Zoveel vragen rond de Brusselse aanslagen

Vooraf

Voor de ietwat aandachtige toeschouwer van de berichtgeving over de aanslagen in Zaventem en Maalbeek van 22 maart 2016 was het vanaf de eerste dag reeds duidelijk dat er hier flagrante mediamanipulatie in het spel was.  Zoals het artikel  De video’s die de ‘aanslagen’ in Brussel tot wereldgeschiedenis maakten aangeeft waren de eerste beelden die verspreid werden ‘per vergissing ’ een montage van beelden van vroegere aanslagen in Moskou en Minsk, die gepresenteerd werden als beelden van wat zich in Zaventem en Maalbeek afspeelde.

Daar de VRT als Openbare Omroep als instrument is gebruikt bij die media-‘vergissing’, die op haar beurt een integraal deel is van de hele setup van het scenario voor 22 maart, wijst rechtstreeks naar de actieve rol van de overheid zelf in het hele scenario waarbij vervolgens een groteske, aggressieve, maandenlange multi-media campagne van een nooit geziene emotionele intensiviteit geinstrumentaliseerd wordt om de bevolking zo murw te slaan dat elke kritische gedachte door ridiculisering en zelfcensuur zou gesmoord worden.

Verder is het de taak van de ‘parlementaire onderzoekscommissie’, zoals tot nu toe waargenomen, om onder de schijn van onderzoek haar autoriteit en middelen aan te wenden voor de continuering van het counteren van elk dissident argument dat het ‘officiële’ narratief zou kunnen onderuithalen waardoor de ware agenda en de subsequente machinaties aan het licht zouden gebracht worden.

Met de ervaringen uit het verleden met het NAVO-terrorisme (oa. de bende van Nijvel) onder Martens en de VIP-pedofilie netwerken (de essentie van de Dutroux-affaire) onder Dehaene en de subsequente cover-up’s tot op de dag van vandaag door alle succesieve regeringen, heeft de Belgische bevolking meer dan een sterk argument om het hele overheidsapparaat en de media grondig te wantrouwen en hun hypnose-inducerende technieken te zien voor wat ze zijn.

Het is wellicht geen coïncidentie dat Knack naar aanleiding van de 2015-aanslagen in Frankrijk in een artikel over ‘terrorisme vroeger en nu’ nog eens het hele verhaal opdist van de hypnose-versie van het terrorisme in de jaren ’60 en ’80 van wat in werkelijkheid de nu goed gedokumenteerde klandestiene NAVO-Gladio operaties waren, gecoördineerd in het Belgische NAVO-hoofdkwartier SHAPE van Chiévre-Casteau. Zie hiervoor bijvoorbeeld het artikel: Aanslagen Parijs: Staat-gesponsord terrorisme? van 22/11/2015.

Het ‘mirakel’-verhaal van Ketevan Kardava

Journaliste Ketevan Kardava

Ketevan Kardava is een in Brussel werkende Georgische journaliste die bekendheid verwierf met de ikonische slachtoffer-foto’s in de vertrekhal van Zaventem van ondermeer de basketbalspeler Sebastien Bellin en de Indische stewardess van Jet Airways Nidhi Chaphekar, foto’s die op 22 maart 2016 de wereld rondgaan.

Bellin en Chaphekar zijn twee van de zovele krisisakteurs (zie artikel Aanslagen Brussel: niets is wat het lijkt ) die dan opnieuw en opnieuw in de media opgevoerd worden waarrond fictie-verhalen gesponnen worden als doorgedreven hersenspoeling. Zo duikt Sebastien Bellin ondermeer  hier en hier en hier en hier en hier op en Nidhi Chaphekar hier en hier en hier en hier en hier en hier en hier en hier. Eindeloos! (En dit is nog maar voor één Vlaamse krant). Premier Charles Michel zelf maakt het met zoveel woorden ook nog eens duidelijk: de beelden blijven op ons netvlies gebrand.

Kardava zelf brengt haar wonderlijk verhaal in een video-intervieuw op CNN waarin zij beschrijft hoe zij op 22 maart 2016 om 7h58 in de vertrekhal van Zaventem stond tegenover de balie van Brussels Airlines op enkele meters van waar (volgens haar) de eerste explosie plaats vond, toen de tweede bom explodeerde.

Voor alle duidelijkheid toont Ketevan Kardava een foto van 25 seconden voor de explosies met vermelding van datum en uur waarop zij aangeduid heeft waar zij zich toen bevond (cirkel 1) en de lokatie waar de eerste explosie zou plaats vinden (cirkel 2).

Screenshot van het CNN intervieuw: journaliste Ketevan Kardava toont een zwart-wit foto met de datum 22/03/2016  7:58:03. 

Een uitvergroting van de foto met de bewuste lokaties. Cirkel rechts N°1 = lokatie van de journaliste. Cirkel links N°2 = lokatie waar de eerste explosie zou plaats vinden die Ketevan Kardava ongeschonden overleefde.

Een meer algemeen beeld van de vertrekhal met aan de rechterzijde de 2 Food & Drinks standjes corresponderend met de foto van Kardava.

Ter hoogte van het eerste standje bevindt zich de zone van de door de explosie verbrijzelde ruiten. Het probleem met de verbrijzelde ruiten werd reeds behandeld in het artikel  Gebroken ruiten in Zaventem

Vertrekhal Zaventem

Schema van deel van de vertrekhal Zaventem (website luchthaven). N° 6 : balie Brussels Airlines. Violet : Food & Drinks standjes.

