Update foto evacuatie Maalbeek

Op 6 april verscheen hier het artikel Foto evacuatie metrostation Maalbeek ? waarin vragen gesteld worden rond de in de media massaal gepubliceerde afbeelding van de ‘evacuatie van gewonde mensen buiten metrostation Maalbeek’ omwille van het feit dat op die plaats geen verbinding aanwezig is met het metrostation en dus ook geen mogelijkheid tot evacuatie aldaar.

Hieronder nog eens de bewuste afbeelding waarnaar verder als de ‘AFP evacuatie-foto’ verwezen wordt.

 de problematische ‘AFP evacuatie-foto’ 

 Situatieplan omgeving metrostation Maalbeek met aanduiding van de genummerde metro-uitgangen

In het mei-nummer van een Frans gespecialiseerd tijdschrift ‘Sapeurs-Pompiers de France’  N° 1089 verschijnt een intervieuw met commandant Tanguy du Bus de Warnaffe onder de titel: ‘Les secours ont effectué un travail exemplaire.’  

Tanguy du Bus de Warnaffe is commandant bij de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp (BHDBDMH)(in het frans SIAMU). In zijn functie neemt hij de coördinnatie van de hulpverlening op zich (CP Ops). Hij werd door de parlementaire onderzoekscommissie naar de aanslagen van 22 maart gehoord op 29 mei 2016.

Het intervieuw zou exact 3 weken na 22 maart afgenomen zijn, dus op 12 april 2016.

In de loop van dit intervieuw verklaart Tanguy du Bus de Warnaffe dat er zich in het EU-kantoorgebouw aan de Steenweg op Etterbeek, op de lokatie van de ‘AFP evacuatie-foto’  dus, een tweede PMA (Poste Médical Avancé), in het nederlands: VMP (Vooruitgeschoven Medische Post) bevond omwille van niveauverschillen van de uitgangen van het metrostation Maalbeek en waar, nog volgens hem, tien zwaar gewonde slachtoffers naartoe gebracht werden om door de hulpdiensten behandeld te worden. 

De lokatie van die ‘VMP-beneden’ zou dan een verklaring moeten zijn voor de berichten in de media over de ‘evacuatie van gewonde mensen buiten metrostation Maalbeek’  via de Steenweg op Etterbeek met de bewuste foto, waarover hier vragen gesteld werden.

Om de lokatie van deze twee VMP's te visualiseren wordt bij het intervieuw een afbeelding gevoegd, afkomstig van de Siamu-Brandweer / STIB-MIVB 

 Afbeelding met aanduiding van de lokaties van de twee VMP’s (PMA haut – PMA bas)

 Deze afbeelding heeft duidelijk het insigne: ‘Siamu-Brandweer / STIB-MIVB’ (opmerkelijk detail: de tekstblokken ‘PMA haut’ , ‘PMA bas’ en het insigne ‘Siamu-Brandweer / STIB-MIVB’ zijn op een verschillende layer dan de basisafbeelding en hebben een hogere pixelering)

 Hier de basisafbeelding: de letterblokken PMA bas en PMA haut zijn verdwenen en het insigne ‘Siamu-Brandweer / STIB-MIVB. is er ook al afgevallen.

Aanvullend voegt Tanguy du Bus de Warnaffe er nog aan toe: ‘Na de aanslagen van Madrid (11 maart 2004) en Londen (7 juli 2005) heeft de Siamu van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest besloten om een volledige cartografie te maken van elk metrostation. Hier, deze van Maalbeek met de verschillende uitgangen en de inplanting van de VMP’s (hoog en laag) op 22 maart 2016.’- wat zou moeten doen veronderstellen dat de Brandweerdiensten voor die aanslagen niet over gedetailleerde plannen zouden beschikken. (De brandweerdiensten, die dwingend advies moeten uitbrengen in verband met preventie, evacuatie, brandbestrijding enz. bij bouw-, renovatie- of exploitatievergunningen beschikken over de plannen van die gebouwen en infrastukturen waarover zij advies moeten geven.)

Is er corroboratie voor de ‘VMP-beneden’ van ander beeldmateriaal van 22 maart?

Hier volgen een aantal beelden van de activiteiten in de omgeving van de twee benedenuitgangen van het metrostation Maalbeek,  N° 3 aan de Jozef II-straat en N° 4 onder het Wetstraat-viaduct.

Uitgang Maalbeekstation N° 3 aan de Jozef II-straat

Op onderstaande foto’s  is er activiteit waar te nemen aan de uitgang van het metrostation N°3 in de Jozef II-straat en een aantal gestationeerde ambulancewagens te zien.

Waar, naar eigen zeggen, commandant du Bus de Warnaffe de VMP-beneden zou geinstalleerd hebben (gele cirkel) is geen hulpverleningsactiviteit met de gele ambulances en rode brandweerwagens waar te nemen en dit tegenstelling met de ‘AFP evacuatie-foto’  waar een aanzienlijk contingent hulpverleningsvoertuigen te zien is. 

Al de hulpdiensten zoals te zien op de ‘AFP evacuatie-foto’ hieronder zijn spoorloos? (gele cirkel)

En terloops: niet dat de hulpverleners in de Jozef II-straat zoveel om handen hebben.

Ook op de twee onderstaande afbeeldingen van het kruispunt Steenweg op Etterbeek / Jozef II-straat waar de VMP-beneden zich zou bevinden is op de linker foto enkel verkeerspolitie te zien en geen hulpverleningsactiviteit van personeel of ambulances, terwijl op de rechtse ‘AFP evacuatie- foto’  een heel hulp-contingent in actie lijkt te zijn. 

  

2 x het kruispunt Steenweg op Etterbeek / Jozef II-straat – rechts de ‘AFP evacuatie-foto’

Uitgang Maalbeekstation N° 4 (onder Wetstraat-viaduct)

Onderstaande screenshot geeft een beeld van de situatie van de omgeving van uitgang N° 4 die zich aan de rechter kant onder het Wetstraat-viaduct situeert met ambulances gestationeerd aan de overkant van de steenweg ten opzichte van de metrouitgang. Met de ‘Villo’-fietsenstalling (rood omcirkeld) als referentie kan het viaduct met uitgang N° 4 gelinkt worden aan de ‘AFP evacuatie-foto’ .

Wetstraat-viaduct met uitgang N° 4 van Maalbeekstation – links de ambulances – rood omcirkeld de ‘Villo’-fietenstalling

Bovenaan rechts rood omcirkeld: ‘Villo’fietsenstalling als link met de vorige afbeelding. Merk hoe desolaat de Steenweg op Etterbeek er bij ligt. In de richting van uitgang N° 3 onder het viaduct is geen enkel spoor van activiteit te bespeuren.

Een duidelijker beeld van de activiteit aan uitgang N° 4 van het Maalbeekstation met nu nog meer volk opgesteld rechts van het reklamepaneel  - en nog meer voertuigen van politie, hulpverlening ....  Opnieuw de rood omcirkelde ‘Villo’-fietsenstalling als referentie.

Er rijzen alleen maar meer en grotere vraagtekens !!!