"De euro valt binnen twee jaar"

 

In deze video geeft Albert Spits een toekomstbeeld van de dollar en de euro. Hij verwacht dat de euro valt en er lokale munten met goud of zilverdekking komen.

Albert Spits, gewaardeerd Vrijsprekerschrijver, econoom en verbonden aan de Gold Standard Consulting Group en de Frederic Bastiat Stichting, geeft in deze serie Nederlandstalige video’s zijn visie op onder meer goud, de euro, dollar, krediet, inflatie, deflatie en de crisis. Ook komt hij met oplossingen.

Ze zijn gemaakt tijdens het libertarisch seminar op 14 mei jl. Albert Spits zijn lezing is opgesplitst in 4 delen, het interview met hem in 5 delen. Video’s te zien op het Youtube kanaal van GoldMoney Nederlands.

Reacties

Valentine
Offline
Last seen: 6 jaar 51 weken geleden
Samengevoegd: 05/03/2010

In eerste instantie kan je verleid zijn door het vrijheids betoog van libertariers.
Wie is er tegen vrijheid?
Libertariers zijn over het algemeen "Have's" die voor hun eigen hachje op komen, op zich terecht.

Maar met welke visie op hoe te komen tot meer GELIJKHEID van bezit en inkomen? De mensen met het kapitaal huren te pas en te onpas 'slaven' in wereldwijd, daar waar ze goedkoop zijn...
Ze verplaatsen hun kapitaal over de planeet naar hun goeddunken en nemen geen verantwoording op sociaal vlak, Ze bouwen geen hospitaals, scholen,schoon milieu en wegen... de kapîtalisten plunderen de planeet.

De arbeidersbeweging heeft na de oorlog door op te komen voor meer loon en sociale zekerheid in Europa een unieke situatie gecreerd in de wereld. Dit apparaat van ocmw's en Dop en bijstand heeft dan ook een enorme aantrekkingskracht op de 'armen' in de wereld. Bij ons is een sociaal zekerheids systeem waar solidariteit centraal staat. wereldwijd worden we daarin benijd...dit is uniek.

Libertariers hebben daar veel kritiek op omdat het gedwongen solidariteit is....

Libertariers zijn voor ieder voor zich...en minder voor de staat....dat kan leiden tot armoede en uitsluiting.

Het is een gevaarlijke ideologie.
Want ook bij het backen van geld met goud baseert ge u weer op een principe van een schaarste economie terwijl geld een ruilmiddel is.

Libertariers zijn vaak voor een basis inkomen...
Socialisten zeggen we moeten eerlijk beloond worden naar onze arbeid.We moeten eigenaar zijn van ons gereedschap/fabriek waarmee we ons geld verdienen.Het kapitaal moet democratisch beheerd worden om uitbuiting van arbeid tegen te gaan. Een basis loon is een vorm van subsidie aan de kapitaaleigenaars die dan minder loon zullen betalen;

In de praktijk blijkt iemand met ene basisinkomen enkel nog arbeid te presteren aan een hoger uurloon.

Vrijheid is goed maar in combinatie met een verantwoordelijk besef van rijkdom te delen en niet op te potten.
Ik betwijfel of libertariers dat kunnen en willen.
Weten ze wat armoede is? Weten ze wat het is om levenslang je inkomen te halen uit slaven arbeid?

Luister naar mijn woorden kijk niet naar mijn daden...