechten op proper voedsel, op een schoon milieu worden door de multinationale biotechnologische bedrijven zwaar geschonden.
Het is hoog tijd om terug zélf te mogen beslissen wààr ons voedsel vandaan komt, hoé het geproduceerd wordt...
Biodiversiteit moet verdedigd worden, biodiversiteit moét, dat is een fundamenteel democratisch recht.
Monsanto wil ons voedsel patenteren, onze zaden! Monsanto is inmiddels eigenaar van 90% van alle ggo’s ter wereld.
Wij willen beslissen, wij hebben recht op op transparantie, de Monsanto-lobbyisten staan op de Europese drempel, Hou Ze Buiten!
Alhoewel Monsanto zich presenteert als een duurzame en vreedzame agrarische onderneming, is het doel van de onderneming een wereldwijde controle over al het voedsel en leven op aarde.

Hoog tijd dat er met ons rekening gehouden wordt!
De strijd begint nu pas écht, wij zijn de 99%!

DOWNLOAD: ► Poster, Flyer, Etiquettes
http://www.pinterest.com/brusselsbelgium/occupy-brussels-belgium/

Facebook event:
https://www.facebook.com/events/1411093459104208