 

Uitvergroting met situering waar volgens Kardava de explosie plaats vond, de lokatie van journaliste en de door de explosie verbrijzelde ruiten

De explosieven

Volgens de berichtgeving in de media zijn er zeer zware explosieven gebruikt, wat vervolgens ook door de parlementaire onderzoekscommissie bevestigd wordt zoals blijkt uit onderstaande commentaar in verband met de verbrijzelde ruiten:

Voor het soort gebruikte explosieven kunnen we terecht bij commandant van de Brusselse Brandweer en Medische Spoeddienst Tanguy du Bus de Warnaffe van wie een uitgebreid intervieuw gepubliceerd wordt in het mei-nummer van 2016 van het Franse gespeciliseerde maandblad ‘Sapeurs-Pompiers de France’, een intervieuw dat volgens het artikel drie weken na de gebeurtenissen afgenomen werd.

Een fragment uit het intervieuw gepubliceerd door ‘Sapeurs-Pompiers de France’: “Gezien de verwondingen bestaat er geen twijfel dat het hier gaat om ‘doorzevende’ bommen, werktuigen gevuld met bouten, metalen stangen, met als enig doel zoveel mogelijk slachtoffers te maken”

Er valt ook te noteren dat ‘Sapeurs-Pompiers de France’ eveneens de publicatie verzorgt van de officiële verhaallijn van de Franse overheid voor de aanslagen in Frankrijk zoals die van de Bataclan in Parijs van 13 november 2015.

Voor alle duidelijkheid publiceren de media ook nog eens beelden waar bomschrapnels getoond worden zoals deze en deze (Het is te hopen dat in de reële wereld justitie zorgvuldiger omgaat met materiële bewijzen van criminaliteit) wat het vermoeden alleen maar  versterkt dat het ook hier opnieuw gaat om ‘een beeld op het netvlies te branden’.

Nota: du Bus de Warnaffe werd een paar maand later gepromoveerd tot baas van de Brandweer en Dringende Medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (tijdelijk in afwachting van voorziene statutaire wijzigingen in het kader van de toekomstige organisatorische hervorming). http://www.bruzz.be/nl/actua/nieuw-tijdelijk-diensthoofd-voor-brusselse-brandweer

Recapitulatie

Ketevan Kardava overleeft hier niet alleen een explosie, op enkele meters afstand, van een ‘doorzevende’ bom van om en bij de 60 kg springstof, gevuld met metalen bouten, staven en schrapnels, bedoeld om zoveel mogelijk slachtoffers te maken.... een explosie die achter haar een hele gevelpartij met veiligheidsglas aan diggelen knalt en dat allemaal zonder ook maar één schrammetje en met de koelbloedigheid om onmiddellijk al die zwaar verminkte, stervende en uiteengerukte slachtoffers te fotograferen  (zoals de crisisakteurs Bellin en  Chaphekar ).

En zo zijn er ontelbare verhalen over ‘het Brussel van 22 maart 2016’, in alle smaken en kleuren, het ene al met minder realiteitsgehalte dan het andere. En dat de waarheid daar geen plaats in krijgt daar zorgt de onderzoekscommissie wel angstvallig voor. 

Toemaatje

In het intervieuw van Tanguy du Bus de Warnaffe in Sapeurs-Pompiers de France  wordt ook het verhaal van de zogenaamde VMP’s (Vooruitgeschoven Medische Posten – PMA’s in het Frans) aangehaald voor de opvang van slachtoffers.

Aan het Maalbeekstation is er een VMP-beneden in het EU-kantoorgebouw voor Europese Landbouw en een VMP-boven in het Thonhotel in de Westraat. Wat als VMP-beneden aangeduid wordt werd oorpsronkelijk in de media problematisch omschreven als evacuatie van het metrostation, zie artikel Foto evacuatie metrostation Maalbeek ?

De Londense Westminsterbridge hoax op 22 maart 2017, op de verjaardag van de Brusselse hoax, geeft ons wellicht een aanknopingspunt voor deze VMP’s. Een video-opname van de aanslagen in Londen laat namelijk zien dat ‘gewonden’ naar het Marriot-hotel afgevoerd worden en niet naar het net er tegenoverliggende St Thomas ziekenhuis?

Westminsterbridge Londen: links: St Thomas hospitaal – rechts: het Marriot hotel

Dat zou doen vermoeden dat wat als VMP’s bestempeld wordt in werkelijkheid operationele centra zijn voor de teams van crisisakteurs en hun back-up, één beneden in het EU-kantoor voor de Jozef II straat / Etterbeekse steenweg en één boven in het Thon-hotel (het hoofdcentrum) voor de Wetstraat.

Medisch gezien zou het bovendien geen enkele zin hebben om, bij een massieve aanwezigheid van wachtende ambulances, eerst  ‘zeer zwaar gewonden’  in een VMP te deponeren om  ze pas daarna naar een hospitaal  te transporteren, zoals du Bus de Warnaffe in het intervieuw beweert dat in de VMP-beneden de 10 zwaar gewonden behandeld worden. Die VMP’s hebben in een normale wereld geen zin.

En nog dit

Op de mediabeelden van de Wetstraat zijn de op straat liggende slachtoffers van de metro-aanslag allemaal gesitueerd aan één kant van de Wetstraat  (toevallig dezelfde kant als het Thon-hotel).

De vraag kan ook gesteld worden waarom al die slachtoffers (?), waaronder zeer zwaar gewonden, zich sowieso via de trappen nog naar de Wetstraat zouden slepen terwijl een rechtstreekse horizontale uitgang op het onderliggende niveau zichtbaar aanwezig is, zoals onderstaande doorsnede en foto van het metrostation duidelijk aangeven? 

 

Doorsnede metrostation Maalbeek                                       Metro-uitgang niveau -1